H.G. nr. 537/2001 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii – modificări (H.G. nr. 645/2019)

6 sept. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 407
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificatorSumar
H.G. nr. 537/2001 privind înființarea Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii

(M. Of. nr. 322 din 15 iunie 2001) 

H.G. nr. 645/2019 pentru modificarea H.G. nr. 537/2001 privind înființarea Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii, precum și pentru modificarea H.G. nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii

(M. Of. nr. 731 din 5 septembrie 2019)

 

– modifică: art. 2; art. 3; art. 4; art. 5; art. 8.

 

În M. Of. nr. 731 din 5 septembrie 2019, s-a publicat H.G. nr. 645/2019 pentru modificarea H.G. nr. 537/2001 privind înființarea Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii, precum și pentru modificarea H.G. nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse H.G. nr. 537/2001 privind înființarea Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii.

 

Art. 2 din H.G. nr. 537/2001  (modificat prin H.G. nr. 645/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 2 – Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii este condus de un director numit prin decizie a inspectorului general de stat al Inspecției Muncii, în condițiile legii, ale cărui atribuții vor fi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare.”

 

Noua reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit noii reglementări, art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 2 – Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii este condus de un director numit prin decizie a inspectorului general de stat al Inspecției Muncii, în condițiile legii, ale cărui atribuții vor fi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin decizie a inspectorului general de stat.”

 

Art. 3 din H.G. nr. 537/2001  (modificat prin H.G. nr. 645/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 3 – În vederea realizării domeniului său de activitate Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii are, în principal, următoarele atribuții:

a) organizarea și desfășurarea cursurilor de pregătire profesională, precum și a cursurilor de perfecționare a pregătirii profesionale a inspectorilor de muncă și a personalului Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;

b) perfecționarea pregătirii profesionale a personalului cu atribuții în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă din toate sectoarele economiei naționale;

c) organizarea și desfășurarea unor cursuri de formare a specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

d) acordarea asistenței de specialitate la elaborarea unor reglementări în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă.

e) stabilirea de relații de colaborare cu instituții de formare în domeniul muncii, cu instituții similare din alte țări, cu organizații internaționale implicate în pregătirea și perfecționarea profesională în domeniul muncii;

f) eliberarea de diplome educaționale și certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele și cursurile organizate;

g) dezvoltarea, perfecționarea și punerea la dispoziție persoanelor interesate de aplicații informatice necesare formării profesionale și educației permanente specifice domeniului relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă;

h) editarea, tipărirea și comercializarea de publicații de specialitate, potrivit domeniului său de activitate;

i) organizarea și întreținerea unei baze de date, precum și a unui centru de documentare;

j) organizarea de manifestări științifice – mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experiență și de informare documentară cu instituții, persoane juridice sau fizice atât din țară, cât și din străinătate – în domeniile sale de competență;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 3 – (1) În vederea realizării domeniului său de activitate, Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii are, în principal, următoarele atribuții:

a) organizarea și desfășurarea cursurilor de pregătire profesională, precum și a cursurilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă, pe baza planului anual de perfecționare profesională aprobat pentru personalul propriu;

b) organizarea și desfășurarea cursurilor de pregătire profesională și/sau de perfecționare în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă pentru personalul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, pe baza planului anual de perfecționare profesională aprobat pentru personalul propriu;

c) perfecționarea pregătirii profesionale a personalului cu atribuții în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă din toate sectoarele economiei naționale și din cadrul altor instituții/autorități publice;

d) organizarea și desfășurarea unor cursuri de formare a specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

e) acordarea asistenței de specialitate la elaborarea unor reglementări în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă;

f) stabilirea de relații de colaborare cu instituții de formare în domeniul muncii, cu instituții similare din alte țări, cu organizații internaționale implicate în pregătirea și perfecționarea profesională în domeniul muncii;

g) eliberarea de certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele și cursurile organizate;

h) dezvoltarea, perfecționarea și punerea la dispoziția persoanelor interesate de aplicații informatice necesare formării profesionale și educației permanente specifice domeniului relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă;

i) editarea, tipărirea și comercializarea de publicații de specialitate, potrivit domeniului său de activitate;

j) organizarea și întreținerea unei baze de date, precum și a unui centru de documentare;

k) organizarea de manifestări științifice – mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experiență și de informare documentară cu instituții, persoane juridice sau fizice, atât din țară, cât și din străinătate – în domeniile sale de competență.

(2) Organizarea și desfășurarea cursurilor de pregătire și perfecționare profesională pentru personalul propriu, prevăzute la alin. (1) lit. a), se realizează în concordanță cu prevederile art. 2^1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Organizarea și desfășurarea cursurilor de formare profesională prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și d) se realizează prin obținerea autorizației ca furnizor de formare profesională autorizat, în concordanță cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii asigură, cu sprijinul Inspecției Muncii, formarea și/sau perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din cadrul Inspecției Muncii și inspectoratelor teritoriale de muncă în cadrul cursurilor de formare și/sau perfecționare profesională finanțate de la bugetul de stat, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate cu această destinație.”

 

Art. 4 din H.G. nr. 537/2001  (modificat prin H.G. nr. 645/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 4  – (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii se asigură integral din venituri proprii, în condițiile legii.

(2) Veniturile proprii ale Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii provin din tarifele încasate pentru activitățile prestate potrivit domeniului de activitate, precum și din chirii, publicații, prestații editoriale, proiecte și altele asemenea.

(3) Salarizarea personalului Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii se stabilește prin negocieri colective sau individuale, după caz, în condițiile prevăzute de lege pentru salarizarea personalului din instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare.

(4) Cheltuielile aferente desfășurării activității specifice, reprezentării la nivel național și internațional, organizării manifestărilor științifice – mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experiență și de informare, precum și cele generate de participarea invitaților din țară sau din străinătate la asemenea acțiuni sunt finanțate în condițiile legii din veniturile proprii, precum și din sponsorizări, donații sau surse externe.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 4 – (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii, precum și a cheltuielilor generate de activitatea de formare și perfecționare profesională a personalului Inspecției Muncii și inspectoratelor teritoriale de muncă se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

(2) Veniturile proprii ale Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii provin din tariful încasat pentru activitățile prestate potrivit domeniului de activitate, precum și din chirii, publicații, prestații editoriale, proiecte și altele asemenea.

(3) Nivelul tarifului pentru plata formatorilor, specialiștilor și pentru activitățile prestate de Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii se stabilește prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.”

 

Art. 5 din H.G. nr. 537/2001  (modificat prin H.G. nr. 645/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 5 – Salarizarea personalului Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii se stabilește în condițiile prevăzute de lege pentru salarizarea personalului din instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 5 – Salarizarea personalului Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii se stabilește în condițiile prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.”

 

Art. 8 din H.G. nr. 537/2001  (modificat prin H.G. nr. 645/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 8 – (1) Numărul maxim de posturi al Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii se stabilește prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, iar structura organizatorică a acestuia se stabilește prin decizie a inspectorului general de stat al Inspecției Muncii.

(2) Pentru realizarea atribuțiilor din domeniul său de activitate Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii poate utiliza specialiști din afara instituției, în condițiile legii.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 8 – (1) Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii se organizează și funcționează cu un număr de 20 de posturi, personal contractual, inclusiv directorul centrului.

(2) În cadrul Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii funcționează compartimente specializate, potrivit structurii organizatorice aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.

(3) Atribuțiile compartimentelor din cadrul Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare prevăzut la art. 2.

(4) În cadrul structurii organizatorice, prin decizie a inspectorului general de stat și la propunerea directorului centrului, se pot organiza birouri și alte compartimente, se stabilesc structurile de funcții pentru compartimentele aferente și statele de funcții, cu încadrarea în numărul maxim de posturi și a cheltuielilor de personal aprobate pentru bugetul centrului.

(5) Pentru realizarea atribuțiilor din domeniul său de activitate, Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii poate utiliza specialiști, în condițiile legii, pe bază de contracte încheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și/sau contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor încheiate în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

H.G. nr. 537/2001 privind înființarea Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii – modificări (H.G. nr. 645/2019) was last modified: septembrie 6th, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter