H.G. nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României – modificări (H.G. nr. 369/2020)

11 mai 2020
Vizualizari: 835

Actul modificat

Actul modificatorSumar
H.G. nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

(M. Of. nr. 266 din 31 martie 2020)

H.G. nr. 369/2020 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

(M. Of. nr. 373 din 8 mai 2020)

– modifică: art. 11;

 

– introduce: art. 8 alin. (3^1), art. 9^1, art. 10^1, art. 12 alin. (1^1), art. 12 alin. (2^1), art. 16 alin. (3).

 

În M. Of. nr. 373 din 8 mai 2020 a fost publicată H.G. nr. 369/2020 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări și completări H.G. nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

 

În continuare, vă prezentăm completările aduse H.G. nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

 

Art. 8 alin. (3^1) din H.G. nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României (introdus prin H H.G. nr. 369/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 8, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul conținut:

„(3^1) Pe perioada stării de urgență, pentru unitățile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, decontarea sumelor contractate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se realizează la nivelul valorii de contract indiferent de activitatea realizată sau, după caz, la nivelul activității efectiv realizate în condițiile în care acesta depășește nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii”.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Art. 9^1 din H.G. nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României (introdus prin H H.G. nr. 369/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, după art. 9 se introduce un nou articol, art. 9^1, cu următorul conținut:

„Art. 9^1

În cadrul semestrului I al anului 2020, regularizarea serviciilor medicale spitalicești, precum și a serviciilor medicale acordate în sanatorii/secții sanatoriale din spitale și în preventorii se realizează pentru lunile ianuarie și februarie”.

 

Art. 10^1 din H.G. nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României (introdus prin H H.G. nr. 369/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, după art. 10 se introduce un nou articol, art. 10^1, cu următorul conținut:

„Art. 10^1

Pe perioada stării de urgență prelungită prin Decretul nr. 240/2020, pentru serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu și serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile acordate la nivelul realizat, pe bază de documente justificative, în condițiile în care acestea depășesc nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii”.

 

Art. 11 din H.G. nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României (modificat prin H H.G. nr. 369/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 11 prevedea:

„Art. 11

Pentru unitățile specializate care furnizează consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe perioada pentru care este instituită starea de urgență, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile acordate la nivelul realizat, în condițiile în care acestea depășesc nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 11

(1) Pentru unitățile specializate care furnizează consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe perioada pentru care este instituită starea de urgență, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile acordate la nivelul realizat, în condițiile în care acestea depășesc nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.

(2) Serviciile realizate care se decontează de casele de asigurări de sănătate sunt:

a) serviciile prevăzute în pachetul minimal de servicii și în pachetul de servicii de bază;

b) alte servicii acordate în baza art. 5 alin. (1) din Ordinul comandantului acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, nr. 74.535 din 29.03.2020 privind măsurile privind coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță de către inspectoratele pentru situații de urgență pe perioada stării de urgență.

(3) Serviciile prevăzute la alin. (2) lit. b) se acordă la solicitarea dispeceratului unic 112 sau a comandantului acțiunii și se raportează caselor de asigurări de sănătate însoțite de documente justificative”.

 

Art. 12 alin. (1^1) din H.G. nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României (introdus prin H H.G. nr. 369/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

„(1^1) Pe perioada stării de urgență, numărul maxim de consultații ce poate fi raportat pe zi la nivelul furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice se stabilește prin raportare la programul de lucru la cabinet al medicilor și la numărul maxim de 8 consultații/oră/medic prevăzut la alin. (1)”.

 

Art. 12 alin. (2^1) din H.G. nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României (introdus prin H H.G. nr. 369/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul conținut:

„(2^1) Pe perioada stării de urgență prelungită prin Decretul nr. 240/2020, serviciile de sănătate conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped prevăzute în pachetul de servicii de bază din asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice pot fi acordate și la distanță – prin mijloace de comunicare la distanță”.

 

Art. 16 alin. (3) din H.G. nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României (introdus prin H H.G. nr. 369/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 16, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Pe perioada stării de urgență prelungită prin Decretul nr. 240/2020, pentru unitățile de specialitate care acordă servicii de dializă în cadrul Programului național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, decontarea lunară și regularizarea trimestrială a serviciilor de dializă efectiv realizate se fac cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la nivel național și se reglementează prin normele privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate”.

H.G. nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României – modificări (H.G. nr. 369/2020) was last modified: mai 11th, 2020 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.