Statutul profesiei de avocat – modificări (Hotărârea U.N.B.R. nr. 1.069/2015)

13 mart. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5963

Despre

  • M. Of . nr. 173 din 12 martie 2015
  • Hotărârea U.N.B.R. nr. 1.069/2015
  • Completarea Statutului profesiei de avocat
Actul modificatActul modificatorSumar
Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea U.N.B.R. nr. 64/2011Hotărârea U.N.B.R. nr. 1.069/2015introduce: art. 180 alin. (4) și (5)


 
 

În M. Of. nr. 173 din 12 martie 2015, s-a publicat Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) nr. 1.069/2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea U.N.B.R. nr. 64/2011 (M. Of. nr. 898 din 19 decembrie 2011); cu modif. ult.

La adoptarea Hotărârii U.N.B.R. nr. 1.069/2015, s-au avut în vedere următoarele:

– stadiul reglementărilor privind constituirea Registrului electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților, care face imposibilă aplicarea în prezent a art. 180 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– necesitatea clarificării modalității de operare a diviziunii patrimoniale în materia profesiei de avocat până la adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Registrului electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților;

– dezbaterile din ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România referitoare la necesitatea modificării și completării Statutului profesiei de avocat.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

De asemenea, respectiva hotărâre a fost emisă în temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Congresului Avocaților nr. 6/2014 privind mandatarea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România de a îndeplini atribuțiunea prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare.

Vom prezenta, în continuare, completarea adusă Statutului profesiei de avocat prin Hotărârea U.N.B.R. nr. 1.069/2015, prevăzută la art. I, din respectiva hotărâre:

Art. 180 alin. (4) și (5) Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea U.N.B.R. nr. 1.069/2015)

Art. 180 alin. (1) prevede faptul că avocatul poate exercita profesia în una dintre următoarele forme:

a) cabinet individual;

b) cabinet asociat;

c) societate civilă profesională;

d) societate profesională cu răspundere limitată.

Art. 180 alin. (2) dispune faptul că în cadrul formelor de exercitare prevăzute la alin. (1) își pot exercita profesia și avocați colaboratori, în baza unui contract de colaborare, sau avocați salarizați, în baza unui contract de salarizare în interiorul profesiei, potrivit prevederilor Legii și ale prezentului statut.

Potrivit art. 180 alin. (3), la constituirea formelor de exercitare a profesiei, precum și ulterior acestui moment, avocații au dreptul să stabilească patrimoniul afectat exercitării profesiei, în condițiile legii, cu respectarea procedurii reglementate de Consiliul U.N.B.R. cu privire la constituirea Registrului electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților. Înscrierea efectuată în registru are efecte de opozabilitate față de terți în condițiile prevăzute de lege.

Noua reglementare

La art. 180, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5).

Potrivit noii reglementări, art. 180 alin. (4) prevede: „Dispozițiile alin. (3) privind necesitatea respectării procedurii reglementate de Consiliul U.N.B.R. și efectul de opozabilitate față de terți al înscrierii în registru devin aplicabile de la data ce se va stabili în acest scop prin hotărârea Consiliului U.N.B.R. pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Registrului electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților”.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

De asemenea, art. 180 alin. (5) prevede: „Până la data stabilită de către Consiliul U.N.B.R. conform alin. (4), operarea diviziunii patrimoniale se face prin declarație înscrisă în statutul societății civile profesionale, în actul de înființare al cabinetului individual de avocat, în convenția de asociere a cabinetelor individuale de avocați, după caz, sau prin declarație separată, întocmită în formă scrisă și înregistrată la baroul din care face parte avocatul. Orice creditor al unui avocat a cărui creanță s-a născut în legătură cu profesia poate solicita baroului informații privind masa patrimonială afectată exercitării profesiei avocatului conform declarațiilor înregistrate la barou”.

 

Alte prevederi ale Hotărârii UNBR nr. 1.069/2015

Potrivit art. II Hotărârea U.N.B.R. nr. 1.069/2015, respectiva hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina web www.unbr.ro.

Art. III Hotărârea U.N.B.R. nr. 1.069/2015 prevede faptul că respectiva hotărâre se comunică decanilor barourilor, care vor lua măsuri de încunoștințare a avocaților, și structurilor administrative ale baroului, care vor fi însărcinate cu ținerea evidențelor pe care le implică punerea în aplicare a acesteia.

Potrivit art. IV Hotărârea U.N.B.R. nr. 1.069/2015, Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea U.N.B.R. nr. 64/2011, publicat în M. Of. nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin respectiva hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial dându-se textelor o nouă numerotare.

Statutul profesiei de avocat – modificări (Hotărârea U.N.B.R. nr. 1.069/2015) was last modified: aprilie 3rd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.