H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling

17 feb. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4262

Despre

  • M. Of. nr. 115 din 13 februarie 2015
  • H.G. nr. 75/2015
  • Reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling

Potrivit art. 13:

„(1) Sumele obținute de copil în urma prestării unei activități reglementate de prezenta hotărâre sunt administrate conform dispozițiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Dacă există suspiciuni cu privire la utilizarea de către părinți/reprezentanții legali a sumelor obținute de copil în alt scop decât cel al interesului superior al acestuia, reprezentanții direcției generale de asistență socială și protecția copilului solicită părinților sau, după caz, reprezentantului legal al copilului să prezinte un raport cu privire la modul în care au administrat veniturile copilului obținute din activitățile prestate.

(3) Raportul se prezintă în termen de 30 de zile de (a solicitare și cuprinde cel puțin următoarele informații: contractele încheiate în perioada raportată, activitățile pentru care au fost încheiate, sumele totale obținute și scopurile în care au fost folosite cu menționarea tipurilor de cheltuieli etc.

(4) În cazul în care părintele/reprezentantul legal refuză prezentarea raportului sau nu poate justifica utilizarea sumelor obținute de copil, direcția generală de asistență socială și protecția copilului poate sesiza instanța de tutelă. Dispozițiile art. 151-155 și ale art. 501 și 502 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător”.

Conform art. 14:

Campanie Craciun UJmag 2020

„(1) Organizatorul are obligația să pună la dispoziția părinților/reprezentantului legal informații suficiente privind natura activității, condițiile de desfășurare sau orice element care implică asumarea responsabilității acestora.

(2) Organizatorul are obligația de a asigura accesul la servicii medicale de specialitate pediatrică în vederea acordării asistenței medicale, atunci când situația o impune, pe timpul desfășurării activității în care sunt implicați copii.

(3) În situația copilului neînsoțit de părinți/reprezentantul legal, organizatorul este obligat să asigure menținerea periodică a contactului cu aceștia, conform prevederilor legislației în vigoare.

(4) Organizatorul este obligat să asigure copiilor accesul la cabine, vestiare, spații igienico-sanitare și spații de recreere și odihnă, special destinate acestora”.

Art. 15 reglementează atribuțiile Direcției generale de asistență socială și protecția copilului. Conform acestuia, respectiva instituție are următoarele atribuții:

a) monitorizează activitățile remunerate prestate de copii în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, organizate și desfășurate în raza sa de competență teritorială;

b) constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute la art. 17;

c) comunică semestrial Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție date și informații referitoare la copiii care prestează activități în condițiile prezentei hotărâri și la sancțiunile aplicate.

Potrivit art. 16, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoarea a respectivei hotărâri, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție stabilește modelul procesului-verbal de constatare a contravențiilor, care se aprobă prin decizie a președintelui și se publică în Monitorul Oficial.

Art. 17 conține dispoziții cu privire la contravenții și sancțiunile aplicate acestora.

Astfel, la alin. (1), sunt reglementate următoarele contravenții:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 de către organizator;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) de către însoțitor;

c) nerespectarea prevederilor art. 7-9 de către părinte/ reprezentantul legal;

d) nerespectarea prevederilor art. 14 de către organizator.

La alin. (2), sunt prevăzute sancțiunile aplicate contravențiilor prevăzute anterior astfel:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. a) și c);

b) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. d);

c) cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei, cele prevăzute la lit. b).

Potrivit alin. (3), constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către persoanele împuternicite de directorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului din județul sau sectorul municipiului București unde are loc activitatea în cauză. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul județului, respectiv la cel al sectorului municipiului București, unde are loc activitatea.

Conform alin. (4), sancțiunea este dată prin dispoziția directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Potrivit alin. (5), contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii ori comunicării procesului – verbal jumătate din minimul amenzii prevăzut de hotărâre, corespunzător faptei pentru care a fost sancționat, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Conform art. 18, prevederile referitoare la contravenții se aplică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri și se completează cu dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

La art. 19, se prevede faptul că anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling was last modified: februarie 16th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter