Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1.375/2006 – modificări (H.G. nr. 801/2016)

8 nov. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2565
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1.375/2006
(M. Of. nr. 851 din 17 octombrie 2006)
H.G. nr. 801/2016
(M. Of. nr. 883 din 3 noiembrie 2016)
modifică: Cap. IV titlul secțiunii a 6-a
introduce: art. 781 și 782

 

În M. Of. nr. 883 din 3 noiembrie 2016, a fost publicată H.G. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare și ștergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă și evidența persoanelor (Norme).

În continuare, vom prezenta modificările respective.

Cap. IV titlul secțiunii a 6-a din Norme (modificate prin H.G. nr. 801/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Cap. IV titlul secțiunii a 6-a era următorul „SECȚIUNEA 6: Eliberarea actelor de identitate persoanelor aflate în locurile de reținere și de arest preventiv din cadrul unităților de poliție sau în penitenciare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Cap. IV titlul secțiunii a 6-a este următorul:

SECȚIUNEA 6: Eliberarea actelor de identitate persoanelor aflate în locurile de reținere și de arest preventiv din cadrul unităților de poliție, în penitenciare și a celor internate în instituții sanitare sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative”.

 

Art. 781 și 782 din Norme (modificate prin H.G. nr. 801/2016)

 

Noua reglementare

După art. 78 se introduc două noi articole, art. 781 și 782.

Potrivit noii reglementări, art. 781 și 782 dispun următoarele:

Art. 781

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(1) Cererea pentru eliberarea unui nou act de identitate, solicitat potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către persoana internată într-o instituție sanitară, se primește și se soluționează de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcționează instituția sanitară, pe baza următoarelor documente:

  1. a) adresa scrisă a instituției sanitare, datată, semnată și ștampilată de către conducătorul instituției respective sau de către persoana desemnată de acesta;
  2. b) documentele pe care le poate prezenta solicitantul pentru a face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române și a adresei de domiciliu sau de reședință;
  3. c) două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, după caz;
  4. d) chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate sau, după caz, a cărții de identitate provizorii;
  5. e) taxa extrajudiciară de timbru, după caz.

(2) Pentru soluționarea cererii prevăzute la alin. (1) se desfășoară următoarele activități:

  1. a) preluarea cererii, a documentelor necesare și a imaginii persoanei care solicită eliberarea actului de identitate se realizează la sediul instituției sanitare, de către persoana desemnată din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia se află instituția respectivă;
  2. b) actul de identitate se înmânează titularului la sediul instituției sanitare de către lucrătorul de evidență a persoanelor, pe bază de semnătură pe cerere.

Art. 782

(1) Persoanelor fizice internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reședința la adresa instituției sau a centrului respectiv, în funcție de solicitarea persoanei în cauză ori a reprezentantului său legal.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), dovada adresei de domiciliu sau de reședință se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, consemnată pe cerere la rubrica destinată consimțământului titularului spațiului de locuit, prin înscrierea numelui de familie și a prenumelui, a seriei și numărului actului de identitate, a datei și a semnăturii peste care se aplică ștampila instituției în cauză”.

Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1.375/2006 – modificări (H.G. nr. 801/2016) was last modified: noiembrie 8th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter