Obligaţii şi sancţiuni pentru operatorii care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, stabilite conform Regulamentului (UE) nr. 995/2010 (H.G. nr. 845/2015)

21 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2032

Despre

  • M. Of. nr. 771 din 15 octombrie 2015
  • H.G. nr. 845/2015
  • Stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
H.G. nr. 845/2015
(M. Of. nr. 771 din 15 octombrie 2015)
Art. 1-7

 

În M. Of. nr. 771 din 15 octombrie 2015, s-a publicat H.G. nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligații și sancțiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.

 

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivei hotărâri:

 

Art. 1 H.G. nr. 845/2015

Art. 1 prevede faptul că, potrivit prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, denumit în continuare Regulament, respectiva hotărâre stabilește regimul sancționator pentru operatorii economici care nu respectă obligațiile prevăzute la art. 6 din Regulament, aferente codurilor de clasificare: 4408-4412, 4413 00 00, 4414 00, 4415, 4416 00 00, 4418, 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30 și 9406 00 20, precum și pentru celuloză și hârtie, prevăzute la cap. 47 și 48 din Nomenclatura combinată prevăzută în anexa nr. 1 la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, cu excepția celor pe bază de bambus și a produselor reciclate, respectiv deșeuri și resturi, care nu intră sub incidența prevederilor H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 H.G. nr. 845/2015

Art. 2 la primul alineat stabilește faptul că operatorii care introduc pentru prima dată pe piață lemn și produse din lemn, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. c) din Regulament, au obligația să implementeze și să utilizeze pentru codurile de clasificare prevăzute la art. 1, precum și pentru celuloză și hârtie, prevăzute la cap. 47 și 48 din Nomenclatura combinată prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87, cu excepția celor pe bază de bambus și a produselor reciclate, respectiv deșeuri și resturi, un sistem „due diligence”, astfel cum este prevăzut la art. 6 din Regulament.

Potrivit alineatului următor, la primul control efectuat asupra unui operator care nu a implementat și nu a utilizat un sistem „due diligence”, agentul constatator acordă un termen de maximum 60 zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor.

Art. 3 H.G. nr. 845/2015

Art. 3 prevede la primul alineat faptul că, potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, operatorul economic deținător al lemnului și produselor din lemn, prevăzut la art. 1, are obligația de a completa Registrul de evidență a lemnului și produselor din lemn, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Conform alineatului următor, registrele se păstrează o perioadă de 5 ani și vor fi puse la dispoziție, la cerere, autorităților competente.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Art. 4 H.G. nr. 845/2015

Art. 4 prevede următoarele: „(1) Potrivit prevederilor art. 3 și art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, legalitatea provenienței lemnului și produselor din lemn importate și puse în liberă circulație în România, în baza licenței FLEGT, certificatului CITES sau în baza altor documente eliberate de statele terțe exportatoare, în conformitate cu legislația aplicabilă pe teritoriul acestora, se atestă cu avizele de însoțire a mărfii emise pentru transportul acestora de la locul punerii în liberă circulație.

(2) Potrivit prevederilor art. 3 și 4 din Regulament, legalitatea recoltării lemnului provenit din statele membre ale Uniunii Europene se atestă prin documente eliberate în conformitate cu legislația aplicabilă pe teritoriul acestora.

(3) Produsele din lemn expediate care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) sunt considerate fără proveniență legală”.

Art. 5 H.G. nr. 845/2015

Art. 5 prevede la primul alineat faptul că următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea de către operatori a obligației de a implementa și de a utiliza un sistem „due diligence”, cu luarea în considerare a situației prevăzute la art. 2 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

b) neîndeplinirea de către o organizație de monitorizare a obligațiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

c) implementarea de către operatori a propriului sistem „due diligence” care nu îndeplinește elementele prevăzute la art. 6 din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;

d) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a propriului sistem „due diligence”, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;

e) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a unui sistem „due diligence” instituit de o organizație de monitorizare, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei.

Potrivit alineatului următor, constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.

Art. 6 H.G. nr. 845/2015

Conform art. 6, contravențiilor prevăzute la art. 5 le sunt aplicabile prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7 H.G. nr. 845/2015

Art. 7 stabilește faptul că prevederile art. 5 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Obligații și sancțiuni pentru operatorii care introduc pentru prima dată pe piață produse din lemn, stabilite conform Regulamentului (UE) nr. 995/2010 (H.G. nr. 845/2015) was last modified: octombrie 20th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter