Organizarea şi funcţionarea ANAF (H.G. nr. 816/2015)

23 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4321

Despre

  • M. Of. nr. 780 din 20 octombrie 2015
  • H.G. nr. 816/2015
  • Modificarea şi completarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea ANAF

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 520/2013
(M. Of. nr. 473 din 30 iulie 2013; cu modif. ult.)
H.G. nr. 816/2015
(M. Of. nr. 780 din 20 octombrie 2015)
modifică: art. 2 alin. (3), art. 9 alin. (6)-(8), art. 11 alin. (4), titlul Secț. a 4-a din Cap. I, art. 13 alin. (3), (4), (9), (11) și (12), art. 14, art. 18, art. 21 alin. (1), anexele nr. 1, 7 și 8
introduce: art. 12 alin. (4), art. 131 și 132, art. 141, art. 231, art. 261,
abrogă: art. 9 alin. (5)

 

În M. Of. nr. 780 din 20 octombrie 2015, s-a publicat H.G. nr. 816/2015 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (M. Of. nr. 473 din 30 iulie 2013; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse H.G. nr. 520/2013 prin H.G. nr. 816/2015:

 

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Art. 2 alin. (3) H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 816/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (3) prevedea faptul că Agenția întreține propriul site web prin care asigură prezența pe internet, la adresa „http://www.anaf.ro/”. Pentru domeniul vamal, prezența pe internet se asigură la adresa „http://www.customs.ro/”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (3) prevede: „Agenția întreține propriul site web prin care asigură prezența pe internet, la adresa «www.anaf.ro». Pentru domeniul vamal, prezența pe internet se asigură la adresa «www.customs.ro», iar pentru domeniul antifraudă fiscală, prezența pe internet se asigură la adresa «www.antifrauda.ro»”.

 

Art. 9 alin. (5) H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 816/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (5) dispunea faptul că în cadrul aparatului propriu al Agenției funcționează Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, organ fiscal a cărui competență de administrare fiscală se stabilește prin ordin al președintelui Agenției, în condițiile legii.

Noua reglementare

Art. 9 alin. (5) – Abrogat.

 

Art. 9 alin. (6)-(8) H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 816/2015)

Vechea reglementare

Monitor Dosare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (6) stabilea faptul că numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice este de 26.949, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

De asemenea, art. 9 alin. (7) dispunea faptul că repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul propriu și pe direcțiile generale regionale ale finanțelor publice se face prin ordin al președintelui Agenției, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat conform alin. (6), în condițiile legii.

În sfârșit, art. 9 alin. (8) prevedea faptul că personalul Agenției este compus din președinte, vicepreședinți, secretar general – înalt funcționar public, funcționari publici, cu funcții generale, specifice, cu statut special, și personal contractual.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (6) stabilește: „Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției și structuri subordonate este de 27.949, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor”.

De asemenea, art. 9 alin. (7) dispune: „Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul propriu și pe structurile subordonate se face prin ordin al președintelui Agenției, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit alin. (6), în condițiile legii”.

În sfârșit, art. 9 alin. (8) prevede: „Personalul Agenției este compus din președinte, vicepreședinți, secretar general și secretar general adjunct – înalți funcționari publici, funcționari publici, cu funcții generale, specifice, cu statut special, și personal contractual”.

 

Art. 11 alin. (4) H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 816/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (4) dispunea faptul că președintele Agenției are calitatea de ordonator secundar de credite și poate delega această calitate către secretarul general, vicepreședinți sau funcționari publici de conducere, în condițiile legii. Prin actul de delegare se precizează limitele și condițiile delegării.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (4) dispune: „Președintele Agenției are calitatea de ordonator secundar de credite și poate delega această calitate către vicepreședinți, secretarul general, secretarul general adjunct sau funcționari publici de conducere, în condițiile legii. Prin actul de delegare se precizează limitele și condițiile delegării”.

 

Art. 12 alin. (4) H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 816/2015)

Noua reglementare

La art. 12, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (4) prevede: „În realizarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general al Agenției este ajutat de un secretar general adjunct, care este înalt funcționar public, numit în condițiile legii, prin decizie a prim-ministrului”.

 

Titlul Secț. a 4-a din Cap. I H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 816/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Secț. a 4-a era intitulată astfel: „Unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul Secț. a 4-a este următorul: „Structurile subordonate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală”.

 

Art. 13 alin. (3), (4), (9), (11) și (12) H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 816/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (3) dispunea faptul că în cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice funcționează, ca structuri fără personalitate juridică:

a) direcții regionale vamale;

b) administrații județene ale finanțelor publice;

c) servicii fiscale municipale și orășenești, precum și birouri fiscale comunale;

d) birouri vamale de interior și de frontieră.

De asemenea, art. 13 alin. (4) stabilea faptul că organizarea și funcționarea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, precum și a structurilor prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice în cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriu al ministerului.

În continuare, art. 13 alin. (9) prevedea faptul că administrațiile județene ale finanțelor publice sunt conduse de un șef administrație, ajutat în activitatea sa de șefi administrație adjuncți, respectiv de trezorierul-șef, numiți în funcție prin ordin al președintelui Agenției, cu excepția șefilor administrație adjuncți – trezorerie din cadrul administrațiilor sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice și al trezorierului șef.

Potrivit art. 13 alin. (11), în cadrul administrațiilor județene ale finanțelor publice, la nivelul municipiilor (altele decât cele reședință de județ) și orașelor pot funcționa, ca structuri subordonate, fără personalitate juridică, servicii fiscale municipale și orășenești, precum și birouri fiscale comunale la nivelul comunelor, conduse de șefi serviciu, respectiv de șefi birou.

În sfârșit, art. 13 alin. (12) dispunea faptul că șefii serviciilor fiscale municipale, orășenești și șefii birourilor comunale, precum și personalul de execuție din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice se numesc în funcție prin decizie a directorului general, în condițiile legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, alin. (3), (4), (9), (11) și (12) prevăd:

(…)

(3) În cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice funcționează, ca structuri fără personalitate juridică:

a) direcții regionale vamale;

b) administrații județene/de sector ale finanțelor publice, care pot avea în structură servicii/birouri fiscale;

c) administrații pentru contribuabilii mijlocii;

d) birouri vamale de interior și de frontieră.

(4) Organizarea și funcționarea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, precum și a structurilor prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice în cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriu al ministerului, respectiv structurile de trezorerie și contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, inspecție economico-financiară.

(…)

(9) Administrațiile județene/de sector ale finanțelor publice/pentru contribuabili mijlocii sunt conduse de un șef de administrație, ajutat în activitatea sa de șefi de administrație adjuncți, respectiv de trezorierul-șef, numiți în funcție prin ordin al președintelui Agenției, cu excepția șefilor de administrație adjuncți – trezorerie din cadrul administrațiilor sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice și a trezorierului-șef.

(…)

(11) Funcționarea unor structuri ale administrațiilor județene ale finanțelor publice și în alte localități decât cele în care funcționează sediile administrațiilor județene ale finanțelor publice se aprobă, prin ordin, de către președintele Agenției.

(12) Personalul de conducere și de execuție din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, cu excepția celui prevăzut la alin. (5), (7), (8), (9), (10) și (15), se numește în funcție prin decizie a directorului general, în condițiile legii”.

 

Art. 131 și 132 H.G. nr. 520/2013 (modificată prin H.G. nr. 816/2015)

Noua reglementare

După art. 13 se introduc două noi articole, art. 131 și 132.

Potrivit noii reglementări, Art. 131 și art. 132 au următorul conținut:

Art. 131

(1) În subordinea Agenției se organizează și funcționează Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, instituție publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, prin preluarea atribuțiilor și a activității corespunzătoare din cadrul aparatului propriu al Agenției.

(2) Sediul central al Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este în municipiul București. Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili își poate desfășura activitatea și în alte sedii deținute potrivit legii.

(3) Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili are ca obiect de activitate ansamblul activităților de administrare fiscală a marilor contribuabili aflați în sfera de competență stabilită prin ordin al președintelui Agenției.

(4) Organizarea și funcționarea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției.

(5) Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili este condusă de un director general, funcționar public, numit în funcție prin ordin al președintelui Agenției, în condițiile legii.

(6) Directorul general al Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili are calitatea de ordonator terțiar de credite.

(7) Directorul general al Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este ajutat în activitatea sa de directori generali adjuncți, funcționari publici, numiți în funcție prin ordin al președintelui Agenției, în condițiile legii.

(8) Salarizarea personalului Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul aparatului propriu al Agenției sau, după caz, din instituțiile subordonate acestuia, în cazul în care nu există funcție similară.

(9) Personalul de conducere și de execuție din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, cu excepția celui prevăzut la alin. (5) și (7), se numește în funcție prin decizie a directorului general, în condițiile legii”.

Art. 132

(1) Structuri cu atribuții de executare silită cazuri speciale funcționează la nivelul aparatului propriu al Agenției, precum și la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

(2) Personalul încadrat la structurile prevăzute la alin. (1) poartă în timpul serviciului uniformă, însemne distinctive și ecusoane, care se atribuie gratuit.

(3) Regulamentul privind normele generale și speciale de dotare a personalului prevăzut la alin. (2), modelul uniformei de serviciu și al însemnelor distinctive, durata normală de utilizare și condițiile de acordare se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Organizarea și funcționarea ANAF (H.G. nr. 816/2015) was last modified: octombrie 22nd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter