Hotărârea Consiliului CAFR nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii CAFR, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar – modificări (Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018)

20 aug. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 459

 

Actul modificatActul modificatorSumar

Hotărârea Consiliului CAFR nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii CAFR, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

(M. Of. nr. 358 din 15 mai 2014; cu modif. ult.)

Hotărârea nr. 70/2018

(M. Of. nr.  711 din 16 august 2018)

 

– modifică: art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. f), termenii „firmă de audit” și „Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România”;

– introduce: art. 2 alin. (2) lit. a^1), art. 3 alin. (1) lit. a^1), art. 3 alin. (11), art. 7 alin. (5)-(7), art. 7^1.

 

 

 

În M. Of. nr. 711 din 16 august 2018, s-a publicat Hotărârea nr. 70/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului CAFR nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii CAFR, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar. 

Astfel, Hotărârea nr. 70/2018 (M. Of. nr. 711 din 16 august 2018) aduce modificări, dar și completări Hotărârii Consiliului CAFR nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii CAFR, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar (M. Of. nr. 358 din 15 mai 2014; cu modif. ult.).

Una dintre modificările importante aduse Hotărârii Consiliului CAFR nr. 35/2014 se referă la înlocuirea termenilor „persoană juridică” și „Registrul auditorilor financiari” cu termenii „firmă de audit” și „Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România”. De asemenea, se remarcă și introducerea unei noi reglementări privind cotizațiile fixe anuale datorate de către auditorii financiari persoane fizice active care nu au avut activitate în anul anterior și care nu au calitatea de asociați, administratori ori angajați într-o firmă de audit membră, dar nici nu dețin o funcție în structurile alese ale Camerei,  potrivit declarației depuse. În acest caz, persoanele anterior menționate datorează o cotizație în cuantum de 500 lei.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse respectivei hotărâri.

 

Hotărârea Consiliului CAFR nr. 35/2014 

 

Art.  2 alin. (1) din Hotărârea Consiliului CAFR nr. 35/2014 (modificat prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018)

 

Vechea reglementare 

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Potrivit vechii reglementări, la art. 2, alin. (1) prevedea:

„(1) Cotizațiile fixe anuale reprezintă sumele în lei care trebuie achitate de către membrii Camerei, persoane fizice și juridice, active sau nonactive, în vederea menținerii în Registrul public al auditorilor financiari și a asigurării accesului la serviciile gratuite acordate de Cameră membrilor acesteia”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 2, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Cotizațiile fixe anuale reprezintă sumele în lei care trebuie achitate de către membrii Camerei, persoane fizice active sau nonactive și firmele de audit în vederea menținerii în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România și a asigurării accesului la serviciile oferite de Cameră membrilor acesteia”.

 

Art.  2 alin. (2) lit. a^1) din Hotărârea Consiliului CAFR nr. 35/2014 (introdus prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 2 alin. (2), după lit. a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul conținut:

„(2) Cotizațiile fixe anuale se stabilesc după cum urmează:

(…)

a^1) pentru auditorii financiari persoane fizice active care nu au avut activitate în anul precedent, conform declarației depuse la Cameră, la termenul stabilit prin reglementările Camerei, și care nu sunt asociați sau administratori sau angajați într-o firmă de audit membră a Camerei sau care nu dețin o funcție în structurile alese ale Camerei: 500 lei;”.

 

Art.  3 alin. (1) lit. a^1) din Hotărârea Consiliului CAFR nr. 35/2014 (introdus prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 3 alin. (1), după lit. a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul conținut:

„(1) Plata cotizațiilor fixe anuale pentru persoane fizice se face în două tranșe anuale, astfel:

(…)

a^1) pentru auditorii financiari care se află în situația de la art. 2 alin. (2) lit. a1): 300 lei până la 31 martie, respectiv 200 lei până la 30 septembrie a fiecărui an;”.

 

Art.  3 alin. (11) din Hotărârea Consiliului CAFR nr. 35/2014 (introdus prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 3, după alin. (10) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul conținut:

„(11) Cotizația fixă anuală stabilită la art. (2) alin. (2) lit. a1) se achită începând cu 1 ianuarie 2019”.

 

Art.  7 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Consiliului CAFR nr. 35/2014 (modificat prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 7 alin. (1), lit. f) prevedea:

„(1) Taxele și cotizațiile pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar sunt următoarele:

(…)

f) cotizația fixă anuală pentru menținerea în Registrul stagiarilor aflați în perioada legală de susținere a examenului este în sumă de 480 lei”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 7 alin. (1), lit. f) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Taxele și cotizațiile pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar sunt următoarele:

(…)

f) cotizația fixă anuală pentru menținerea în registrul intern al stagiarilor în activitatea de audit financiar a persoanelor care au finalizat cei trei ani de stagiu și urmează să susțină examenul de competență profesională este în sumă de 480 lei”.

 

Art.  7 alin. (5)-(7) din Hotărârea Consiliului CAFR nr. 35/2014 (introdus prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 7, după alin. (4) se introduc trei noi alineate, alin. (5)-(7), cu următorul conținut:

„(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. f), care nu doresc menținerea în registrul intern al stagiarilor în activitatea de audit financiar sau care nu achită cotizația aferentă unui an, vor fi radiate din registrul intern al stagiarilor în activitatea de audit financiar și li se vor aplica taxele prevăzute la art. 71.

(6) Persoanele care s-au retras sau care au fost radiate din registrul intern al stagiarilor în activitatea de audit financiar se pot reînscrie doar după achitarea tuturor cotizațiilor restante.

(7) Taxa pentru procesare și eliberare document atestare stagiu pentru persoanele care au efectuat stagiul în activitatea de audit financiar la Cameră, care s-au retras sau care au fost radiate din registrul intern al stagiarilor în activitatea de audit financiar, este în sumă de 480 lei”.

 

Art.  7^1 din Hotărârea Consiliului CAFR nr. 35/2014 (introdus prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, după art. 7 se introduce un nou articol, art. 7^1, cu următorul conținut:

„Taxa pentru participarea la cursurile organizate de Cameră pentru stagiarii în activitatea de audit financiar care s-au retras sau care au fost radiate din registrul intern al stagiarilor în activitatea de audit financiar și care au ieșit din evidențele Camerei este în sumă de 720 lei”.

 

Termenii „firmă de audit” și „Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România” din Hotărârea Consiliului CAFR nr. 35/2014 (modificat prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la nivelul întregii hotărâri, termenii „persoană juridică” și „Registrul auditorilor financiari” se înlocuiesc cu termenii „firmă de audit” și „Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România”.

 

Alte dispoziții ale Hotărârii Consiliului CAFR nr. 70/2018

 

Potrivit art. II, departamentele din cadrul aparatului executiv al CAFR sunt însărcinate cu ducerea la îndeplinire a dispozițiilor respectivei hotărâri, aceasta publicându-se în Monitorul Oficial al României.

Hotărârea Consiliului CAFR nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii CAFR, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar – modificări (Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018) was last modified: august 20th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter