H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă – modificari (H.G. nr. 860/2018 )

19 nov. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 790

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificator

Sumar

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

(M. Of. nr. 336 din 8 mai 2014; cu modif. ult.)

H.G. nr. 860/2018

(M. Of. nr. 935 din 6 noiembrie 2018)

 

– modifică: art. 15 alin. (1) lit. h), art. 1 lit. b) din anexa nr. 2, anexele nr. 1, nr. 4 și nr. 8 la procedură;

– introduce: art. 1 lit. bb^1) din anexa nr. 2, art. 20 alin. (1) lit. d^1) din anexa nr. 2.

 

În M. Of. nr. 935 din 6 noiembrie 2018, s-a publicat H.G. nr. 860/2018 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Astfel, respectiva hotărâre aduce unele modificări, dar și completări H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă (M. Of. nr. 336 din 8 mai 2014; cu modif. ult.).

Una dintre cele mai importante modificări aduse respectivului act normativ se referă redefinirea noțiunii de „ajutor pentru exploatare”, prin care se înțelege acel ajutor pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei întreprinderi, în categoria cheltuielilor fiind incluse costuri precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicațiile, energia, întreținerea, chiria și administrarea. Pe de altă parte din această categorie sunt excluse costurile de amortizare și costurile de finanțare în cazul în care acestea au fost incluse în costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru investiții.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

 

Art. 15 alin. (1) lit. h) din H.G. nr. 332/2014 (modificat prin H.G. nr. 860/2018)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 15 alin. (1), lit. h) prevedea:

„(1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

(…)

h) nu au închis o activitate identică sau similară în spațiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (1), lit. h) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

(…)

h) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul”.

 

Art. 1 lit. b) din anexa nr. 2 din H.G. nr. 332/2014 (modificat prin H.G. nr. 860/2018)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la anexa nr. 2 art. 1, lit. b) prevedea:

„În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

b) ajutor pentru exploatare – ajutorul pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei întreprinderi, care nu are legătură cu o investiție inițială. Aceste cheltuieli cuprind categorii de costuri precum cheltuielile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicațiile, energia, întreținerea, chiria, administrarea și altele asemenea, dar nu cuprind costurile de amortizare și costurile de finanțare în cazul în care acestea au fost incluse în costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru investiții;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2 art. 1, lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

b) ajutor pentru exploatare – ajutorul pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei întreprinderi. Aceste cheltuieli includ categorii de costuri, precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicațiile, energia, întreținerea, chiria și administrarea, dar exclud costurile de amortizare și costurile de finanțare în cazul în care acestea au fost incluse în costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru investiții;”.

 

Art. 1 lit. bb^1) din anexa nr. 2 din H.G. nr. 332/2014 (introdus prin H.G. nr. 860/2018)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2 art. 1, după lit. bb), se introduce o nouă literă, lit. bb^1), cu următorul conținut:

„În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

bb^1) relocare – transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European, unitatea inițială, către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind Spațiul Economic European unde are loc investiția care beneficiază de ajutor, unitatea care beneficiază de ajutor. Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din Spațiul Economic European;”.

 

Art. 20 alin. (1) lit. d^1) din anexa nr. 2 din H.G. nr. 332/2014 (introdus prin H.G. nr. 860/2018)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2 art. 20 alin. (1), după lit. d), se introduce o nouă literă, lit. d^1), cu următorul conținut:

„(1) Ministerul Finanțelor Publice aplică măsurile privind revocarea acordului pentru finanțare în situația în care întreprinderea:

(…)

d^1) întreprinderea nu respectă prevederile art. 15 alin. (1) lit. h) din hotărâre;”.

 

Anexele nr. 1-3 la procedură din H.G. nr. 332/2014 (introdus prin H.G. nr. 860/2018)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la procedură, anexele nr. 1, nr. 4 și nr. 8  se înlocuiesc o trei noi anexe, anexele nr. 1-3, cu următorul conținut:

„ANEXA 1

(Anexa nr. 1 la procedură)

 

                                         Data înregistrării ………………

                                         Numărul înregistrării ……………

 

CERERE DE ACORD PENTRU FINANȚARE

 

    Subscrisa, ……………………., având datele de identificare menționate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna …………………, având calitatea de ………………, solicit finanțarea în condițiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare.

 

  1. Prezentarea întreprinderii

    Denumirea întreprinderii: …………………………………………

    Data înregistrării întreprinderii: …………………………………

    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: ………………

    Codul de identificare fiscală: …………………………………….

    Adresa: ……………………………, cod poștal: ……………….

    Telefon: ………………………, fax: ………………………….

    E-mail: …………………………………………………………

    Forma juridică: ………………………………………………….

    Capitalul social: ………………………………… lei, deținut de:

    – persoane fizice: ………………………………%;

    – IMM: …………………………………………%;

    – societăți mari: ……………………………….%.

    Obiectul principal de activitate: ………………………………….

    Cod CAEN: ……………………………………………………….

    Obiectul secundar de activitate*1): ………………………………..

    Cod CAEN: ……………………………………………………….

 

  1. Prezentarea situației actuale a întreprinderii
  2. a) Date din situațiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, după caz:

    – numărul mediu de salariați: ……………………………………..

    – cifra de afaceri: …………………………… lei

    – valoare active totale*2): ……………………. lei

  1. b) Media numărului de salariați: ……………………

 

III. Prezentarea succintă a proiectului de investiții realizat în cadrul schemei, inclusiv următoarele informații:

    – obiectivul proiectului: ………………………………………..;

    – descrierea succintă a proiectului: ……………………………….

…………………………………………………………………..;

    – încadrarea investiției în categoria investiției inițiale:

     _

    |_| înființarea unei unități noi;

     _

    |_| extinderea capacității unității;

     _

    |_| diversificarea producției unității;

     _

    |_| schimbarea fundamentală în procesul general de producție din cadrul unității;

 

sau

 

    – încadrarea investiției în categoria investiției inițiale în favoarea unei noi activități economice:

     _

    |_| înființarea unei unități noi;

     _

    |_| diversificarea activității unității;

 

    – valoarea proiectului: …………………………………. lei/euro;

    – locația realizării investiției: …………………………………;

    – data estimată a demarării investiției (anul): …………………….;

    – data estimată a finalizării investiției (anul): …………………..;

    – numărul total de locuri de muncă nou-create: ……………………..;

    – perioada de creare a locurilor de muncă (anul)*3): …………………

 

  1. Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate

 ____________________________________________________________________________

|               | Valoarea cheltuielilor|Intensitatea|  Valoarea ajutorului  |

|               | eligibile             |maximă a    |  de stat solicitat    |

|               |        – lei –        |ajutorului  |       – lei –         |

|               |_______________________|în regiune  |_______________________|

|               |An I|An II|An III|Total|            |An I|An II|An III|Total|

|               |*4) |     |      |     |            |    |     |      |     |

|_______________|____|_____|______|_____|____________|____|_____|______|_____|

| Costuri       |    |     |      |     |            |    |     |      |     |

| salariale cu  |    |     |      |     |            |    |     |      |     |

| locurile de   |    |     |      |     |            |    |     |      |     |

| muncă aferente|    |     |      |     |            |    |     |      |     |

| investiției   |    |     |      |     |            |    |     |      |     |

| calculate pe o|    |     |      |     |            |    |     |      |     |

| perioadă de 2 |    |     |      |     |            |    |     |      |     |

| ani           |    |     |      |     |            |    |     |      |     |

|_______________|____|_____|______|_____|____________|____|_____|______|_____|

 

  1. Declarație pe propria răspundere

    Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………, identificat/identificată cu actul de identitate seria ……. nr. ……., eliberat de ……………… la data de …………., cu domiciliul în localitatea …………………, str. ………………… nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. ….., sectorul/județul ………………., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii …………….., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.

    Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

    Declar pe propria răspundere că întreprinderea:

     _

    |_| se încadrează în categoria întreprinderilor mari;

     _

    |_| se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;

     _

    |_| nu a demarat proiectul de investiții pentru care solicită finanțare;

     _

    |_| nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate” definite conform prevederilor din regulament;

     _

    |_| nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

     _

    |_| nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

     _

    |_| nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;

     _

    |_| nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;

     _

    |_| nu va angaja persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni;

     _

    |_| nu aparține unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare, în cazul întreprinderilor nou-înființate;

     _

    |_| va achiziționa active noi, în cazul întreprinderilor mari.

 

    Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani*5), întreprinderea:

     _

    |_| nu a beneficiat de ajutor de minimis și de alte ajutoare de stat;

     _

    |_| a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis și ajutoare de stat:

 ____________________________________________________________________________

|Nr. | Denumirea    | Locația     |Anul      |Furnizorul|Actul   |Cuantumul  |

|crt.| proiectului  | realizării  |acordării |ajutorului|normativ|ajutorului |

|    | de investiții| investiției |ajutorului|          |        |- euro*6) -|

|    |              |  (județul)  |          |          |        |           |

|____|______________|_____________|__________|__________|________|___________|

|    |              |             |          |          |        |           |

|____|______________|_____________|__________|__________|________|___________|

 

    De asemenea declar pe propria răspundere că întreprinderea:

     _

    |_| nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutor de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor;

     _

    |_| a beneficiat sau va beneficia de următoarele ajutoare de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor:

 ____________________________________________________________________________

|Nr. | Denumirea    | Locația     |Anul      |Furnizorul|Actul   |Cuantumul  |

|crt.| proiectului  | realizării  |acordării |ajutorului|normativ|ajutorului |

|    | de investiții| investiției |ajutorului|          |        |- euro*6) -|

|    |              |  (județul)  |          |          |        |           |

|____|______________|_____________|__________|__________|________|___________|

|    |              |             |          |          |        |           |

|____|______________|_____________|__________|__________|________|___________|

 

    Numele: ………………….

    Funcția: …………………

    Semnătura*7): …………….

    Data semnării: ……………

 

————

    *1) Se completează dacă finanțarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

    *2) Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

    *3) Locurile de muncă trebuie create în cel mult 3 ani de la data finalizării investiției.

    *4) În loc de “An I, An II …” se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de creare a locurilor de muncă și anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.

    *5) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs și 2 ani anteriori.

    *6) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.

    *7) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

    ANEXA 2

(Anexa nr. 4 la procedură)

 

 ____________________________________________________________________________

|     Criterii de eligibilitate – întreprindere     |   Documente relevante  |

|___________________________________________________|________________________|

| Este înregistrată potrivit Legii societăților     | Certificat constatator |

| nr. 31/1990, republicată, cu modificările și      |                        |

| completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005     |                        |

| privind organizarea și funcționarea cooperației,  |                        |

| republicată, cu modificările ulterioare.          |                        |

|___________________________________________________|________________________|

| Realizează o investiție inițială în România, în   | Cerere de acord pentru |

| unul din domeniile de activitate eligibile.       | finanțare              |

|                                                   | Certificat constatator |

|___________________________________________________|________________________|

| Nu înregistrează debite restante la bugetele      | Certificate fiscale    |

| componente ale bugetului general consolidat.      |                        |

|___________________________________________________|________________________|

| Nu intră în categoria “întreprinderilor în        | Cerere de acord pentru |

| dificultate”.                                     | finanțare – declarație |

|                                                   | pe propria răspundere  |

|                                                   | Situații financiare    |

|___________________________________________________|________________________|

| Nu se află în procedură de executare silită,      | Cerere de acord pentru |

| insolvență, faliment, reorganizare judiciară,     | finanțare – declarație |

| dizolvare, închidere operațională, lichidare sau  | pe propria răspundere  |

| suspendare temporară a activității.               | Certificat constatator |

|___________________________________________________|________________________|

| Nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui| Cerere de acord pentru |

| ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea     | finanțare – declarație |

| decizii au fost emise, acestea au fost executate. | pe propria răspundere  |

|___________________________________________________|________________________|

| Nu a beneficiat de ajutoare de stat regionale     | Cerere de acord pentru |

| pentru costuri eligibile de natura activelor      | finanțare – declarație |

| corporale și necorporale în cadrul aceluiași      | pe propria răspundere  |

| proiect unic de investiții.                       |                        |

|___________________________________________________|________________________|

| Nu a efectuat o relocare către unitatea în care   | Cerere de acord pentru |

| urmează să aibă loc investiția inițială pentru    | finanțare – declarație |

| care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani        | pe propria răspundere  |

| anteriori înregistrării cererii de acord pentru   |                        |

| finanțare și, la momentul înregistrării cererii,  |                        |

| oferă un angajament că nu va face acest lucru     |                        |

| pentru o perioadă de până la 2 ani după           |                        |

| finalizarea investiției inițiale pentru care se   |                        |

| solicită ajutorul.                                |                        |

|___________________________________________________|________________________|

| Creează pentru fiecare locație a realizării       | Cerere de acord pentru |

| investiției minimum 10 locuri de muncă, dintre    | finanțare Plan de      |

| care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători   | creare a locurilor de  |

| defavorizați.                                     | muncă                  |

|___________________________________________________|________________________|

| Determină corect valoarea costurilor eligibile și | Plan de creare a       |

| a finanțării solicitate pe baza modelului din     | locurilor de muncă     |

| Ghidul solicitantului.                            |                        |

|___________________________________________________|________________________|

| Are rentabilitatea cifrei de afaceri >/= 1% în    | Situații financiare    |

| ultimul exercițiu financiar încheiat, în cazul    |                        |

| întreprinderilor în activitate.                   |                        |

|___________________________________________________|________________________|

| Are capitaluri proprii pozitive în ultimul        | Situații financiare    |

| exercițiu financiar încheiat, în cazul            |                        |

| întreprinderilor în activitate.                   |                        |

|___________________________________________________|________________________|

| Are capital social subscris vărsat în valoare de  | Certificat constatator |

| minimum 30.000 lei, în cazul întreprinderilor     |                        |

| nou-înființate.                                   |                        |

|___________________________________________________|________________________|

| Nu aparține unor acționari care dețin sau au      | Cerere de acord pentru |

| deținut în ultimii 2 ani anteriori datei          | finanțare – declarație |

| înregistrării cererii o altă întreprindere        | pe propria răspundere  |

| înregistrată conform Legii nr. 31/1990,           |                        |

| republicată, cu modificările și completările      |                        |

| ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, cu |                        |

| modificările ulterioare, care desfășoară sau a    |                        |

| desfășurat activitatea pentru care solicită       |                        |

| finanțare, în cazul întreprinderilor              |                        |

| nou-înființate.                                   |                        |

|___________________________________________________|________________________|

 

    ANEXA 3

(Anexa nr. 8 la procedură)

 

                                         Data înregistrării ………………

                                         Numărul înregistrării ……………

 

CERERE DE PLATĂ A AJUTORULUI DE STAT

 

    Subscrisa, ……………………., având datele de identificare menționate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ………………, având calitatea de ………………, identificat/identificată cu actul de identitate seria …… nr. ……., eliberat de …………………. la data de …………, cu domiciliul în localitatea ……………., str. ……………. nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., sectorul/județul ……………….., cod poștal ……………, solicit plata ajutorului de stat, în sumă de ………., în baza Acordului pentru finanțare nr. ……….. din data de …………. și în condițiile prevederilor schemei pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare.

 

  1. Date de identificare a întreprinderii:

    Denumirea întreprinderii: …………………………………………

    Data înregistrării întreprinderii: …………………………………

    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: ………………

    Codul de identificare fiscală: …………………………………….

    Adresa: …………………………………………………………

    Telefon: ……………., fax: ……………., e-mail: …………….

    Cod IBAN: …………………, deschis la Trezoreria ……………….

 

  1. Declarație pe propria răspundere

    Subsemnatul/Subsemnata, …………………………., identificat/identificată cu actul de identitate seria ……. nr. ……….., eliberat de ……………..la data de …………….., cu domiciliul în localitatea …………….., str. ……………………….. nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. ….., sectorul/județul …………, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ………………, declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.

    Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

    Declar pe propria răspundere că întreprinderea:

     _

    |_| nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

     _

    |_| nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

     _

    |_| nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;

     _

    |_| nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;

     _

    |_| nu a angajat persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare.

 

III. Formular de decont

 

    Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A – Obiectul plății;

    B – Document de plată nr./data;

    C – Valoare plată – lei -;

    D – Extras de cont nr./data.

 ____________________________________________________________________________

|Luna |             Obligații de plată             |    Plată*)    |Ajutor   |

|     |____________________________________________|_______________|de stat  |

|     |   Costul     |Salarii  |Contribuții| Total | A | B | C | D |solicitat|

|     |   salarial   |brute    |angajator  |- lei -|   |   |   |   |**)      |

|     |              |realizate| – lei –   |       |   |   |   |   | – lei – |

|     |              | – lei – |           |       |   |   |   |   |         |

|_____|______________|_________|___________|_______|___|___|___|___|_________|

|  1  |       2      |    3    |     4     | 5=3+4 | 6 | 7 | 8 | 9 |    10   |

|_____|______________|_________|___________|_______|___|___|___|___|_________|

|Luna |Costul        |         |           |       |   |   |   |   |         |

|…..|salarial pe   |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |întreprindere |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |______________|_________|___________|_______|___|___|___|___|_________|

|     |Costul        |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |salarial cu   |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |locurile de   |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |muncă         |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |nou-create    |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |______________|_________|___________|_______|___|___|___|___|_________|

|     |Cheltuieli    |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |eligibile     |         |           |       |   |   |   |   |         |

|_____|______________|_________|___________|_______|___|___|___|___|_________|

|Luna |Costul        |         |           |       |   |   |   |   |         |

|…..|salarial pe   |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |întreprindere |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |______________|_________|___________|_______|___|___|___|___|_________|

|     |Costul        |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |salarial cu   |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |locurile de   |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |muncă         |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |nou-create    |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |______________|_________|___________|_______|___|___|___|___|_________|

|     |Cheltuieli    |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |eligibile     |         |           |       |   |   |   |   |         |

|_____|______________|_________|___________|_______|___|___|___|___|_________|

|…  |              |         |           |       |   |   |   |   |         |

|_____|______________|_________|___________|_______|___|___|___|___|_________|

|Total|Costul        |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |salarial pe   |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |întreprindere |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |______________|_________|___________|_______|___|___|___|___|_________|

|     |Costul        |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |salarial cu   |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |locurile de   |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |muncă         |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |nou-create    |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |______________|_________|___________|_______|___|___|___|___|_________|

|     |Cheltuieli    |         |           |       |   |   |   |   |         |

|     |eligibile     |         |           |       |   |   |   |   |         |

|_____|______________|_________|___________|_______|___|___|___|___|_________|

    *) Cuprinde totalul plăților aferente costurilor salariale pe întreprindere.

    **) Se calculează prin aplicarea procentului intensității aprobate conform acordului pentru finanțare, la cheltuielile eligibile.

 

    Numele: ………………….

    Funcția: …………………

    Semnătura*1): …………….

    Data semnării: ……………

 

    NOTĂ:

    Cererea de plată a ajutorului de stat este însoțită de documentele financiar-contabile necesare în vederea justificării cheltuielilor salariale, în copie.

 

————

    *1) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

                              —————”.

H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă – modificari (H.G. nr. 860/2018 ) was last modified: noiembrie 19th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter