Organizarea şi funcţionarea ANAF (H.G. nr. 816/2015)

23 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4346

Despre

  • M. Of. nr. 780 din 20 octombrie 2015
  • H.G. nr. 816/2015
  • Modificarea şi completarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea ANAF

Art. 14 H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 816/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 la primul alineat prevedea faptul că statele de funcții pentru direcțiile generale regionale ale finanțelor publice se aprobă de către președintele Agenției, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice pentru structurile coordonate metodologic de aparatul propriu al ministerului.

Potrivit alineatului următor, atribuțiile și competențele direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al președintelui Agenției, pe baza propunerilor Ministerului Finanțelor Publice pentru structurile coordonate metodologic de aparatul propriu al ministerului.

În sfârșit, la ultimul alineat stabilea faptul că atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentului de organizare și funcționare prevăzut la alin. (2).

Noua reglementare

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Potrivit noii reglementări, art. 14 prevede: „(1) Statele de funcții pentru structurile subordonate se aprobă de către președintele Agenției, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice pentru structurile de trezorerie și contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, inspecție economico-financiară.

(2) Atribuțiile și competențele structurilor subordonate se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al președintelui Agenției, pe baza propunerilor Ministerului Finanțelor Publice pentru structurile de trezorerie și contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, inspecție economico-financiară.

(3) Atribuțiile generale și specifice ale personalului din cadrul structurilor subordonate se stabilesc prin fișa postului, cu respectarea regulamentului de organizare și funcționare prevăzut la alin. (2)”.

 

Art. 141 H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 816/2015)

Noua reglementare

După art. 14 se introduce un nou articol, art. 141.

Potrivit noii reglementări, art. 141 prevede: „(1) Structurile de specialitate din cadrul unităților subordonate și al structurilor subordonate acestora, care au corespondent la nivelul Agenției, se află în coordonarea metodologică a structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenției, pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților Agenției.

(2) Pentru buna desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor din cadrul structurilor subordonate, Agenția asigură, prin structurile sale de specialitate, participarea unui reprezentant din aparatul propriu, ori de câte ori este necesar.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 107 și 118 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul de conducere din cadrul structurilor subordonate pentru care competența de numire aparține președintelui Agenției, evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează potrivit competențelor stabilite prin ordin al președintelui Agenției”.

 

Art. 18 H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 816/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 la primul alineat prevedea faptul că inspectorii antifraudă, cu excepția celor din cadrul Direcției de combatere a fraudelor, execută:

Monitor Dosare

a) operațiuni de control curent;

b) operațiuni de control tematic.

Potrivit alineatului următor, controlul curent se execută operativ și inopinat, pe baza legitimației de control, a insignei și a ordinului de serviciu permanent.

În continuare, dispunea: Controlul tematic se execută de către inspectorii antifraudă în baza legitimației de control, a insignei și a ordinului de control tematic prin care se stabilesc obiectivele de verificat, entitățile supuse controlului, perioada asupra căreia se efectuează verificarea, durata și momentul declanșării controlului.

În sfârșit, la ultimul alineat prevedea faptul că la orice acțiune participă minimum 2 inspectori antifraudă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 prevede: „(1) Inspectorii antifraudă, cu excepția celor din cadrul Direcției de combatere a fraudelor, execută operațiuni de control operativ și inopinat sub forma controlului curent sau tematic.

(2) Controlul operativ și inopinat se execută pe baza legitimației de control, a insignei și a ordinului de serviciu permanent”.

 

Art. 21 alin. (1) H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 816/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (1) prevedea faptul că Direcția generală a vămilor este condusă de un director general, aflat în subordinea vicepreședintelui Agenției care coordonează Direcția generală antifraudă fiscală.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (1) prevede: „(1) Direcția generală a vămilor este condusă de un director general, aflat în subordinea președintelui Agenției”.

 

Art. 231 H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 816/2015)

Noua reglementare

După art. 23 se introduce un nou articol, art. 231.

Potrivit noii reglementări, art. 231 dispune: „Sediile în care funcționează Agenția și structurile subordonate se stabilesc în condițiile prevăzute prin ordin al președintelui Agenției”.

 

Art. 261 H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 816/2015)

Noua reglementare

După art. 26 se introduce un nou articol, art. 261.

Potrivit noii reglementări, art. 261 stabilește: „(1) Prin derogare de la prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, redistribuirea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar între structurile Agenției se face în baza unui de proces-verbal de predare-preluare semnat de ordonatorii de credite, având la bază solicitarea/acceptul acestora.

(2) La predarea-preluarea, fără plată, a bunurilor, ordonatorii de credite ai structurilor Agenției împreună cu conducătorii compartimentelor financiar-contabile răspund de înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind ieșirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor”.

 

Anexele nr. 1, 7 și 8 la H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 816/2015)

Anexele nr. 1, 7 și 8 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la respectiva hotărâre.

 

Alte prevederi ale H.G. nr. 816/2015

Art. II prevede la primul alineat faptul că Personalul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se preia în cadrul noii structuri a Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, în limita numărului de posturi aprobat, în condițiile legii.

Potrivit alineatului următor, încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu procedura prevăzută de lege pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a art. 131 din H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.

Art. III stabilește faptul că preluarea patrimoniului de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili se face pe baza situațiilor financiare întocmite de Agenția Națională de Administrare Fiscală potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilității 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a art. 131 din H.G. nr. 520/2013, cu modificările ulterioare.

Potrivit art. IV, respectiva hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția dispozițiilor art. 131 din H.G. nr. 520/2013, cu modificările ulterioare, inclusiv cele aduse prin respectiva hotărâre, precum și a art. 13 alin. (3) lit. c), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. V prevede faptul că încadrarea personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.

 

Anexa nr. 2 la H.G. nr. 34/2009

Anexa nr. 2 la H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (M. Of. nr. 52 din 28 ianuarie 2009; cu modif. ult.), se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la respectiva hotărâre.

 

Organizarea și funcționarea ANAF (H.G. nr. 816/2015) was last modified: octombrie 22nd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter