H.G. nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice – modificări (H.G. nr. 8/2020)

13 ian. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 735

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE
Actul modificator

Sumar

H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

(M. Of. nr. 52 din 28 ianuarie 2009; cu modif. ult.)

 

H.G. nr. 8/2020 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

(M. Of. nr. 19 din 9 ianuarie 2020)

– modifică: art. 3 alin. (1) pct. 109^1, art. 10 alin. (3) și alin. (11), art. 12 alin. (2), anexele nr. 1-2;

– introduce: art. 2 alin. (2) lit. ff), art. 3 alin. (1) pct. 139, art. 13 alin. (10)-(11);

– abrogă: art. 2 alin. (2) lit. y), art. 13 alin. (7).

 

 

În M. Of. nr. 12 din 9 ianuarie 2020, s-a publicat H.G. nr. 8/2020 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele completări, dar și modificări H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice.

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice.

 

Art. 2 alin. (2) lit. y) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin H.G. nr. 8/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2 alin. (2), lit. y) prevedea:

„(2) Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește următoarele funcții:

(…)

y) de elaborare, de promovare și de implementare a politicii în domeniul achizițiilor publice, de stabilire și implementare a sistemului de verificare și control al aplicării unitare a dispozițiilor legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice, precum și de monitorizare a funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice, exercitate prin Agenția Națională pentru Achiziții Publice;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (2), lit. y) se abrogă.

 

Art. 2 alin. (2) lit. ff) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (introdus prin H.G. nr. 8/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (2), după lit. ee) se introduce o nouă literă, lit. ff), cu următorul conținut:

„(2) Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește următoarele funcții:

(…)

ff) de administrare a monopolului de stat privind organizarea și exploatarea activității de jocuri de noroc pe teritoriul României, exercitată prin Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc”.

 

Art. 3 alin. (1) pct. 109^1 din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (modificat prin H.G. nr. 8/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 3 alin. (1), pct. 109^1 prevedea:

„(1) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Finanțelor Publice are, în principal, următoarele atribuții:

(…)

109^1. inițiază și derulează, în condițiile legii, în mod centralizat, achizițiile publice pentru echipamente, bunuri și servicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în baza referatelor de necesitate și a specificațiilor tehnice întocmite de către Centrul Național pentru Informații Financiare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), pct. 109^1 se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Finanțelor Publice are, în principal, următoarele atribuții:

(…)

109^1. inițiază și derulează, în condițiile legii, în mod centralizat, achizițiile publice pentru echipamente, bunuri și servicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, în baza referatelor de necesitate și a specificațiilor tehnice întocmite de către Centrul Național pentru Informații Financiare;”.

 

Art. 3 alin. (1) pct. 139 din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (introdus prin H.G. nr. 8/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), după pct. 138 se introduce un nou punct, pct. 139, cu următorul conținut:

„(1) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Finanțelor Publice are, în principal, următoarele atribuții:

(…)

139. prin Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, acordă dreptul de organizare și funcționare, monitorizează, supraveghează și controlează activitățile din domeniul jocurilor de noroc și activitățile conexe, așa cum sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 10 alin. (3) și alin. (11) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (modificat prin H.G. nr. 8/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 10, alin. (3) și alin. (11) prevedeau:

„(3) Ministrul finanțelor publice îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(…)

(11) Cabinetele demnitarilor se organizează și funcționează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor are statut de personal contractual”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 10, alin. (3) și alin. (11) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(3) Ministrul finanțelor publice îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

(…)

(11) Cabinetele demnitarilor se organizează și funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor are statut de personal contractual”.

 

Art. 12 alin. (2) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (modificat prin H.G. nr. 8/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 12, alin. (2) prevedea:

„(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare”.

 

Art. 13 alin. (7) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin H.G. nr. 8/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 13, alin. (7) prevedea:

„(7) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Agenția Națională pentru Achiziții Publice, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13, alin. (7) se abrogă.

 

Art. 13 alin. (10)-(11) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (introdus prin H.G. nr. 8/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13, după alin. (9) se introduc două noi alineate, alin. (10)-(11), cu următorul conținut:

„(10) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, prin Ministerul Finanțelor Publice, are drept de inițiativă legislativă în domeniul său de competență.

(11) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice funcționează Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin Ministerul Finanțelor Publice, are drept de inițiativă legislativă în domeniul său de competență”.

 

Anexele nr. 1-2 din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (modificat prin H.G. nr. 8/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexele nr. 1-2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-2 la H.G. nr. 8/2020.

H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice – modificări (H.G. nr. 8/2020) was last modified: ianuarie 13th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter