Hotărârea CEDO din 5 iulie 2022 în cauza V. împotriva României (Cererea nr. 1.020/20)

22 sept. 2022
1.945 views

Hotărârea CEDO din 5 iulie 2022 în cauza V. împotriva României (Cererea nr. 1.020/20)

 

În M. Of. nr. 926 din 21 septembrie 2022 s-a publicat Hotărârea CEDO din 5 iulie 2022 în cauza V. împotriva României.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile respectivei hotărâri.

 

CU PRIVIRE LA APLICAREA ART. 41 DIN CONVENȚIE

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

23. Reclamantul a solicitat 10.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral, 1.484 EUR pentru cheltuielile de judecată ocazionate în fața instanțelor naționale și 3.946 EUR pentru cheltuielile de judecată ocazionate în fața Curții.

24. Guvernul a considerat că pretențiile erau nejustificate și excesive și a susținut că o constatare a unei încălcări ar constitui o reparație echitabilă suficientă.

25. Curtea consideră că reclamantul a suferit cu siguranță un prejudiciu moral care nu poate fi reparat doar prin constatarea unei încălcări. Având în vedere natura încălcării constatate și pronunțându-se în echitate, Curtea acordă reclamantului suma de 7.500 EUR cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral.

26. Având în vedere documentele de care dispune și jurisprudența sa în materie și reiterând faptul că un reclamant are dreptul la rambursarea cheltuielilor de judecată numai în măsura în care se stabilește caracterul lor real și necesar, precum și caracterul rezonabil al cuantumului acestora (a se vedea Michnea împotriva României, nr. 10.395/19, pct. 61-62, 7 iulie 2020), Curtea consideră că este rezonabil să acorde suma de 2.641 EUR pentru cheltuielile de judecată ocazionate în fața Curții, plus orice impozit care ar putea fi datorat de reclamant.

 

Hotărârea Curții:

1. declară cererea admisibilă;

2. hotărăște că a fost încălcat art. 8 din Convenție;

3. hotărăște:

(a) că statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni, următoarele sume, care trebuie convertite în moneda națională a statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plății:

(i) 7.500 EUR (șapte mii cinci sute de euro) cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit;

(ii) 2.641 EUR (două mii șase sute patruzeci și unu de euro) pentru cheltuielile de judecată, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(b) că, de la expirarea termenului de trei luni sus-menționat și până la efectuarea plății, aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată anuală egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale;

4. respinge cererea de acordare a unei reparații echitabile pentru celelalte capete de cerere.”

Hotărârea CEDO din 5 iulie 2022 în cauza V. împotriva României (Cererea nr. 1.020/20) was last modified: septembrie 22nd, 2022 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.