H.G. nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice – modificări (H.G. nr. 208/2020)

25 mart. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 249

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Actul modificatorSumar

H.G. nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

 

(M. Of. nr. 645 din 25 august 2015)

 

H.G. nr. 208/2020 pentru modificarea H.G. nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

 

(M. Of. nr. 238 din 24 martie 2020)

 

– modifică: art. 1 alin. (1), (2), art. 4 alin. (4), art. 6 alin. (1), (3), art. 6 alin. (6) lit. c), f), i), art. 6 alin. (8), (9),  art. 7 alin. (2), art. 16 alin. (1), anexa nr. 1;

– abrogă: art. 6 alin. (7).

În M. Of. nr. 238 din 24 martie 2020 s-a publicat H.G. nr. 208/2020 pentru modificarea H.G. nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse respectivei hotărâri.

Art. 1 alin. (1), (2)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vechea reglementare

„(1) Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, este instituție publică și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Activitatea ANAP este exercitată la nivel central și prin 8 structuri regionale, fără personalitate juridică, la nivel teritorial, ce sunt organizate în subordinea Direcției verificare derulare procedura de atribuire”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 1 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, este instituție publică și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Activitatea ANAP este exercitată la nivel central și prin 3 structuri, fără personalitate juridică, la nivel teritorial”.

 

Art. 4 alin. (4)

Vechea reglementare

„(4) Numărul maxim de posturi al ANAP este de 583, exclusiv demnitarul, din care 340 de posturi sunt alocate structurii ANAP responsabile cu exercitarea funcției de control ex ante”.

Noua reglementare

La art. 4 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Numărul maxim de posturi al ANAP este de 410, exclusiv demnitarul și cabinetul acestuia”.

 

Art. 6 alin. (1), (3)

Vechea reglementare

„(1) ANAP este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanțelor publice.

(…)

(3) Președintele răspunde în fața ministrului finanțelor publice pentru întreaga sa activitate”.

Noua reglementare

La art. 6 alin. (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) ANAP este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea secretarului general al Guvernului.

(…)

(3) Președintele răspunde în fața secretarului general al Guvernului pentru întreaga sa activitate”.

 

Art. 6 alin. (6) lit. c), f), i)

Vechea reglementare

„(6) Președintele reprezintă instituția în exercitarea atribuțiilor sale de stabilire a politicilor și de reglementare în domeniul achizițiilor publice, îndeplinind următoarele atribuții principale:

(…)

c) fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului Finanțelor Publice;

(…)

f) inițiază și negociază, din împuternicirea Guvernului, la propunerea ministrului finanțelor publice, în condițiile legii, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente;

(…)

i) alte atribuții specifice stabilite prin acte normative sau din împuternicirea Guvernului, la propunerea ministrului finanțelor publice”.

Noua reglementare

La art. 6 alin. (6), partea introductivă și lit. c), f) și i) vor avea următorul cuprins:

„(6) Președintele reprezintă instituția în exercitarea atribuțiilor sale de stabilire a politicilor și de reglementare în domeniul achizițiilor publice, îndeplinind următoarele atribuții principale:

(…)

c) fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Secretariatului General al Guvernului;

(…)

f) inițiază și negociază, din împuternicirea secretarului general al Guvernului, în condițiile legii, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale în domeniile sale de activitate sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente;

(…)

i) alte atribuții specifice în domeniile sale de activitate stabilite prin acte normative sau din împuternicirea secretarului general al Guvernului”.

 

Art. 6 alin. (7)

Vechea reglementare

„(7) Președintele îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative, precum și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 6 alin. (7) se abrogă.

 

Art. 6 alin. (8), (9)

Vechea reglementare

„(8) În cazul în care președintele, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile, îl deleagă prin ordin pe secretarul general al ANAP, denumit în continuare secretar general, să exercite aceste atribuții, cu informarea ministrului finanțelor publice.

(9) Cabinetul demnitarului se organizează și funcționează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetului demnitarului are statut de personal contractual”.

Noua reglementare

Conform noii reglementări la art. 6 alin. (8) și alin (9) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(8) În cazul în care președintele, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile, îl deleagă prin ordin pe secretarul general al ANAP sau pe alte persoane, în condițiile legii, să exercite aceste atribuții, cu informarea secretarului general al Guvernului.

(9) Cabinetele demnitarilor se organizează și funcționează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetului demnitarului are statut de personal contractual”.

 

Art. 7 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc, pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și alte atribuții, potrivit legii, delegate prin ordin al președintelui ANAP”.

Noua reglementare

Conform noii reglementări art. 7 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc, pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare, și alte atribuții, potrivit legii, delegate prin ordin al președintelui ANAP”.

 

Art. 16 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigură din credite bugetare acordate din bugetul de stat prin Ministerul Finanțelor Publice”.

Noua reglementare

Conform noii reglementări art. 16 alin. (1)  se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigură din credite bugetare acordate din bugetul de stat prin Secretariatul General al Guvernului”.

 

Anexa nr. 1

Noua reglementare

Conform noii reglementări Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre, în cadrul acesteia regăsindu-se Structura organizatorică a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

 

Art. II din O.U.G. nr. 208/2020

„(1) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(2) Aplicarea procedurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”.

H.G. nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice – modificări (H.G. nr. 208/2020) was last modified: martie 25th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter