H.G. nr. 174/2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul activităţii de îmbunătăţiri funciare

5 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1555

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar

    Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin H.G. nr. 1.872/2005

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

(M. Of. nr. 109 din 6 februarie 2006; cu modif. ult.)

H.G. nr. 174/2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul activității de îmbunătățiri funciare

(M. Of. nr. 257 din 3 aprilie 2019)

– modifică: art. 47 lit. a), art. 73 alin. (1), art. 74, art. 80, art. 90;

– abrogă: art. 82, art. 84 alin. (2), art. 86.

    Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, aprobat prin H.G. nr. 615/2014

(M. Of. nr. 566 din 30 iulie 2014; cu modif. ult.)

– modifică: art. 5 alin. (1), anexele nr. 1-3.

 

În M. Of. nr. 257 din 3 aprilie 2019 s-a publicat H.G. nr. 174/2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul activității de îmbunătățiri funciare.

Astfel, respectiva hotărâre aduce unele modificări următoarelor acte normative:

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin H.G. nr. 1.872/2005 (M. Of. nr. 109 din 6 februarie 2006; cu modif. ult.);

Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, aprobat prin H.G. nr. 615/2014 (M. Of. nr. 566 din 30 iulie 2014; cu modif. ult.).

 

Potrivit uneia dintre modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, organizațiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere a dreptului de proprietate asupra infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției, administrarea societăților, institutelor de cercetare și producție agricolă, unităților de învățământ agricol și silvic, precum și a altor instituții publice.

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse respectivelor acte normative.

 

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004

 

Art. 47 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (modificat prin H.G. nr. 174/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 47, lit. a) prevedea:

„Federația îndeplinește următoarele atribuții:

a) încheierea de contracte cu Administrația sau cu alți furnizori, pentru livrarea apei pentru irigații și prestarea altor servicii de îmbunătățiri funciare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 47, lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„Federația îndeplinește următoarele atribuții:

a) încheierea de contracte cu Agenția pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigații la stațiile de punere sub presiune și alte puncte de livrare pentru care se solicită funcționarea. Cheltuielile, cu excepția costului apei și a costului energiei electrice pentru pomparea apei pentru irigații în aducțiunea principală, vor fi suportate de către federații. Cheltuielile privind costul apei și al energiei electrice se suportă de către Agenție, care va încheia contracte pentru resursele de apă și energie electrică cu prestatorii de servicii în cauză, după rezilierea de către federații a abonamentelor de utilizare/exploatare a resurselor de apă și a contractelor de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate cu alți prestatori de servicii de irigații;”.

 

Art. 73 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (modificat prin H.G. nr. 174/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 73, alin. (1) prevedea:

„(1) Organizațiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere fără plată a dreptului de proprietate asupra infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției, administrarea societăților, institutelor de cercetare și producție agricolă, unităților de învățământ agricol și silvic, precum și a altor instituții publice, cu respectarea condițiilor rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) și (1^1) din lege”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 73, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Organizațiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere a dreptului de proprietate asupra infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției, administrarea societăților, institutelor de cercetare și producție agricolă, unităților de învățământ agricol și silvic, precum și a altor instituții publice, cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 27 din lege”.

 

Art. 74 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (modificat prin H.G. nr. 174/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 74 prevedea:

„Art. 74

Infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale se poate transmite, la cerere, în proprietatea organizațiilor ori federațiilor, conform prevederilor art. 27 alin. (2) din lege. Predarea-preluarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, și organizație sau federație, pe de altă parte”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 74 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 74

Infrastructura de îmbunătățiri funciare, aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale, se poate transmite, la cerere, cu sau fără extras de carte funciară, în proprietatea organizațiilor ori a federațiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, sub condițiile rezolutorii prevăzute la art. 27 alin. (1) din lege. Predarea-preluarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, și organizație sau federație, pe de altă parte”.

 

Art. 80 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (modificat prin H.G. nr. 174/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 80 prevedea:

„Art. 80

(1) Potrivit art. 37 alin. (1) și (3) din lege, Administrația administrează, exploatează, întreține și repară infrastructura de îmbunătățiri funciare din domeniul public și privat al statului, din cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică. Criteriile potrivit cărora o amenajare de îmbunătățiri funciare sau o parte autonomă funcțional a unei amenajări de îmbunătățiri funciare este declarată de utilitate publică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) O amenajare de îmbunătățiri funciare sau o parte autonomă funcțional a unei amenajări de îmbunătățiri funciare este declarată de utilitate publică potrivit următoarelor criterii care se îndeplinesc cumulativ:

a) deservește o colectivitate de proprietari sau de utilizatori de teren ori asigură unei suprafețe de teren calitățile necesare utilizării potrivit destinației sale sau protejează o suprafață de teren împotriva factorilor distructivi, condiții care fără intervenția Administrației nu ar putea fi realizate;

b) este, din punct de vedere tehnic, în stare de funcționare;

c) randamentul mediu de funcționare a amenajării de irigații, în condițiile unui grad mediu de utilizare de 50% și a unui an mediu de calcul, calculat ca raport între volumul total de apă preluat și pompat prin punctele de livrare și volumul total de apă prelevat din sursa primară, este de cel puțin 40%;

d) sursele de finanțare pentru exploatarea, întreținerea și reparațiile amenajării sunt asigurate;

e) în cazul amenajărilor de îmbunătățiri funciare, altele decât cele de irigații, valoarea pagubelor evitate acoperă costurile anuale de exploatare, întreținere și reparații, iar în cazul amenajărilor de irigații sporurile de producție agricolă acoperă aceste costuri și asigură o profitabilitate de cel puțin 12%;

f) în cazul amenajărilor de irigații, cheltuielile de exploatare, întreținere și reparații pot fi acoperite total ori în cea mai mare parte din venituri proprii sau, în completare, de la bugetul de stat;

g) cererea de livrare de apă pentru irigații, conform contractelor multianuale încheiate potrivit legii, implică irigarea a cel puțin 20% din suprafața deservită de punctele de livrare a apei pentru irigații, de canalele de distribuție și de suprafața întregii amenajări sau a părții de amenajare autonome funcțional;

h) aportul financiar al proprietarilor sau utilizatorilor de teren, organizațiilor și federațiilor este de cel puțin 20% din costurile de întreținere și reparații și de cel puțin 10% din costurile de exploatare;

i) exploatarea, întreținerea și reparațiile amenajării contribuie la protecția mediului înconjurător și a obiectivelor sociale și economice.

(3) Odată cu întocmirea planurilor anuale de exploatare, întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică, Administrația evaluează îndeplinirea criteriilor prevăzute la alin. (2) și înaintează ministerului propuneri în vederea aplicării art. 38 alin. (1) din lege. Pe baza propunerilor Administrației Guvernul aprobă lista amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau a părților de amenajare declarate de utilitate publică și lista acelora cărora li se retrage recunoașterea de utilitate publică. În termen de 30 de zile de la data retragerii recunoașterii de utilitate publică, Administrația înaintează ministerului propuneri fundamentate de aplicare a măsurilor prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. b) și c) din lege, prin Agenția Domeniilor Statului, și a celor prevăzute la art. 38 alin. a), d) și e) din lege, prin Administrație. Până la transmiterea prin protocol către Agenția Domeniilor Statului sau aplicarea măsurilor prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a) și e), dar nu mai mult de 6 luni de la data retragerii recunoașterii de utilitate publică, Administrația asigură paza amenajărilor de îmbunătățiri funciare, cheltuielile aferente fiind suportate de la bugetul de stat, în condițiile art. 38 alin. (4). Amenajările de îmbunătățiri funciare sau părțile de amenajare cărora în termen de 6 luni nu li s-au putut aplica măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a), b) și c) se trec în conservare pentru o perioadă de până la 2 ani”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 80 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 80

(1) O amenajare de îmbunătățiri funciare sau o parte autonomă funcțional a unei amenajări de îmbunătățiri funciare se declară de utilitate publică, în condițiile legii.

(2) O amenajare de îmbunătățiri funciare sau o parte autonomă funcțional a unei amenajări de îmbunătățiri funciare este declarată de utilitate publică potrivit următoarelor criterii, care se îndeplinesc cumulativ:

a) deservește o colectivitate de proprietari sau de utilizatori de teren ori asigură unei suprafețe de teren calitățile necesare utilizării potrivit destinației sale sau protejează o suprafață de teren împotriva factorilor distructivi, condiții care fără intervenția Agenției nu ar putea fi realizate;

b) este din punct de vedere tehnic în stare de funcționare sau poate fi repusă în stare de funcționare în baza proceselor-verbale de constatare a situației din teren, emise de Agenție;

c) exploatarea, întreținerea și reparațiile amenajărilor contribuie la protecția mediului înconjurător și a obiectivelor sociale și economice;

d) încheierea de către federații, organizații, exploatații agricole cu Agenția a contractelor pentru prestări de servicii în cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare.

(3) Reacordarea recunoașterii de utilitate publică a unei amenajări de îmbunătățiri funciare sau a unei părți autonome funcțional a unei amenajări de îmbunătățiri funciare se face pe baza criteriilor prevăzute la alin. (2).

(4) Odată cu întocmirea planurilor anuale de exploatare, întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică, Agenția evaluează îndeplinirea criteriilor prevăzute la alin. (2) și înaintează ministerului propuneri în vederea retragerii statutului de utilitate publică sau reacordării recunoașterii de utilitate publică, potrivit art. 39 din lege. Pe baza propunerilor ministerului, în condițiile legii, se aprobă lista amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau a părților de amenajare declarate de utilitate publică, lista acelora cărora se retrage statutul de utilitate publică și lista acelora cărora li se reacordă recunoașterea de utilitate publică. În termen de 60 de zile de la data retragerii recunoașterii de utilitate publică, Agenția înaintează ministerului propuneri fundamentate de aplicare a măsurilor prevăzute în lege cu privire la trecerea în conservare. Până la aplicarea prevederilor legii cu privire la trecerea în conservare, Agenția asigură paza amenajărilor de îmbunătățiri funciare, cheltuielile aferente fiind suportate din bugetul Agenției”.

 

Art. 82 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (abrogat prin H.G. nr. 174/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 82 prevedea:

„(1) Pentru organizarea și desfășurarea concursului se constituie următoarele comisii:

(…)

c) comisia de corectare a lucrărilor la testarea scrisă, denumită în continuare comisia de corectare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 82 se abrogă.

 

Art. 84 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (abrogat prin H.G. nr. 174/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 84, alin. (2) prevedea:

„Art. 82

(1) Conform contractului multianual se plătesc următoarele tarife:

a) un tarif anual;

b) un tarif de livrare a apei pentru irigații.

(2) Conform contractului sezonier, beneficiarii plătesc un tarif sezonier”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 84, alin. (2) se abrogă.

 

Art. 86 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (abrogat prin H.G. nr. 174/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 86 prevedea:

„Art. 86

Stabilirea de către Administrație a tarifului pentru serviciile de irigații calculat în baza contractelor multianuale se face cu avizul consiliilor de unitate de administrare și cu consultarea consiliilor de sucursală. Tarifele calculate în baza contractelor sezoniere se stabilesc numai cu avizul consiliilor de unitate de administrare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 86 se abrogă.

 

Art. 90 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (modificat prin H.G. nr. 174/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 90 prevedea:

„Art. 90

Până la aplicarea abonamentului prevăzut de art. 66 din lege, la solicitarea beneficiarilor, Agenția va pune în funcțiune stațiile de pompare de desecare și va percepe tarifele pentru serviciile de evacuare a apei prin rețeaua de desecare, calculate conform legislației în vigoare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 90 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art 90

Agenția calculează și percepe tarife pentru serviciile de evacuare a apei prin rețeaua de desecare, calculate conform legislației în vigoare pentru punerea în funcțiune a stațiilor de pompare de desecare la solicitarea beneficiarilor, cu excepția situațiilor în care stațiile de pompare sunt pornite prin situații de urgență, conform art. 4 alin. (1) lit. l) și alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare

 

Art. 5 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (modificat prin H.G. nr. 174/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5, alin. (1) prevedea:

„(1) Agenția are în structura sa o unitate centrală și 16 filiale teritoriale, fără personalitate juridică, care au în alcătuire unități de administrare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Agenția are în structura sa o unitate centrală și 41 de filiale teritoriale, fără personalitate juridică, care pot avea în alcătuire unități de administrare”.

H.G. nr. 174/2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul activității de îmbunătățiri funciare was last modified: aprilie 5th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter