Cotizaţiile şi taxele pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar – modificări (Hotărârea CAFR nr. 11/2015)

6 mart. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1192

Despre

  • M. Of. nr. 144 din 26 februarie 2015
  • Hotărârea CAFR nr. 11/2015
  • Hotărârea CAFR din România nr. 35/2014
  • Cotizaţiile şi taxele pentru membrii Camerei Auditorilor

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 144 din 26 februarie 2015, s-a publicat Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 11/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar (M. Of. nr. 358 din 15 mai 2014).

Respectiva hotărâre a fost adoptată în temeiul prevederilor:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare (rep. M. Of. nr. 598 din 22 august 2003; cu modif. ult.);

– art. 15 alin. (3) și art. 41 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin H.G. nr. 433/2011 (M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011).

Potrivit art. I din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 11/2015, Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar, se modifică.

Vom prezenta, în continuare, respectivele modificări:

 Art. 3 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (3) prevedea faptul că în cazul auditorilor financiari persoane fizice și juridice care se înscriu în Registrul public al auditorilor financiari după data de 31 ianuarie, cotizația fixă anuală se plătește în termen de 30 de zile calendaristice de la acordarea calității de membru al Camerei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3, alin. (3) se abrogă.

 

Art. 3 alin. (7)-(10) din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, după alin. (6) se introduc patru noi alineate, alin. (7)-(10).

Art. 3 alin. (7) prevede: „Auditorii financiari persoane fizice și juridice care solicită înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari în primul semestru al anului achită integral cotizația pentru anul respectiv, conform art. 2 alin. (2) [Cotizațiile fixe anuale se stabilesc după cum urmează: a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 780 lei; b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 390 lei; c) pentru persoanele juridice: 750 lei; d) pentru auditorii financiari persoane fizice active cu calificativ B, C sau D: 1.180 lei; e) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive cu calificativ B, C sau D: 790 lei; f) pentru auditorii financiari persoane juridice cu calificativ B, C sau D: 1.150 lei] și art. 3 alin. (1) și (2) [(1) Plata cotizațiilor fixe anuale pentru persoane fizice se face în două tranșe anuale, astfel: a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 400 lei până la 31 martie, respectiv 380 lei până la 30 septembrie a fiecărui an; b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 200 lei până la 31 martie, respectiv 190 lei până la 30 septembrie a fiecărui an; c) pentru auditorii financiari persoane fizice active cu calificativ B, C sau D: 800 lei până la 31 martie, respectiv 380 lei până la 30 septembrie a fiecărui an; d) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive cu calificativ B, C sau D: 600 lei până la 31 martie, respectiv 190 lei până la 30 septembrie a fiecărui an; e) pentru auditorii financiari persoane juridice cu calificativ B, C sau D: 1.000 lei până la 31 martie, respectiv 150 lei până la 30 septembrie a fiecărui an. (2) Plata cotizațiilor fixe anuale pentru persoane juridice se face până la data de 31 martie a fiecărui an]”.

Art. 3 alin. (8) dispune: „Auditorii financiari care solicită înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari în cel de-al doilea semestru al anului achită cotizația fixă anuală pentru anul respectiv, în cuantum de:

Pachet: Principiile procedurei judiciare

a) auditorii financiari persoane fizice active: 400 lei;

b) auditorii financiari persoane fizice nonactive: 200 lei;

c) auditorii financiari persoane juridice: 550 lei”.

Art. 3 alin. (9) prevede: „Cotizația fixă anuală la care se face referire la alin. (8) se achită la momentul depunerii documentelor de înscriere în Registrul public al auditorilor financiari”.

Art. 3 alin. (10) stabilește: „Pentru obținerea vizei anuale înainte de data de 31 martie a fiecărui an, auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice și persoane juridice, după caz, achită prima tranșă din cotizația fixă, conform art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (1), și integral cotizația fixă, conform art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (2)”.

 
Art. 6 alin. (1) lit. b), d) și d1) din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) lit. b) prevedea faptul că taxa pentru recunoașterea calificării de auditor financiar, atribuirea calității de membru al Camerei și înscrierea în Registrul auditorilor financiari – persoane fizice care au obținut calificarea în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elveției sau în terțe țări este în sumă de 2.600 lei;

Art. 6 alin. (1) lit. d) stabilea faptul că taxa pentru atribuirea calității de membru al Camerei și înscrierea în Registrul auditorilor financiari – persoane juridice care sunt autorizate în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elveției sau în terțe țări este în sumă de 2.600 lei;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (1), literele b) și d) se modifică.

Art. 6 alin. (1) lit. b) prevede: „taxa pentru aprobarea auditorilor financiari persoane fizice care au fost autorizați în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elveției, atribuirea calității de membru al Camerei și înscrierea în Registrul auditorilor financiari – persoane fizice este în sumă de 2.600 lei”;

(…)

Art. 6 alin. (1) lit. d) stabilește: „taxa pentru aprobarea auditorilor financiari persoane juridice care au fost autorizați în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elveției, atribuirea calității de membru al Camerei și înscrierea în Registrul auditorilor financiari – persoane juridice este în sumă de 2.600 lei”;

 

De asemenea, la art. 6 alin. (1), după lit. d), se introduce o nouă literă, lit. d1).

Art. 6 alin. (1) lit. d1) prevede: „taxa pentru aprobarea auditorilor financiari persoane fizice și juridice din terțe țări, atribuirea calității de membru al Camerei și înregistrarea în Registrul auditorilor financiari – persoane fizice și juridice este în sumă de 4.000 lei”.

 

Art. 6 alin. (1) lit. f) și g) din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) lit. f) taxa pentru înscrierea în Registrul auditorilor financiari care auditează situațiile financiare ale entităților reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), este în sumă de 850 lei;

Art. 6 alin. (1) lit.  g) taxa pentru înscrierea la testul de verificare a cunoștințelor privind auditarea operațiunilor finanțate din fonduri europene și în Registrul auditorilor financiari care pot audita operațiuni finanțate din fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori, este în sumă de 550 lei.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (1), lit. f) și g) se modifică.

Art. 6 alin. (1) lit. f) prevede: „taxa pentru înscrierea la cursul pentru auditorii financiari persoane fizice care pot desfășura activitate de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este în sumă de 850 lei”;

Art. 6 alin. (1) lit. g) stabilește: „taxa pentru înscrierea la cursul pentru auditarea proiectelor finanțate din fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori este în sumă de 450 lei”.

 

Art. 6 alin. (1) lit. h) și i) din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (1), după lit. g) se introduc două noi litere, literele h) și i).

Art. 6 alin. (1) lit. h) prevede: „taxa pentru înscrierea în Registrul auditorilor financiari – persoane fizice care pot audita proiecte finanțate din fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori este în sumă de 100 lei”;

Art. 6 alin. (1) lit. i) stabilește: „taxa pentru înscrierea în Registrul auditorilor financiari – persoane juridice care pot audita proiecte finanțate din fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori este în sumă de 100 lei”.

 

Art. 6 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) prevedea faptul că taxele stabilite la alin. (1) se achită în numerar, la sediul Camerei, sau prin transfer bancar.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (2) se abrogă.

 

Art. 7 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (3) prevedea faptul că taxa stabilită la alin. (1) lit. c) se achită la momentul depunerii dosarului pentru echivalarea testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar. În caz de respingere a dosarului de echivalare a testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar, se va restitui 75% din suma achitată.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (3) prevede: „Taxa stabilită la alin. (1) lit. c) [taxa pentru echivalarea testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu și înscrierea la stagiu în activitatea de audit financiar, pentru persoanele care solicită echivalarea cu un program de mașter sau cu o calificare pentru care există protocol de colaborare încheiat de CAFR cu o instituție de învățământ sau cu o altă instituție profesională din domeniu, este în sumă de 500 lei] se achită la momentul depunerii dosarului pentru echivalarea testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar. În caz de respingere a dosarului se restituie 50% din suma achitată. În cazul în care dosarul a fost aprobat, dar solicitantul nu s-a înscris la stagiu, în termenele stabilite prin reglementările Camerei, taxa nu se restituie”.

 

 

Alte prevederi ale Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 11/2015

Potrivit art. II din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 11/2015, Departamentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prevederile respectivei hotărâri.

 

Cotizațiile și taxele pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar – modificări (Hotărârea CAFR nr. 11/2015) was last modified: martie 6th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter