Cazurile de incompatibilitate în efectuarea activităţii de consultanţă fiscală (Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 8/2015)

9 nov. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 991

Despre

  • M. Of. nr. 818 din 3 noiembrie 2015
  • Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 8/2015
  • Cazurile de incompatibilitate în efectuarea activităţii de consultanţă fiscală

Actul normativSumar
Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 8/2015 (M. Of. nr. 818 din 3 noiembrie 2015)Cazurile de incompatibilitate în efectuarea activității de consultanță fiscală

În M. Of. nr. 818 din 3 noiembrie 2015, s-a publicat Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 8/2015 privind cazurile de incompatibilitate în efectuarea activității de consultanță fiscală.

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivei hotărâri:

 

Art. 1 („Incompatibilități generale”)

Art. 1 prevede următoarele:

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

„ƒƒ(1) Consultanții fiscali persoane fizice sau societățile de consultanță fiscală sunt în situație de incompatibilitate să efectueze activitatea de consultanță fiscală, așa cum este prevăzută de art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, atunci când există orice fel de interes material, direct sau indirect, cu excepția onorariilor cuvenite pentru munca prestată în această calitate, respectiv:

a) se află într-o relație angajat-angajator cu beneficiarul prestației;

b) există o reprezentare a consultantului fiscal în organele de conducere, executive sau neexecutive, ale societății beneficiare;

c) dețin acțiuni sau părți sociale, în nume propriu sau prin societate, la societatea beneficiară;

d) consultantul fiscal este rudă sau afin până la gradul doi inclusiv cu administratorul sau acționarul care deține direct sau indirect controlul la societatea beneficiară;

e) beneficiarul prestației este acționar semnificativ la societatea de consultanță fiscală.

(2) Consultanții fiscali persoane fizice sau societățile de consultanță fiscală sunt în situație de incompatibilitate să efectueze activitatea de consultanță fiscală, așa cum este prevăzută de art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, atunci când se află într-o situație de incompatibilitate prevăzută de altă lege specială.

(3) În înțelesul alin. (1), prin beneficiar se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce are calitatea de beneficiar final al activității de consultanță fiscală, în baza unui contract încheiat cu societatea de consultanță fiscală/consultantul fiscal persoană fizică. Nu sunt incluse în această categorie societățile de consultanță fiscală beneficiare ale serviciilor prestate de către consultanți fiscali persoane fizice colaboratori și/sau subcontractori, asociați, administratori, în cazul în care aceste societăți nu sunt beneficiarii finali ai activității de consultanță fiscală”.

 

Art. 2 („Incompatibilități speciale”)

Art. 2 are următorul conținut:

„(1) Consultanții fiscali persoane fizice și societățile de consultanță fiscală se află în situație de incompatibilitate să efectueze expertize judiciare în calitate de experți desemnați sau expertize extrajudiciare solicitate de autorități publice, atunci când au prestat orice altă activitate prevăzută la art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la perioada de timp comună parțial sau în totalitate cu perioada pentru care se dorește expertiza, pentru aceeași persoană fizică sau juridică.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(2) Consultanții fiscali persoane fizice care au și calitatea de experți contabili sau auditori financiari sunt incompatibili să presteze activitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) și g) din O.G. nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și să realizeze expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea autorităților publice, dacă:

a) în calitate de experți contabili, au întocmit documente contabile și financiare, au efectuat expertiza contabilă sau au întocmit și și-au asumat situații financiare pentru perioada de timp comună parțial sau în totalitate cu perioada pentru care se dorește certificarea declarațiilor fiscale sau efectuarea expertizei judiciare în calitate de expert desemnat ori a expertizei extrajudiciare atunci când este solicitată de autorități publice, pentru aceeași persoană fizică sau juridică;

b) în calitate de auditori financiari, au efectuat audit financiar pentru perioada de timp comună parțial sau în totalitate cu perioada pentru care se dorește certificarea declarațiilor fiscale sau efectuarea expertizei judiciare în calitate de expert desemnat ori a expertizei extrajudiciare atunci când este solicitată de autorități publice, pentru aceeași persoană fizică sau juridică.

(3) Societățile de consultanță fiscală sunt în situație de incompatibilitate să presteze activitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și să realizeze expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea autorităților publice, dacă:

a) sunt într-o relație contractuală pentru realizarea auditului financiar, întocmirea documentelor contabile și financiare, efectuarea unei expertize contabile sau întocmirea situațiilor financiare cu persoana fizică sau juridică pentru care se dorește certificarea declarațiilor fiscale;

b) sunt într-o relație contractuală pentru realizarea auditului financiar, întocmirea documentelor contabile și financiare, efectuarea unei expertize contabile sau întocmirea situațiilor financiare cu persoana fizică sau juridică supusă unei expertize extrajudiciare la solicitarea unei autorități publice”.

 

Art. 3 („Abținerea”)

Art. 3 prevede la primul alineat faptul că societățile de consultanță fiscală și consultanții fiscali persoane fizice au obligația să se abțină de la efectuarea unei lucrări atunci când constată înainte de încheierea contractului că se află într-o situație de incompatibilitate. În situația în care persoana obligată la aceasta a luat cunoștință de existența cazului de incompatibilitate după încheierea contractului de consultanță fiscală, este obligată să facă de îndată declarație de abținere, cu arătarea cazului de incompatibilitate și a temeiurilor de fapt care constituie motivul abținerii.

Potrivit alineatului următor, nerespectarea obligației de abținere prevăzută anterior reprezintă abatere disciplinară și se sancționează cu suspendarea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali pe o perioadă de la 3 luni până la un an.

 

Art. 4 („Dispoziții finale”)

Art. 4 stabilește la primul alineat faptul că respectivele dispoziții sunt aplicate cu precădere atunci când intră în contradicție cu alte prevederi în vigoare la această dată, cu excepția prevederilor care fac referire la legi speciale.

Conform alineatului următor, respectiva hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cazurile de incompatibilitate în efectuarea activității de consultanță fiscală (Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 8/2015) was last modified: noiembrie 9th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter