Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere (Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007)

20 ian. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1181

Despre

  • M. Of. nr. 41 din 16.01.2015
  • Hotărâre Consiliului de mediere nr. 52/2014
  • Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere

Considerații introductive

În M. Of. nr. 41 din 16.01.2015, s-a publicat Hotărâre Consiliului de mediere nr. 52/2014 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 (publicată în M. Of. nr. 505 din 17.07.2007).

La art. I, se prevede faptul că Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 se modifică și se completează.

Modificări aduse art. 5 din Regulament 

Astfel, la pct. 1, se dispune faptul că la art. 5, alin. (1) și (2) se modifică.

Art. 5 alin. (1) privitor la membrii Consiliului

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Vechea reglementare

În vechea reglementare, se prevedea: „Consiliul este format din 9 membri titulari și 3 membri supleanți, aleși prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizați înscriși în Tabloul mediatorilor, în condițiile prevăzute de prezentul regulamentˮ.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Consiliul este format din 9 membri titulari și 3 membri supleanți, aleși prin vot direct și secret de mediatorii autorizați cu drept de vot, înscriși în Tabloul mediatorilor, în condițiile Legii și ale prezentului Regulament.

 Art. 5 alin. (2) privitor la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii Consiliului

Vechea reglementare

În vechea reglementare, persoanele care voiau să facă parte din Consiliu trebuiau să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie mediatori autorizați înscriși în Tabloul mediatorilor;

b) să dispună de cunoștințe teoretice suplimentare formării inițiale, însumând minimum 80 de ore de cursuri de formare în domeniul rezolvării conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare inițială a mediatorului, dintre care cel puțin 40 de ore de formare în mediere;

c) să aibă o experiență practică de minimum 2 ani, conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor;

d) să nu fie suspendați și să nu fi fost sancționați printr-o hotărâre rămasă definitivă;

e) să fi achitat la zi taxa anuală de administrare a Tabloului mediatorilor.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pot face parte din Consiliu persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt mediatori autorizați cu drept de vot, înscriși în Tabloul mediatorilor ca mediatori activi și fac dovada că sunt înregistrați fiscal la organele fiscale cu forma de exercitare a profesiei de mediator;

b) nu sunt suspendați și nu au fost sancționați printr-o hotărâre rămasă definitivă;

c) au achitată la zi taxa profesională;

d) depun la dosarul de candidatură o descriere a competențelor și experienței practice pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 20 din Lege, însoțită de o declarație pe propria răspundere sub sancțiunea art. 327 din Codul penal privind falsul în declarații. Această descriere nu constituie un criteriu de respingere a dosarului de candidatură în cadrul alegerilor ce se organizează conform anexei nr. 11 („Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere), rolul său fiind acela de a asigura ca alegerea candidaților să fie făcută de votanți în cunoștință de cauză.

La pct. 2, se prevede faptul că se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11 („Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediereˮ). Reglementările respectivei anexe fac obiectul unui articol distinct.

La art. II, se prevede faptul că, începând cu data publicării respectivei hotărâri încetează să mai producă efecte juridice Hotărârea Consiliului de mediere nr. 2.669/2011 pentru adoptarea Regulamentului privind alegerea membrilor Consiliului de mediere (menționăm faptul că această hotărâre nu a fost publicată în Monitorul Oficial).

 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere (Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007) was last modified: ianuarie 20th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter