Programul de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali aferent anului 2015 (Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2015)

18 mart. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1092

Despre

  • M. Of. nr. 172 din 12 martie 2015
  • Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2015
  • Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 a consultanţilor fiscali
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 172 din 12 martie 2015, s-a publicat Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2015 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015.

Respectiva hotărâre a fost adoptată în baza prevederilor art. 11 lit. f) din O.G. nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală (M. Of. nr. 538 din 1 septembrie 2001; cu modif. ult.), aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, Hotărârea a fost adoptată având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2007 (M. Of. nr. 50 din 22 ianuarie 2008; cu modif. ult.).

Vom prezenta, în continuare, conținutul respectivului program de pregătire profesională continuă

Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 a consultanților fiscali

Cap. I: „Dispoziții generaleˮ

Capitolul I, capitol care reglementează dispozițiile generale, are următorul conținut:

1. Camera Consultanților Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.

2. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanților Fiscali, respectiv: consultanți fiscali activi, consultanți fiscali asistenți și consultanți fiscali inactivi.

3. Pregătirea profesională continuă este un drept și, în același timp, o obligație a membrilor Camerei Consultanților Fiscali în ceea ce privește actualizarea cunoștințelor și formarea eficientă, cu garantarea calității serviciilor prestate către clienți.

Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigență impusă prin Codul privind conduită etică și profesională în domeniul consultanței fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2007.

4. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 se va desfășura sub două forme:

– curs în sistem e-learning;

– seminar în sălile de curs (aspecte practice).

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

5. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 prevede pentru consultanții fiscali activi și pentru consultanții fiscali asistenți un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanții fiscali inactivi, un număr de 15 ore de pregătire profesională.

6. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 nu este obligatoriu în anul în care membrii Camerei Consultanților Fiscali au susținut examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

7. În situația în care consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susținut examenul pentru atribuirea acestor calități, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferent anului următor.

8. Fiecare participare a membrilor Camerei Consultanților Fiscali la seminare, conferințe și colocvii interne și internaționale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2015.

9. Participarea la seminare, conferințe și colocvii interne și internaționale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi justificată pe baza unui document care să ateste acest fapt, eliberat de organizatori.

10. Pentru consultanții fiscali care au și calitatea de lectori în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015, orele de curs efectuate se vor recunoaște ca ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2015.

11. Consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care publică articole în revista Camerei Consultanților Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoașterea a 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2015.

12. Consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanțelor Publice, de asociațiile profesionale sau societățile de profil din țară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanților Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2015.

 

Cap. II: „Organizarea și desfășurarea Programului de pregătire profesională continuă în sistem e-learning, aferent anului 2015ˮ

Capitolul II, care conține dispoziții cu privire la organizarea și desfășurarea Programului de pregătire profesională continuă în sistem e-learning, aferent anului 2015, prevede următoarele:

1. Pentru anul 2015, Programul de pregătire profesională continuă în sistem e-learning se desfășoară numai sub formă de cursuri, potrivit temelor cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul program.

2. Cursurile care vor completa tematica Programului de pregătire profesională continuă în sistem e-learning în anul 2015 vor fi anunțate în timp util pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.

3. Echivalarea unui curs e-learning accesat de către un membru al Camerei Consultanților Fiscali va fi inclusă numai o singură dată în numărul de ore de pregătire profesională aferent anului 2015, indiferent de câte ori se accesează cursul respectiv.

4. Participarea la cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning este evidențiată în aplicația Camerei Consultanților Fiscali privind evidența orelor de pregătire profesională.

5. Cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning pot fi accesate numai de către membrii Camerei Consultanților Fiscali care nu înregistrează obligații restante față de aceasta.

 

Cap. III: „Organizarea și desfășurarea Programului de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs, aferent anului 2015 ˮ

Capitolul III privind organizarea și desfășurarea Programului de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs, aferent anului 2015 prevede următoarele:

1. Programul de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs este structurat pe module de pregătire, așa cum rezultă din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul program.

2. Organizarea și desfășurarea acțiunilor în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 se realizează în 7 centre zonale, respectiv: București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara.

3. Fiecare acțiune organizată cuprinde mai multe module, care totalizează 15 ore de pregătire profesională. Calendarul acțiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 – seminar în săli de curs este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul program.

4. Înscrierea membrilor Camerei Consultanților Fiscali la una dintre acțiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 se face direct pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de înscriere la Direcția de învățământ a Camerei Consultanților Fiscali, prin poștă, fax sau e mail, cu cel puțin 15 zile înaintea organizării acțiunii. Orice situație de anulare a înscrierilor la cursuri trebuie să fie efectuată cu cel puțin 5 zile înainte de data de începere a cursurilor.

5. Structura acțiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcție de necesitățile nou-apărute. Orice schimbare în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 va fi anunțată în timp util pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.

6. Acțiunile de pregătire profesională la care numărul de înscriși este mai mic de 50 vor fi reprogramate. Numărul cursanților înscriși va fi analizat cu 3 zile înainte de perioada de desfășurare a cursurilor.

7. Membrii Camerei Consultanților Fiscali pot opta să participe la acțiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 în oricare dintre centrele zonale programate.

8. Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi consemnată într-un catalog de prezență, care va conține atât semnătura participantului, cât și cea a lectorului.

9. Direcția de învățământ va ține evidența orelor de pregătire profesională pe fiecare membru, pe fiecare centru de pregătire și pe județele de reședință ale membrilor Camerei Consultanților Fiscali.

 Alte prevederi ale Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2015

Potrivit art. 2 din Hotărâre, Direcția de învățământ va duce la îndeplinire prevederile respectivei hotărâri.

Programul de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali aferent anului 2015 (Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2015) was last modified: martie 18th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter