Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare – aprobare (H.G. nr. 1.045/2018 )

15 ian. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1497

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
H.G. nr. 1.045/2018  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

(M. Of. nr.  24 din 9 ianuarie 2019)

 

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din respectiva hotărâre

 

În M. Of. nr. 24 din 9 ianuarie 2019 a fost publicată H.G. nr. 1.045/2018  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

 

Structura

 

Cap. I („Dispoziții generale”);

Cap. II („Angajatorii”);

Cap. III („Unități emitente”);

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Cap. IV („Dispoziții finale”);

Anexa nr. 1 („Situație centralizatoare* a biletelor de valoare pe suport hârtie achiziționate, utilizate și returnate de către angajatori în luna …… anul …….”);

Anexa nr. 2 („Situație centralizatoare*  biletelor de valoare pe suport electronic achiziționate, utilizate și returnate de către angajatori în luna …… anul ……..”);

Anexa nr. 3 („Situația analitică* a biletelor de valoare pe suport hârtie distribuite salariaților de către angajatori în luna …… anul …………”);

Anexa nr. 4 („Situația analitică* a biletelor de valoare pe suport electronic transferate salariaților de către angajatori în luna …… anul …………”);

Anexa nr. 5 („Situația analitică* a biletelor de valoare pe suport hârtie returnate de salariați angajatorilor în luna …… anul …………”);

Anexa nr. 6 („Situația analitică* a biletelor de valoare pe suport electronic returnate de salariați angajatorilor în luna …… anul …………”);

Anexa nr. 7  („Situația centralizatoare* a biletelor de valoare pe suport hârtie emise de unitatea emitentă în semestrul …… anul …………”);

Anexa nr. 8  („Situația centralizatoare* a biletelor de valoare pe suport electronic alimentate de unitatea emitentă în semestrul …… anul …………”);

Anexa nr. 9  („Situația centralizatoare* a biletelor de valoare pe suport hârtie pe angajatori în luna …… anul …………”);

Anexa nr. 10  („Situația centralizatoare* a biletelor de valoare pe suport electronic pe angajatori în luna …… anul …………”);

Anexa nr. 11  („Situația centralizatoare* a biletelor de valoare pe suport hârtie pe unități afiliate utilizate de unitatea emitentă în luna …… anul …………„);

Anexa nr. 12  („Situația centralizatoare* a biletelor de valoare pe suport electronic pe unități afiliate

decontate de unitatea emitentă în luna …… anul …………”);

Anexa nr. 13  („Situația analitică* a copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, pe creșe și entități asimilate acestora, în luna ……anul……”);

Anexa nr. 14  („Model de bilet de valoare pe suport hârtie”).

 

Prezentare generală

 

Biletele de valoare pot fi utilizate numai în scopul prevăzut de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, și numai la operatorii economici care acceptă biletele de valoare, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unitățile emitente. Astfel, regimul fiscal aplicabil tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou, tichetelor de creșă și tichetelor culturale este prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, atât în ceea ce îi privește pe beneficiari, cât și pe angajatori:

pentru angajator:  cheltuieli cu deductibilitate limitată, potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 227/2015;

pentru beneficiar: avantaje în natură la stabilirea impozitului pe venit, conform art. 76 alin. (3) din Legea nr. 227/2015.

Utilizarea biletelor de valoare se face pe baza actului de identitate sau a legitimației de serviciu, vizată la zi, numai în unitățile afiliate, în exclusivitate pentru achiziționarea produselor/serviciilor prevăzute de lege. Totuși, în ceea ce privește plățile online, identificarea beneficiarului biletelor de valoare pe suport electronic, precum și a produselor ori serviciilor care pot fi achiziționate, se realizează în baza procedurilor interne implementate de unitățile afiliate și/sau prin intermediul sistemelor implementate de procesatorii de plăți, după caz.

Valabilitatea biletului de valoare, cu excepția tichetului de masă, este de un an de la data emiterii pe suport hârtie ori de la data alimentării pentru biletul emis pe suport electronic, iar tichetul de masă este valabil în anul calendaristic în care a fost emis. De la aceste prevederi este exceptat tichetului emis în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor.

În vederea determinării sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare, cu excepția tichetelor de masă și tichetelor de creșă, se iau în considerare următoarele:

– valoarea nominală a respectivului bilet de valoare, convenită de partenerii sociali;

– numărul biletelor de valoare;

– numărul de salariați care vor beneficia de bilete de valoare.

În ceea ce privește suportul electronic pe care sunt stocate biletele de valoare, acesta poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a biletelor de valoare acordate de către angajator, iar valoarea nominală a unui bilet nu poate depăși valoarea stabilită potrivit Legii nr. 165/2018.

Conform art. 7 alin (3), angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, stabilesc prin contractele colective de muncă sau prin Regulamentul intern, după caz, clauze privind acordarea biletelor de valoare, care să prevadă cel puțin următoarele:

– numărul salariaților din unitate care pot primi bilete de valoare și valoarea nominală acordată, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor;

– categoriile de salariați care primesc bilete de valoare;

– criteriile de selecție privind stabilirea salariaților care primesc tichete de masă, ținând seama de prioritățile socioprofesionale și de alte elemente specifice activității;

– stabilirea concretă a activităților, destinațiilor și evenimentelor care se încadrează în cheltuieli sociale, pentru care se vor acorda salariaților tichete cadou, tichete de creșă și culturale, după caz, și care vor face obiectul contractelor comerciale de prestări de servicii cu unitățile emitente;

– documentația pe care trebuie să o prezinte salariatul angajatorului, în vederea acordării tichetelor de creșă.

Astfel cum dispune art. 10, angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masă, putând reutiliza tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate, în limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a acestor tichete, prevăzute în bugetele proprii, în poziții distincte de cheltuieli.

Tichetele de creșă se vor distribui lunar salariaților, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, precum și pentru cei cărora li s-a instituit tutela, pe baza următoarelor documente:

– cerere pentru acordarea tichetului de creșă;

– actul doveditor eliberat de creșa/entitatea asimilată acesteia la care este înscris copilul;

– documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al copilului, în cazul părinților naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul copilului adoptat;

– documente care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare;

– declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creșă, de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;

– alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern prevăzut la art. 7 alin. (3).

Conform art. 18, unitățile emitente încheie contracte pentru prestarea serviciilor prevăzute de lege cu unități afiliate, iar în cazul voucherelor de vacanță, unitățile emitente încheie contracte numai cu unitățile care dețin licență de turism sau certificat de clasificare, emise de Ministerul Turismului și care sunt valabile la data încheierii contractului.

Biletele de valoare pe suport hârtie primite de unitățile afiliate de la salariați și achitate de către unitățile emitente, precum și biletele de valoare pe suport hârtie neutilizate de salariați și returnate de către angajator unității emitente se păstrează de către aceasta o perioadă stabilită potrivit dispozițiilor legale, în vreme ce biletele de valoare pe suport electronic sunt transferate primele către beneficiari de către unitățile emitente și vor fi considerate utilizate cu prioritate.

Potrivit art. 33, valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se stabilește prin înmulțirea ultimei valori nominale indexate a unui tichet de masă cu indicele creșterii prețurilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de INS, calculat ca raport între nivelul mediu realizat al acestui indice pe ultimul semestru constituit din 6 luni calendaristice întregi, începând cu luna februarie 2019, și nivelul mediu al aceluiași indice pe penultimul semestru.

 

Alte prevederi ale H.G. nr. 1045/2018

Art. 2 prevede următoarele:

„(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei nerespectarea de către unitățile afiliate a obligațiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b) și d) din norme.

(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei nerespectarea de către unitățile afiliate a obligațiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din norme.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către personalul cu atribuții de control, împuternicit în acest sens, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Turismului, Ministerului Culturii și Identității Naționale, după caz”.

Potrivit art. 3, contravențiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 4, până la data de 1 ianuarie 2021, prevederile prezentei hotărâri nu se aplică voucherelor de vacanță.

Potrivit art. 5, la data intrării în vigoare a H.G. nr. 1.045/2018, se vor abroga următoarele acte normative:

H.G. nr. 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (M. Of. nr. 54 din 22 ianuarie 2015);

H.G. nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă (M. Of. nr. 823 din 6 octombrie 2006).

De asemenea, la 1 ianuarie 2021 se abrogă:

H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță (M. Of. nr. 145 din 9 martie 2009; cu modif. ult.).

 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare – aprobare (H.G. nr. 1.045/2018 ) was last modified: ianuarie 15th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter