Componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor (H.G. nr. 1.148/2008 modificată prin H.G. nr. 51/2015)

12 feb. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1385

Despre

  • M. Of. nr. 87 din 2 februarie 2015
  • H.G. nr. 51/2015
  • H.G. nr. 1.148/2008
  • Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 87 din 2 februarie 2015, s-a publicat H.G. nr. 51/2015 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1.148/2008 privind componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor (republicată în M. Of. nr. 204 din 28 martie 2012, cu modif. ult.).

Vom prezenta modificările respective, pe larg, în cele ce urmează:

Modificarea art. 2 alin. (2) și (4) H.G. nr. 1.148/2008

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) prevedea faptul că acreditarea spitalelor se acordă de Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în București, șoseaua Kiseleff nr. 55, sectorul 1, care funcționează în coordonarea primului-ministru printr-un consilier de Stat desemnat în acest sens, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

Art. 2 alin. (4) prevedea: Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor asigură pregătirea, calificarea și formarea continuă a evaluatorilor de spitale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (2) prevede: „Acreditarea spitalelor se acordă de Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, instituție publică, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 202A, sectorul 6, care funcționează în coordonarea secretarului general al Guvernului, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

De asemenea, art. 2 alin. (4) dispune: „Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, în colaborare cu Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, organizează pregătirea, calificarea și formarea continuă a evaluatorilor de spitale”.

 
Modificarea art. 8 lit. d) H.G. nr. 1.148/2008

Art. 8 reglementează atribuțiile Comitetului director al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 lit. d) prevedea atribuția Comitetului de a aviza procedurile, standardele și metodologia de acreditare a spitalelor propuse de președintele Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor și de a le supune, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la avizare, aprobării ministrului sănătății.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 lit. d) prevede următoarea atribuție: „avizează procedurile, standardele și metodologia de acreditare a spitalelor propuse de președintele Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, cu consultarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România, Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, asociațiilor patronale din sistemul sanitar, asociațiilor de pacienți reprezentative la nivel național și a asociațiilor științifice medicale și le supune, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la avizare, aprobării prin ordin al ministrului sănătății”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 
Modificarea art. 10 lit. d) și m) și introducerea lit. n) H.G. nr. 1.148/2008

Art. 10 reglementează atribuțiile președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor. La art. 10 lit. d) și m) se modifică și se introduce o nouă literă, lit. n).

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 lit. d) prevedea atribuția de a supune aprobării Comitetului director al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor numărul, componența și coordonatorul comisiilor de evaluare, în vederea acreditării spitalelor ce urmează a fi evaluate.

Art. 10 lit. m) prevedea atribuție de a aproba, prin ordin, raportul de acreditare elaborat de Unitatea de evaluare, analiză și acreditare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 lit. d) prevede: stabilește componența și coordonatorul comisiilor de evaluare, în vederea acreditării spitalelor ce urmează a fi evaluate”.

Art. 10 lit. m) stabilește: emite ordin pentru acreditarea spitalelor pe baza raportului de acreditare elaborat de Unitatea de evaluare, analiză și acreditare, aprobat prin hotărârea Comitetului director”.

Art. 10 lit. n) dispune: „emite ordin pentru stabilirea criteriilor de selecție a experților și a evaluatorilor”.

 
Modificarea art. 11 H.G. nr. 1.148/2008

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 prevedea faptul că nivelul taxei de acreditare a spitalelor se aprobă de Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, prin ordin al președintelui acesteia, la propunerea Ministerului Sănătății.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 prevede: „Nivelul taxei de acreditare se fundamentează de către Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor și se aprobă, pentru perioada de acreditare, prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, la propunerea ministrului sănătății.

 
Introducerea art. 13 lit. e) H.G. nr. 1.148/2008

Noua reglementare

La art. 13, se introduce o nouă literă, lit. e). Potrivit art. 13 lit. e): pentru îndeplinirea atribuțiilor, Unitatea de standarde și proceduri de acreditare poate propune contractarea unor servicii, cu experți în domeniu, în condițiile legii.

 
Modificarea art. 15 alin. (3) lit. a) și c) și alin. (5) H.G. nr. 1.148/2008

Vechea reglementare

Art. 15 alin. (3) reglementează atribuțiile principale ale Comisiei de evaluare în vederea acreditării.

În vechea reglementare, art. 15 alin. (3) lit. a) prevedea faptul că, în vederea acreditării, Comisia de evaluare analizează modul în care spitalul respectă standardele de calitate stabilite.

Art. 15 alin. (3) lit. c) prevedea ca atribuție a Comisiei aceea de a organiza baza de date privind procesul de acreditare, constituită din documentele rezultate pe parcursul procesului de evaluare;

Art. 15 alin. (5) prevedea faptul că în procesul de acreditare Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor poate utiliza, în condițiile legii, evaluatori de spitale români și străini, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, specialiști certificați pe plan internațional sau de către Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (3) lit. a) prevede următoarea atribuție: „analizează modul în care activitatea spitalului este conformă cu cerințele standardelor de acreditare”.

Art. 15 alin. (3) lit. c) stabilește faptul că, în vederea acreditării, Comisia de evaluare: „pune la dispoziția Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor datele necesare procesului de acreditare colectate pe parcursul procesului de evaluare, în formatul și pe suportul stabilit prin metodologia de evaluare”.

Art. 15 alin. (5) stabilește: „În procesul de acreditare Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor utilizează, în condițiile legii, evaluatori de spitale, recunoscuți conform criteriilor interne de către Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor”.

 
Abrogarea art. 16 alin. (2) lit. c) H.G. nr. 1.148/2008

Art. 16 reglementează finanțarea Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (2) lit. c) prevedea faptul că veniturile proprii sunt constituite din contravaloarea serviciilor de consultanță acordate spitalelor în vederea pregătirii acestora pentru acreditare;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (2) lit. c) se abrogă.

 
Introducerea art. 17 alin. (21) H.G. nr. 1.148/2008

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17, se introduce un nou alineat, alin. (21). Potrivit art. 17 alin. (21): „În activitatea sa, Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerul Sănătății care controlează calitatea serviciilor medicale.

 
Modificarea art. 20 alin. (1) H.G. nr. 1.148/2008

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (1) prevedea faptul că instruirea, organizarea și coordonarea corpului de evaluatori de spitale se realizează de către Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, prin Direcția resurse umane, cu sprijinul Unității de evaluare, analiză și acreditare, conform legislației în domeniu.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (1) prevede: „Instruirea, organizarea și coordonarea corpului de evaluatori de spitale se realizează de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, cu suportul profesional al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor prin Unitățile de evaluare, analiză și acreditare, conform legislației în domeniu”.

 
Modificarea anexei la H.G. nr. 1.148/2008

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la respectiva hotărâre.

Componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor (H.G. nr. 1.148/2008 modificată prin H.G. nr. 51/2015) was last modified: februarie 12th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter