Hotărâre pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Consimțământul în materie GDPR

17 nov. 2020
Articol UJ Premium
Vizualizari: 971
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

La data de 11 noiembrie 2020 s-a publicat o nouă Hotărâre pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (în continuare „CJUE”) care privește problematica consimțământului în materie de protecția datelor cu caracter personal.

În procedura în fața instanței interne, Tribunalul București a sesizat CJUE cu o întrebare preliminară într-un litigiu aflat pe rolul acesteia având ca părți Orange România SA și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (în continuare ANSPDCP).

În fapt, între părți se derula un litigiu prin care Orange România SA solicita anularea unei decizii prin care ANSPDCP a aplicat societății o amendă pentru colectarea și stocarea copiilor actelor de identitate ale clienților săi fără consimțământul valabil al acestora și a obligat‑o să distrugă aceste copii.

În timpul procedurii în fața instanței interne, Tribunalul București a suspendat cauza și a dispus adresarea CJUE cu două întrebări preliminare:

1. În sensul articolului 2 litera (h) din Directiva 95/46, care sunt condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a se putea considera că o manifestare de voință este una specifică și informată?

2. În sensul articolului 2 litera (h) din Directiva 95/46, care sunt condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a se putea considera că o manifestare de voință este una liber exprimată?

În esență, întrebările care au fost adresate Curții unionale fac referire la evaluarea exprimării unui consimțământ valabil al persoanei fizice în calitate de client al unui operator de servici de telecomunicații față de colectarea și stocarea datelor cu caracter personal ca urmare a reținerii unei copii a actului de identitate a persoanei fizice – client.

Mai precis, prin Hotărârea din cauza C-61/19, Curtea a fost chemată să ofere o interpretare a textelor care privesc consimțământul statuate în Directiva 95/46/CE și în Regulamentul (UE) 2016/679.

Interpretând articolul 2 litera (h) și articolul 7 litera (a) din Directiva 95/46/CE, precum și articolul 4 punctul 11 și articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/679, prin soluția finală, CJUE a statuat că operatorul de date cu caracter personal este partea raportului juridic care este însărcinată cu obligația de a demonstra faptul că persoana vizată și-a manifestat în mod activ consimțământul  pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și că acesta a înțeles circumstanțele aferente prelucrării.

Totodată, Curtea a subliniat că un contract privind furnizarea de servicii de telecomunicații care conține o clauză prin care persoana vizată a fost informată și și‑a dat consimțământul pentru colectarea, precum și pentru stocarea unei copii a actului său de identitate nu este valabil, față de condițiile necesare unui consimțământul valabil exprimat, în următoarele ipoteze:

1)  atunci când căsuța cu privire la acordul persoanei fizice a fost bifată în prealabil de către furnizorul de servicii;

2) atunci când clauzele contractuale ale convenției sunt de așa natură încât să inducă persoana vizată în eroare cu privire la posibilitatea încheierii contractului în lipsa exprimării unui consimțământ cu privire la prelucrarea datelor.

3) atunci când libera alegere a persoanei vizate de a se putea opune prelucrării datelor cu caracter personal este condiționată de operatorul de date prin semnarea unui document adițional unde persoana vizată să își exprime acest refuz.

Sintetizând, decizia CJUE aduce o serie de lămuriri importante cu privire la valabilitatea consimțământului persoanei vizate în raport cu contractele încheiate de operatorii de date în materia telecomunicațiilor, care se află, de regulă, pe o poziție de superioritate față de consumatori, dată fiind inserarea de regulă a unor clauze contractuale prestabilite și care sunt apte să inducă în eroare persoana vizată, obligând-o să ofere un consimțământ de prelucrare și stocare a datelor cu caracter personal sau care impun îndeplinirea unor condiții suplimentare pentru a se opune acestei prelucrări.

În loc de concluzie, subliniem că, urmare a deciziei pronunțate, cel puțin o parte a operatorilor economice vor fi nevoiți să revizuiască clauzele contractuale și să adopte măsuri tehnice și organizatorice care să respecte condițiile unui consimțământ valabil exprimat pentru a evita posibile sancțiuni de ordin pecuniar.


* Articol preluat de pe site-ul http://www.chirita-law.com/stiri/.

Hotărâre pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Consimțământul în materie GDPR was last modified: noiembrie 16th, 2020 by David Popa

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice