Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere – modificări (Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015)

5 mai 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3002

Despre

  • M. Of. nr. 293 din 29 aprilie 2015
  • Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015
  • Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere
Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 (M. Of. nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modif. și compl. ult.).Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015 (M. Of. nr. 293 din 29 aprilie 2015)  – modifică: art. 3 alin. (11), art. 8 alin. (6), art. 18 lit. k),  art. 45 alin. (4), art. 831
abrogă: art. 3 alin. (3), art. 18 lit. l) și u), art. 39 alin. (2) lit. d), art. 40 alin. (9) lit. b), art. 40 alin. (91), art. 5216, art. 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839 și 8310, la anexa nr. 2B, lit. b)


 

 

În M. Of. nr. 293 din 29 aprilie 2015, s-a publicat Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 (M. Of. nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modif. și compl. ult.).

Art. 3 alin. (11) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (11) prevedea faptul că mediatorul autorizat era înscris în Tabloul mediatorilor în condițiile prevăzute la art. 12 din Lege, după ce făcea dovada înscrierii într-o asociație profesională, conform obligației prevăzute la art. 24 din Lege.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (11) prevede: „Mediatorul autorizat este înscris în Tabloul mediatorilor în condițiile prevăzute la art. 12 [(1) Mediatorii autorizați sunt înscriși în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În tabloul prevăzut la alin. (1) se menționează următoarele date: a) numele și prenumele mediatorului; b) sediul profesional; c) pregătirea de bază a mediatorului, instituțiile la care s-a format și titlurile cu care Ie-a absolvit; d) domeniul medierii în care acesta este specializat; e) durata experienței practice în activitatea de mediere; f) limba străină în care este capabil să desfășoare medierea; g) calitatea de membru al unei asociații profesionale în domeniul medierii, precum și, după caz, al altor organizații; h) existența unei cauze de suspendare. (3) Consiliul de mediere are obligația să actualizeze periodic și cel puțin o dată pe an Tabloul mediatorilor și să îl pună la dispoziție celor interesați la sediul său, al instanțelor judecătorești, al autorităților administrației publice locale, precum și la sediul Ministerului Justiției și pe pagina de Internet a acestuia. (4) Profesia de mediator se exercită numai de către persoana care a dobândit calitatea de mediator autorizat, în condițiile prezentei legi. (5) Exercitarea profesiei de mediator de către persoane care nu au dobândit calitatea de mediator autorizat, în condițiile prezentei legi, constituie infracțiune și se sancționează potrivit legii penale] din Lege”.

 

Art. 3 alin. (3) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (3) prevedea: Calitatea de membru al unei asociații profesionale în domeniul medierii se dobândea exclusiv prin exprimarea prealabilă, în scris, a consimțământului expres dat de asociația profesională în acest sens, în urma unei solicitări adresate respectivei asociații profesionale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (3) se abrogă.

 
Art. 8 alin. (6) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (6) prevedea: Comisia consultativă a corpului profesional era constituită din reprezentanții asociațiilor profesionale, având rolul de a formula propuneri privind organizarea profesiei și de a aviza proiecte de hotărâri ce vizau exercitarea profesiei de mediator.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (6) prevede: „Comisia consultativă a corpului profesional este constituită din președinții corpului profesional al mediatorilor autorizați din fiecare județ, a cărei consultare este necesară pentru adoptarea oricăror decizii privitoare la organizarea și reglementarea profesiei de mediator”.

 

Art. 18 lit. k) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015)

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 lit. k) prevedea printre atribuțiile Consiliului de mediere aceea de a întocmi și actualiza cel puțin semestrial Registrul de evidență al asociațiilor profesionale ale mediatorilor, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, și a-l publica pe portalul său web.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 lit. k) prevedea printre atribuțiile Consiliului de mediere următoarea: „întocmește și actualizează cel puțin semestrial Registrul organizațiilor din domeniul medierii, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, și îl publică pe portalul său web”.

 
Art. 18 lit. l) și u) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 lit. l) și u) printre atribuțiile Consiliului de mediere și următoarele: întocmea și actualiza Lista organizațiilor din domeniul medierii, în condițiile prevăzute de respectivul regulament, și o publica pe portalul său web;

u) întocmea și actualiza cel puțin semestrial Registrul de evidență a organizațiilor din domeniul medierii, precum și Registrul de evidență a asociațiilor profesionale specializate ale mediatorilor, în condițiile prevăzute de respectivul regulament și le publica pe portalul său web.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 lit. l) și u) se abrogă.

 
Art. 39 alin. (2) lit. d) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 39 alin. (2) lit. d) prevedea ca o condiție pentru a se realiza autorizarea de mediator, aceea de a se face dovada îndeplinirii condiției art. 24 din Lege.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 39 alin. (2) lit. d) se abrogă.

 
Art. 40 alin. (9) lit. b) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 40 alin. (9) lit. b) avea următorul conținut: dovada înscrierii sau a solicitării de înscriere într-o asociație profesională înscrisă în Registrul național de evidență a organizațiilor din domeniul medierii (RNEODM) – în copie.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 40 alin. (9) lit. b) se abrogă.

 
Art. 40 alin. (91) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 40 alin. (91) prevedea faptul că în situația în care există mediatori care nu doresc să se afilieze, se va depune cererea prin care persoana neafiliată și-a exprimat opțiunea pentru a fi luată în evidența unei asociații profesionale – în copie.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 40 alin. (91) se abrogă.

 

Art. 45 alin. (4) din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 45 alin. (4) prevedea faptul că mediatorii care îndeplineau condițiile art. 23 și 24 din Lege și pentru care intervenea o cauză de suspendare conform Legii rămâneau înscriși în Tabloul mediatorilor, care se public anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu mențiunea „suspendat” și înscrierea datei de la care devine aplicabilă cauza de suspendare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 45 alin. (4) prevede: „Mediatorii care îndeplinesc condițiile art. 23 [În desfășurarea activității sale, mediatorul autorizat este obligat să țină arhivă și registre proprii, precum și o evidență financiar-contabilă] din Lege și pentru care intervine o cauză de suspendare conform Legii rămân înscriși în Tabloul mediatorilor, care se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu mențiunea «suspendat» și înscrierea datei de la care devine aplicabilă cauza de suspendare”.

 
 Art. 5216 din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5216 alin. (1) prevedea faptul că mediatorul avea obligația de a-și viza anual legitimația de mediator. Vizarea legitimației era condiționată de achitarea taxei profesionale pentru anul anterior.

De asemenea, art. 5216 alin. (2) dispunea faptul că mediatorul avea obligația de a se înscrie sau de a solicita înscrierea într-o asociație profesională a mediatorilor înainte de a solicita înscrierea în Tabloul mediatorilor.

 Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5216 se abrogă.

 
Art. 831 din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 831 prevedea faptul că în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi reveneau și în scopul informării publice, Consiliul înființa RNEODM pe care îl actualiza lunar. RNEODM cuprindea 3 secțiuni distincte: asociații profesionale, organizații din domeniul medierii și alte organisme.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 831 prevede: „În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin și în scopul informării publice, Consiliul înființează un singur registru al organizațiilor din domeniul medierii RODM, care cuprinde o singură secțiune publicată pe site-ul Consiliului de mediere”.

 
Art. 832 din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 832 alin. (1) prevedea: Corpul profesional al mediatorilor se compunea din toți mediatorii autorizați, înscriși în Tabloul mediatorilor, care exercitau profesia în una dintre formele de exercitare a profesiei de mediator prevăzute de lege și care erau organizați în asociații profesionale locale sau naționale, conform art. 24 din Lege și în condițiile art. 833 din respectivul regulament.

Art. 832 alin. (2) dispunea faptul că mediatorii se constituiau în asociații profesionale locale și naționale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale și protejarea statutului lor, conform art. 24 [Mediatorii se constituie în asociații profesionale locale și naționale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale și protejarea statutului lor, și pot adera la asociații profesionale internaționale în condițiile legii] din Lege.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 832 se abrogă.

 

Art. 833 din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 833 alin. (1) dispunea faptul că erau asociații profesionale ale mediatorilor persoanele juridice care îndeplineau cumulativ următoarele condiții:

a) erau înființate în conformitate cu dispozițiile Legii coroborate cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

b) cel puțin jumătate plus unu din membri erau mediatori autorizați în condițiile legii, iar diferența era formată din absolvenți ai cursurilor de formare ca mediator;

c) denumirea asociației cuprindea cuvinte precum „mediere”, „mediator”, „conflict” și „amiabil” sau sinonime ale acestora ori combinații ale acestora cu alte cuvinte;

d) scopul asociației era conform cu prevederile art. 24 din Lege, respectiv reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor, protejarea statutului lor și apărarea drepturilor și intereselor acestora;

e) obiectivele și activitățile asociației respectau prevederile legale și regulamentare în materia medierii, nu erau filiale ale unor asociații înscrise în RNEODM, nu erau uniuni sau federații ale unor asociații înscrise în RNEODM, nu aveau clauze de exclusivitate;

f) activitățile statutare nu cuprindeau furnizarea de servicii de mediere către terți;

g) erau înscrise în secțiunea 1 din RNEODM întocmit de Consiliu și nu erau filiale ale unor asociații înscrise în RNEODM.

h) Abrogată.

Art. 833 alin. (2) prevedea faptul că asociațiile profesionale ale mediatorilor prevăzute la art. 24 din Lege nu se încadrau în categoria organizațiilor neguvernamentale prevăzute la art. 22 din Lege.

Art. 833 alin. (3) fusese abrogat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 833 se abrogă.

 
Art. 834 din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015)

Vechea reglementare

Art. 834

În vechea reglementare, art. 834 alin. (1) prevedea faptul că în scopul informării publice și a mediatorilor, Consiliul ținea evidența asociațiilor profesionale în RNEODM.

De asemenea, art. 834 alin. (2) dispunea faptul că înscrierea asociațiilor profesionale în RNEODM se făcea la cerere, prin decizie a președintelui Consiliului, după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 833 alin. (1) lit. a)-g).

Art. 834 alin. (3) stabilea faptul că, în cazul contestării deciziei președintelui de respingere a înscrierii, Consiliul adoptă o hotărâre privind soluționarea contestației.

Potrivit art. 834 alin. (4), cererea de înscriere în RNEODM era însoțită de următoarele documente:

a) actul constitutiv;

b) statutul;

c) hotărârea judecătorească de înființare, precum și hotărârile judecătorești ulterioare, dacă este cazul;

d) certificatul fiscal;

e) certificatul de înregistrare a persoanei juridice;

f) lista membrilor asociației profesionale.

Art. 834 alin. (5) prevedea faptul că documentele prevăzute la alin. (4) lit. a)-e) se depuneau în copie, certificată pentru conformitate cu originalul, pe fiecare pagină, prin semnătura reprezentantului legal al asociației profesionale și aplicarea ștampilei acesteia.

Conform art. 834 alin. (6), decizia sau hotărârea privind înscrierea asociației profesionale în RNEODM se comunica solicitantului în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii. În cazul în care hotărârea era de respingere a înscrierii, aceasta se motiva și se comunica solicitantului și se publica pe site-ul Consiliului.

Potrivit art. 834 alin. (7), în cazul în care cererea de înscriere a asociației profesionale se aproba, aceasta era înscrisă în RNEODM în termen de 3 zile de la data aprobării.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 834 se abrogă.

 

Art. 835 din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 835 alin. (1) prevedea faptul că mediatorii autorizați puteau înființa și alte tipuri de asociații, pe domenii de aplicare a medierii.

Conform art. 835 alin. (2), asociațiile înființate de mediatori pe domenii de aplicare a medierii puteau fi înscrise la cerere în secțiunea I din RNEODM, având precizat la rubrica „Mențiuni” din registru domeniul de specializare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 835 se abrogă.

 

Art. 836 din Regulament (modificat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 836 prevedea faptul că erau asociații profesionale specializate pe domenii de aplicare a medierii acele persoane juridice care îndeplineau următoarele condiții:

a) erau înființate cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 833 (1) lit. a), b), d), e) și f);

b) denumirea, scopul, obiectivele asociației precizau domeniile de aplicare a medierii pentru care membrii asociației aveau interes profesional;

c) membrii asociației aveau o specializare recunoscută de Consiliu, în cazul în care pentru practica într-un anumit domeniu de aplicare a medierii Consiliul reglementa necesitatea specializării.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 836 se abrogă.

 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere – modificări (Hotărârea Consiliului de mediere nr. 24/2015) was last modified: iunie 8th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter