H.G. nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, modificată prin H.G. nr. 56/2015

5 feb. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2703

Despre

  • M. Of. nr. 91 din 3 februarie 2015
  • H.G. nr. 56/2015
  • Modificarea H.G. nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 91 din 3 februarie 2015, s-a publicat H.G. nr. 56/2015 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (M. Of. nr. 332 din 7 mai 2014), precum și pentru modificarea unor acte normative și pentru modificarea H.G. nr. 1.086/2010 pentru adoptarea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a asistenței financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare (M. Of. nr. 791 din 26 noiembrie 2010).

În continuare, vom prezenta modificările aduse H.G. nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin H.G. nr. 56/2015.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE
Modificarea lit. i) de la alin. (2) al art. 4 din H.G. nr. 344/2014

Art. 4 reglementează, la alin. (2), atribuțiile specifice, pe care le îndeplinește Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în anumite domenii.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la alin. (2) lit. i), art. 4 reglementa ca atribuții ale Ministerului, în domeniul protecției persoanelor cu handicap, următoarele:

1. elaborează, coordonează și monitorizează implementarea strategiei naționale în domeniul handicapului, precum și a planului național de acțiune;

2. coordonează și monitorizează activitatea comisiilor de evaluare a persoanelor cu handicap, fiind autoritatea decizională în soluționarea contestațiilor la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap emise de comisiile de evaluare județene sau ale sectoarelor municipiului București;

3. reprezintă autoritatea desemnată ca mecanism de coordonare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010;

4. asigură supravegherea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, în condițiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2007;

5. finanțează și cofinanțează programe și proiecte în domeniul protecției persoanelor cu handicap;

6. asigură dezvoltarea activităților specifice ale organizațiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap prin sume acordate conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7. realizează coordonarea metodologică a instituțiilor de asistență socială pentru persoanele cu handicap, cu privire la aplicarea politicilor și standardelor de calitate în activitatea instituțiilor publice și private de asistență socială pentru persoanele adulte cu handicap;

8. monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap;

9. avizează persoanele juridice de drept public sau de drept privat să desfășoare activități în domeniul protecției persoanelor cu handicap și să înființeze instituții de asistență socială pentru persoanele cu handicap;

Conferintele lunii noiembrie
”

10. autorizează unitățile protejate și monitorizează respectarea condițiilor de autorizare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice îndeplinește, în domeniul protecția persoanelor cu dizabilități mai multe  funcții. La lit. i) este prevăzută următoarea funcție:

inițiază și avizează, după caz, proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecției persoanelor cu dizabilități;”.

 

 Modificarea, la art. 10 alin. (3), a pct. 3 și introducerea pct. 6 din H.G. nr. 344/2014

La art. 10 alin. (3) se prevăd atribuțiile pe care le îndeplinește Ministrul delegat pentru dialog social în domeniul dialogului social.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, se prevedea la pct. 3, ca atribuție, aceea de a iniția, coordona și urmări realizarea programelor de dezvoltare a relațiilor de parteneriat social în colaborare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, patronatele, sindicatele și alte structuri ale societății civile organizate, precum și cu organisme și instituții internaționale în domeniu;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 3, se prevăd următoarele atribuții: „inițiază, coordonează și urmărește realizarea programelor de dezvoltare a relațiilor de parteneriat social în colaborare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, patronatele, sindicatele, asociații, fundații și alte structuri ale societății civile organizate, precum și cu organisme și instituții internaționale în domeniu;”.

Pct. 61 are următorul conținut: „inițiază, coordonează, sprijină și urmărește realizarea de programe în colaborare cu asociațiile și fundațiile;”.

 

 Modificarea alin. (5) al art. 18 din H.G. nr. 344/2014

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la alin. (5), se prevedea faptul că Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice deleagă atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru șomaj președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, în condițiile legii.

Noua reglementare

La art. 18, alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice deleagă atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru șomaj președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu excepția lichidării pentru toate proiectele cofinanțate prin asistența financiară a Fondului european de ajustare la globalizare – FEAG, și pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, în condițiile legii”.

 

Modificarea alin. (1) și (2) ale art. 19 din H.G. nr. 344/2014

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la alin. (1), se prevedea faptul că Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de ministrul delegat pentru dialog social, de 4 secretari de stat, de secretarul general și secretarul general adjunct.

Potrivit alin. (2), Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice poate delega atribuții, în condițiile legii, ministrului delegat, secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct și, după caz, unor persoane cu funcții de conducere din aparatul ministerului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la alin. (1), se prevede: „Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de ministrul delegat pentru dialog social, de 3 secretari de stat, de secretarul general și secretarul general adjunct”.

Conform alin. (2): „Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice poate delega atribuții, în condițiile legii, ministrului delegat, secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct și, după caz, altor persoane din aparatul propriu al ministerului și/sau instituțiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia”.

 

Modificarea alin. (2) al art. 23 din H.G. nr. 344/2014

 Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 prevedea, la alin. (2), faptul că Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice avea în dotare pentru activități specifice două autoturisme cu un consum lunar de carburant de 150 de litri pentru fiecare autoturism, două autoturisme cu un consum lunar de carburant de 200 de litri pentru fiecare autoturism și câte două autoturisme pentru fiecare organism intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, cu un consum lunar de 100 de litri pentru fiecare autoturism.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la alin. (2), se prevede: „Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are în dotare pentru activități specifice de control în vederea respectării legalității în domeniile sale de activitate cinci autoturisme și câte două autoturisme pentru fiecare organism intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, cu un consum lunar de 500 de litri pentru fiecare autoturism.

 

Modificarea anexelor nr. 1 și 2 din H.G. nr. 344/2014
H.G. nr. 56/2015 mai prevede și: „Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”

 

Alte prevederi

Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

H.G. nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, modificată prin H.G. nr. 56/2015 was last modified: februarie 4th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter