Procedurile Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor (Hotărârea CAFR nr. 22/2015)

7 mai 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1431

Despre

  • M. Of. nr. 299 din 30 aprilie 2015
  • Hotărârea CAFR nr. 22/2015
  • Procedurile Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativSumar
Procedurile Camerei Auditorilor Financiari din România
de traducere a standardelor publicate de către Federația Internațională a Contabililor,
aprobate prin Hotărârea CAFR nr. 22/2015 (M. Of. nr. 299 din 30 aprilie 2015)
Art. 1-22


 
 
 
 
În M. Of. nr. 299 din 30 aprilie 2015, s-a publicat Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România (Hotărârea CAFR) nr. 22/2015 privind aprobarea Procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federația Internațională a Contabililor.
 
Respectiva hotărâre a fost adoptată în temeiul prevederilor:

– a) art. 5 alin. (3) lit. i) și art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr. 598 din 22 august 2003);

Monitor Dosare

– b) art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin H.G. nr. 433/2011 (M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011).

 

Vă prezentăm, în continuare, conținutul Procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federația Internațională a Contabililor:

 

Art. 1 („Obligațiile Camerei Auditorilor Financiari din România în procesul de traducere a standardelor publicate de către Federația Internațională a Contabililor”)

Art. 1 reglementează obligațiile Camerei Auditorilor Financiari din România în procesul de traducere a standardelor publicate de către Federația Internațională a Contabililor.

Astfel, potrivit acestuia, Camera Auditorilor Financiari din România (Camera), în calitate de membru al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC), are obligația de a promova și, implicit, de a aduce la cunoștința membrilor săi Standardele internaționale emise de IAASB (Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare) și IESBA (Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili). Aceste obligații îi revin Camerei și potrivit O.U.G. nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 2 („Obiectivele Camerei”)

Art. 2 prevede obiectivele Camerei.

Potrivit art. 2 alin. (1), Camera trebuie să implementeze un proces care prevede o traducere completă, corectă și la timp a standardelor internaționale emise de IFAC și să asigure diseminarea la timp, în rândul membrilor și stagiarilor săi, a standardelor traduse, care sunt relevante pentru desfășurarea activității lor.

De asemenea, la alin. (2) se prevede faptul că procedura sus prezentată se aplică traducerii textului integral al unui standard, atunci când procesul de traducere este desfășurat de către Cameră.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit art. 2 alin. (3), obiectivele respectivei proceduri sunt:

a) obținerea unei traduceri fidele a standardelor, fără adăugiri, modificări sau eliminări ale conținutului și fără modificări ale înțelesului standardelor finale. O traducere fidelă respectă intenția, tonul și structura standardelor finale și permite celor care le citesc în limba română să obțină o înțelegere a sensului lor, similară cu cea obținută de un vorbitor nativ de limba engleză, care deține calificări similare. Traducerea fidelă acordă prioritate sensului textului original față de modificările necesare pentru adaptarea la circumstanțele locale. Traducerea fidelă nu presupune o traducere „cuvânt cu cuvânt”, ci trebuie să aibă drept rezultat un text inteligibil în limba română;

b) obținerea, în timp util, a unei traduceri a standardelor, având în vedere că traducerea inițială este disponibilă într-o perioadă de timp rezonabilă după ce standardul final a fost emis de către IFAC; și

c) asigurarea actualizării periodice a traducerii standardelor, având în vedere că traducerea inițială este actualizată într-o perioadă de timp rezonabilă, după ce un standard nou sau revizuit a fost emis de către IFAC.

Art. 3 („Obținerea permisiunii de traducere și reproducere a standardelor publicate de către Federația Internațională a Contabililor”)

Art. 3 conține prevederi cu privire la obținerea permisiunii de traducere și reproducere a standardelor publicate de către Federația Internațională a Contabililor.

Potrivit acestuia, Camera va înainta către IFAC în scris, în limba engleză, o Solicitare de permisiune și o Propunere de traducere, atunci când intenționează să traducă și să reproducă standardele pentru care IFAC deține dreptul de autor, fie că procesul de traducere este derulat în scopuri comerciale sau necomerciale, în conformitate cu Politica de traducere și reproducere a standardelor publicate de către Federația Internațională a Contabililor, emisă în iunie 2013 (denumită în continuare politica de traducere IFAC).

Art. 4 („Acordul de traducere”)

Art. 4 reglementează Acordul de traducere, având următorul conținut:

„(1) În situația în care IFAC consideră că este adecvată oferirea permisiunii solicitate de traducere a standardelor, aceasta va întocmi un acord pe baza informațiilor din Solicitarea de permisiune și Propunerea de traducere.

(2) Acordul va fi redactat în limba engleză și va fi semnat de către IFAC și Cameră.

(3) Acest acord este confidențial, conform prevederilor IFAC, neputând fi înaintat către alte părți”.

Art. 5 („Procesul de traducere”)

Art. 5 reglementează procesul de traducere, prevăzând:

„(1) În situația în care IFAC acordă permisiunea de traducere a standardelor publicate de către IFAC, Camera trebuie să respecte procesul de traducere convenit cu IFAC și prevăzut în Propunerea de traducere.

(2) Procesul de traducere a standardelor publicate de către IFAC va implica:

a) un traducător principal;

b) un comitet de traducere;

c) un comitet de revizuire;

d) personalul IFAC.

(3) Traducătorul principal, membrii Comitetului de traducere și cei ai Comitetului de revizuire sunt aprobați de către Consiliul Camerei, care va stabili, după caz, și remunerațiile persoanelor implicate”.

Art. 6 („Traducătorul principal”)

Art. 6 conține prevederi cu privire la traducătorul principal. Potrivit acestuia, traducătorul principal va îndeplini următoarele cerințe:

a) este angajat sau colaborator al Camerei;

b) este vorbitor fluent al limbii române și are cunoștințe excelente de limba engleză;

c) are cunoștințe și experiență în traducerea standardelor emise de IFAC;

d) coordonează traducerea standardelor emise de IFAC;

e) este responsabil de traducerea standardelor, inclusiv de schimbul de informații și comentarii dintre membrii comitetului de revizuire și traducători, precum și de coordonarea implicării altor membri, asociați și altor părți interesate;

f) comunică și colaborează cu personalul IFAC.

Art. 7 („Comitatul de traducere”)

Art. 7 conține prevederi cu privire la Comitatul de traducere. Conform acestuia, Comitetul de traducere va îndeplini următoarele cerințe:

a) este alcătuit din minimum 3 membri, inclusiv traducătorul principal, care trebuie să fie traducători autorizați sau auditori financiari cu experiență în traducerea textelor economice și financiare și au cunoștințe avansate de limba engleză și gramatica limbii române;

b) este responsabil de calitatea traducerii standardelor care i-au fost repartizate, în conformitate cu prezentele proceduri de traducere și cu politica de traducere IFAC;

c) este responsabil de utilizarea consecventă, pe parcursul traducerii, a termenilor-cheie, astfel încât textul final să fie inteligibil.

Art. 8 („Comitetul de revizuire”)

Art. 8 conține prevederi cu privire la Comitetul de revizuire, având următorul conținut:

„(1) Comitetul de revizuire va îndeplini următoarele cerințe:

a) este alcătuit din minimum 3 membri voluntari care trebuie să cunoască la un nivel avansat limba engleză și gramatica limbii române;

b) membrii Comitetului de revizuire trebuie să fie auditori financiari practicieni sau să aibă experiență în utilizarea standardelor care sunt traduse;

c) membrii Comitetului de revizuire au responsabilitatea revizuirii traducerii standardelor.

(2) În cadrul etapei de revizuire se pot implica sau consulta părți interesate: Ministerul Finanțelor Publice (în calitate de inițiator legislativ național de audit) și organismul de supraveghere în interes public a profesiei contabile etc.”.

Art. 9 („Personalul IFAC”)

Art. 9 prevede faptul că personalul IFAC va supraveghea și va monitoriza traducerea standardelor, având un rol activ în asigurarea respectării procesului de traducere agreat. Camera va ține cont și va aplica recomandările personalului IFAC în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conform prezentelor Proceduri de traducere și a politicii de traducere IFAC.

Art. 10 („Etapele procesului de traducere și revizuire”)

Art. 10 reglementează etapele procesului de traducere și revizuire.

Potrivit art. 10 alin. (1), etapele procesului de traducere sunt următoarele:

a) aprobarea în Consiliul Camerei a inițierii procedurii de traducere: aprobarea componenței Comitetului de traducere (inclusiv a traducătorului principal) și a Comitetului de revizuire;

b) înaintarea către IFAC în scris, a unei solicitări de permisiune și a unei propuneri de traducere (care prevede stabilirea programului de traducere);

c) semnarea acordului de traducere cu IFAC;

d) traducerea termenilor-cheie și transmiterea acestora către IFAC;

e) traducerea standardelor;

f) revizuirea standardelor;

g) aprobarea standardelor traduse (agrearea acestora cu IFAC, anterior publicării);

h) redactarea hotărârii de adoptare a standardelor traduse, aprobarea acesteia de către Consiliul Camerei și înaintarea sa spre avizare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC);

i) după avizarea CSIPPC, această hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Camerei.

De asemenea, la alineatul următor, prevede faptul că materialele și documentele rezultate din procesul de traducere și revizuire sunt confidențiale, toate părțile implicate trebuind să asigure caracterul confidențial al acestora.

Art. 11 („Aprobarea de către Consiliul CAFR a inițierii procedurii de traducere”)

Art. 11 prevede: Consiliul Camerei va aproba inițierea procedurii de traducere, componența Comitetului de traducere, inclusiv a traducătorului principal și a Comitetului de revizuire, în baza notei conținând propunerile departamentului de specialitate al Camerei și a prevederilor prezentei proceduri.

Art. 12 („Înaintarea către IFAC a Solicitării de permisiune și a Propunerii de traducere”)

Art. 12 conține prevederi cu privire la înaintarea către IFAC a Solicitării de permisiune și a Propunerii de traducere. Potrivit acestuia, prin Solicitarea de permisiune și Propunerea de traducere Camera informează personalul IFAC cu privire la intenția sa de a traduce și de a reproduce standardele internaționale emise de IFAC, oferind detalii despre procesul de traducere, componența comitetelor de traducere și revizuire, calendarul traducerii etc.

Art. 13 („Semnarea acordului cu IFAC”)

Art. 13 reglementează semnarea acordului cu IFAC, având următorul conținut:

„(1) Semnarea acordului de traducere și publicare a standardelor de către Cameră și IFAC se va face în conformitate cu prevederile prezentei proceduri și ale politicii de traducere IFAC. Conform normelor IFAC, acordul de traducere este un document confidențial.

(2) CSIPPC va primi, spre informare, o sinteză a calendarului de traducere, conform acordului de traducere semnat cu IFAC”.

Art. 14 („Traducerea termenilor-cheie”)

Art. 14 conține prevederi cu privire la traducerea termenilor-cheie. Potrivit acestuia, termenii-cheie presupun următoarele:

a) termenii-cheie includ termenii individuali și frazele repetitive care trebuie utilizate consecvent pe parcursul traducerii. La propunerea traducătorilor și cu aprobarea Comitetului de revizuire se pot stabili termeni-cheie suplimentari, în funcție de necesitate;

b) Comitetul de traducere, sub coordonarea traducătorului principal, va alcătui și va traduce lista termenilor-cheie;

c) Comitetul de revizuire revizuiește traducerea termenilor-cheie efectuată de Comitetul de traducere, înaintează observațiile sale traducătorului principal și stabilește de comun acord cu acesta traducerea acelor termeni-cheie pentru care sunt propuse mai multe variante;

d) lista termenilor-cheie este înaintată spre consultare CSIPPC;

e) traducătorul principal, Comitetul de revizuire și reprezentanții CSIPPC vor conveni cu privire la acei termeni-cheie pentru care vor exista propuneri diferite de traducere. În cazul în care nu se poate ajunge la un consens, se va apela la personalul IFAC pentru a primi lămuri suplimentare, conform politicii de traducere IFAC;

f) lista finală a termenilor-cheie conveniți de traducătorul principal, Comitetul de revizuire și reprezentanții CSIPPC va fi trimisă spre aprobare către IFAC;

g) după aprobarea listei de termeni-cheie, pe parcursul derulării traducerii, în urma consultărilor dintre Comitetul de traducere și Comitetul de revizuire, se poate considera necesară modificarea traducerii unui termen-cheie, din perspectiva utilizării termenului respectiv în textul tradus. Această modificare se va face cu respectarea metodologiei de la pct. b)-f);

h) termenii-cheie, precum și modificările aduse acestora ulterior vor fi utilizate consecvent în întregul text al standardelor traduse.

Art. 15 („Traducerea standardelor”)

Art. 15 prevede faptul că traducerea standardelor publicate de IFAC se face astfel:

a) standardele vor fi traduse utilizând lista de termeni-cheie convenită pentru traducerea textului complet al standardelor și respectând programul și calendarul de traducere stabilit cu IFAC;

b) în funcție de necesități, Biroul permanent al Consiliului Camerei va aproba achiziționarea unui software specializat de traducere, compatibil cu programele de traducere utilizate de către IFAC.

Art. 16 (Revizuirea traducerii standardelor publicate de IFAC)

Art. 16 dispune că privire la revizuirea traducerii standardelor publicate de IFAC, prevăzând faptul că standardele publicate de IFAC și traduse de Cameră se revizuiesc astfel:

a) standardele traduse trebuie revizuite de către membrii Comitetului de revizuire. Revizuirea se va axa pe acuratețea tehnică, utilizarea consecventă a termenilor-cheie și claritatea textului;

b) comentariile membrilor Comitetului de revizuire vor fi trimise traducătorului principal, care fie le înaintează traducătorilor, fie decide că sunt necesare consultări suplimentare între membrii Comitetului de traducere și ai Comitetului de revizuire;

c) standardele revizuite de Comitetul de revizuire vor fi transmise către CSIPPC spre consultare;

d) eventualele comentarii primite de la reprezentanții CSIPPC cu privire la traducerea standardelor vor fi analizate de către traducătorul principal și Comitetul de revizuire care împreună cu reprezentantul CSIPPC vor conveni asupra unei traduceri finale.

Art. 17 („Aprobarea standardelor publicate de IFAC care au fost traduse de Cameră”)

Art. 17 conține reglementări cu privire la aprobarea standardelor publicate de IFAC care au fost traduse de Cameră, prevăzând faptul că standardele publicate de IFAC și traduse de Cameră se aprobă astfel:

a) varianta finală a traducerii în limba română a standardelor internaționale emise de IFAC va fi aprobată de către Consiliul Camerei;

b) hotărârea de adoptare a standardelor finale, traduse în limba română, aprobate de către Consiliul Camerei, va fi transmisă către CSIPPC spre avizare;

c) hotărârea de adoptare a standardelor avizată de către CSIPPC împreună cu standardele finale, traduse în limba română, vor fi transmise către IFAC. Această formă reprezintă varianta oficială a traducerii în limba română, care va fi publicată.

Art. 18 („Redactarea hotărârii de adoptare a standardelor traduse”)

Art. 18 conține prevederi cu privire la redactarea hotărârii de adoptare a standardelor traduse. Potrivit acestuia, Consiliul Camerei va aproba hotărârea de adoptare a standardelor traduse, care va fi ulterior transmisă către CSIPPC, spre avizare. După avizarea hotărârii de către CSIPPC, aceasta va fi publicată de către Cameră în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19 („Drepturi de autor”)

Art. 19 conține prevederi cu privire la drepturile de autor, dispunând faptul că, pentru a păstra controlul asupra proprietății sale intelectuale, IFAC solicită Camerei să transfere către IFAC drepturile de autor asupra standardelor traduse. IFAC, în calitate de deținător al drepturilor de autor asupra standardelor traduse, transmite către Cameră drepturile de publicare comercială sau necomercială și de distribuție.

Procedurile Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federația Internațională a Contabililor (Hotărârea CAFR nr. 22/2015) was last modified: mai 7th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter