Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – modificări (H.G. nr. 80/2018)

16 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 11289

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002
(M. Of. nr. 181 din 18 martie 2002; cu modif. ult.)
H.G. nr. 80/2018
(M. Of. nr. 224 din 13 martie 2018)

– modifică: art. 16 – partea introductivă, art. 16 lit. c), art. 18 alin. (1), (2), (3), (4) și (6), art. 19 alin. (2) lit. b^1), art. 19 alin. (5) și (7), art. 19^1 alin. (1), art. 19^1 alin. (2) și (9), art. 40 alin. (1^2) și (1^4), art. 43^1, art. 43^2, art. 43^3, art. 43^4, art. 43^5 alin. (2), (5) și (7), art. 45 alin. (1), lit. e) și h), art. 45 alin. (6) și (9), art. 45^3 alin. (4) și (5), art. 45^11 alin. (3) și (6), art. 46^3 alin. (2) lit. c), art. 46^4 alin. (1) lit. h), art. 46^4 alin. (3) și (9), art. 46^6 alin. (4) și (5), art. 46^7 alin. (2) lit. b), art. 51, art. 54 alin. (4), (5), (5^1) și (8), art. 59 alin. (9) și (10), art. 60 alin. (5), (6), (6^1) și (9), art. 60^4, alin. (4), art. 60^5 alin. (4), (5), (6), (8), (9) și (11), art. 60^7 alin. (3) lit. b), art. 60^7 alin. (8), (9) și (11), art. 60^8 alin. (5), (6), (7) și (10), art. 61, art. 61^2, art. 61^3, anexele nr. 13, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 28, 30 și 33

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– introduce: art. 8 alin. (3) și (4), art. 15 alin. (3) lit. g), art. 19^1 alin. (1^1), art. 31 alin. (3) și (4), art. 45 alin. (1) lit. h^1), art. 45^5 alin. (5), art. 45^9 alin. (6), art.

– abrogă: art. 54 alin. (3), art. 60 alin. (4), art. 61^1, art. 62, anexele nr. 21 și 24

În M. Of. nr. 224 din 13 martie 2018, a fost publicată H.G. nr. 80/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 prin H.G. nr. 80/2018.

Potrivit art. I din H.G. nr. 80/2018, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002, se modifică și se completează după cum urmează:

 

Art. 8 alin. (3) și (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 (modificate prin H.G. nr. 80/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:

„(3) Termenul de 60 de zile, prevăzut la alin. (1) și la art. 17 alin. (2) lit. a) din lege, se împlinește la ora 24,00 a celei de a 60-a zile, calculată de la data absolvirii.

(4) În situația în care termenul calculat conform alin. (3) se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24,00”. 

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Art. 15 alin. (3) lit. g) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 (modificate prin H.G. nr. 80/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15 alin. (3), după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:

„g) persoanele care realizează venituri incluse în baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă și care se acordă de către angajator sau plătitorul de venit persoanelor prevăzute la art. 19 din lege, ulterior încetării contractului individual de muncă, contractului de muncă temporară, raportului de serviciu, mandatului pentru care au fost numite sau alese, contractului de management sau contractului de mandat, conform prevederilor legale, cu excepția veniturilor din salarii și asimilate salariilor stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești rămase definitive și executorii”.

 

Art. 16, partea introductivă din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 (modificate prin H.G. nr. 80/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 prevedea:

„Prin sintagma nu îndeplinesc condițiile de pensionare conform legii, potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se înțelege:

a) neîndeplinirea condițiilor legale de pensionare pentru limită de vârstă;

b) situația în care persoana nu beneficiază de pensie de invaliditate;

c) nesolicitarea pensionării anticipate, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 16, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Prin sintagma «nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii», potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se înțelege:”.

 

Art. 16 lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 (modificate prin H.G. nr. 80/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 lit. c) prevedea:

„c) nesolicitarea pensionării anticipate, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege”.

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, la art. 16, lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) nesolicitarea pensionării anticipate sau anticipate parțial, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege”.

 

Art. 18 alin. (1), (2), (3), (4) și (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 (modificate prin H.G. nr. 80/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (1), (2), (3), (4) și (6) prevedeau:

„(1) În vederea certificării stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege și a stabilirii dreptului la indemnizație de șomaj, angajatorii au obligația de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverință din care să rezulte baza lunară de calcul al contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj, stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, pentru care s-au datorat conform prevederilor legale, la bugetul asigurărilor pentru șomaj, contribuțiile prevăzute la art. 26 și 27 din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 26, precum și, după caz, dacă se regăsesc în situația prevăzută la art. 34 alin. (2) din lege.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) se aplică și plătitorilor veniturilor persoanelor cărora le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv în baza unui raport juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege.

(3) Adeverința prevăzută la alin. (1) va conține și date cu privire la perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege au fost suspendate, precum și data și motivul încetării acestora. Datele privind raporturile de muncă sau de serviciu se verifică și se certifică de agențiile pentru ocuparea forței de muncă pe baza înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă, pentru perioadele până la data de 31 decembrie 2010, și în situația raporturilor de muncă pe baza informațiilor care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă prin sistemul informatic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă de către Inspecția Muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010.

(4) Adeverința prevăzută la alin. (1) se verifică și se certifică în ceea ce privește datele referitoare la baza de calcul al contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, pe baza informațiilor cuprinse în declarațiile lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, depuse de angajator sau plătitorul de venit, care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice.

(…)

(6) În situația în care sunt identificate neconcordanțe între conținutul adeverinței și informațiile din cuprinsul declarațiilor prevăzute la alin. (4) depuse de angajator sau plătitorul de venit și/sau înscrisurile efectuate în carnetul de muncă până la data de 31 decembrie 2010 ori se constată că angajatorul sau plătitorul de venit prevăzut la alin. (2) nu a depus potrivit prevederilor legale declarația lunară, agențiile pentru ocuparea forței de muncă solicită în scris angajatorului corectarea respectivelor documente și depunerea lor la agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, cu excepția declarației lunare care se depune potrivit prevederilor din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18, alin. (1), (2), (3), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) În vederea certificării stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege și a stabilirii dreptului la indemnizație de șomaj, angajatorii au obligația de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverință din care să rezulte baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj stabilită potrivit art. 39 alin. (21) din lege și baza lunară de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, în care s-a realizat stagiul de cotizare și pentru care s-a datorat conform prevederilor legale, la bugetul de stat, contribuția asiguratorie pentru muncă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 26.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) se aplică și plătitorilor veniturilor persoanelor cărora le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv în baza unui raport juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c), d1), k) și l) din lege, precum și persoanelor cărora le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv în baza unui raport juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. m) din lege.

(3) Adeverința prevăzută la alin. (1) va conține și date cu privire la perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege au fost suspendate, precum și data și motivul încetării acestora. Datele privind raporturile de muncă sau de serviciu se verifică și se certifică de agențiile pentru ocuparea forței de muncă pe baza înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă, pentru perioadele până la data de 31 decembrie 2010, și în situația raporturilor de muncă pe baza informațiilor care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă prin sistemul informatic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă de către Inspecția Muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010.

(4) Datele referitoare la baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj și baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă din adeverința prevăzută la alin. (1) se verifică și se certifică de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, pe baza informațiilor cuprinse în declarațiile lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depuse de angajator sau plătitorul de venit ori persoanele prevăzute la art. 19 lit. i) din lege, care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice.

(…)

(6) În situația în care sunt identificate neconcordanțe între conținutul adeverinței și informațiile din cuprinsul declarațiilor prevăzute la alin. (4) depuse de angajator sau plătitorul de venit ori persoana prevăzută la art. 19 lit. i) din lege și/sau înscrisurile efectuate în carnetul de muncă până la data de 31 decembrie 2010 ori se constată că angajatorul sau plătitorul de venit ori persoana prevăzută la art. 19 lit. i) din lege nu a depus potrivit prevederilor legale declarația lunară, agențiile pentru ocuparea forței de muncă solicită în scris acestora corectarea respectivelor documente și depunerea lor la agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, cu excepția declarației lunare care se depune potrivit prevederilor din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare”. 

 

Art. 19 alin. (2) lit. b^1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 (modificate prin H.G. nr. 80/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 19 alin. (2), după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:

„b^1) informațiilor cuprinse în declarațiile lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depuse de persoana prevăzută la art. 19 lit. i) din lege, care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice;”.

 

Art. 19 alin. (5) și (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 (modificate prin H.G. nr. 80/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (5) și (7) prevedeau:

„(5) În situațiile în care, pentru perioadele prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), derularea raporturilor de muncă sau de serviciu ori a raporturilor juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege nu poate fi dovedită prin declarațiile prevăzute la alin. (2), în vederea stabilirii și certificării stagiului de cotizare, pot fi valorificate și alte acte doveditoare, întocmite în condițiile legii, respectiv acte în temeiul cărora s-au stabilit și derulat raporturile juridice.

(…)

(7) Prin excepție, în situația persoanelor care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege, certificarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege se face pe baza informațiilor din cuprinsul declarațiilor de natura celor prevăzute la alin. (2) și a adeverinței eliberate de angajator potrivit art. 18 sau, după caz, doar pe baza adeverinței eliberate de angajator potrivit art. 18, în cazul în care se constată că angajatorul nu a depus declarația de natura celor prevăzute la alin. (2)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 19, alin. (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(5) În situațiile în care, pentru perioadele prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), desfășurarea raporturilor de muncă sau de serviciu ori a raporturilor juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege nu poate fi dovedită prin declarațiile prevăzute la alin. (2), stabilirea și certificarea stagiului de cotizare se pot face și pe baza altor acte juridice, întocmite în condițiile legii, în temeiul cărora s-au născut și desfășurat raporturile juridice.

(…)

(7) Prin excepție, în situația persoanelor care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege, certificarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege se face pe baza informațiilor din cuprinsul declarațiilor de natura celor prevăzute la alin. (2) și a adeverinței eliberate potrivit art. 18 sau, după caz, doar pe baza adeverinței eliberate potrivit art. 18, în cazul în care se constată că nu s-a depus declarația de natura celor prevăzute la alin. (2)”. 

 

Art. 19^1 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 (modificate prin H.G. nr. 80/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19^1 alin. (1) prevedea:

„(1) Prin salariu de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se înțelege baza lunară de calcul al contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzută la titlul IX2 «Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiul de cotizare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 19^1, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj prevăzute la art. 39 alin. (2^1) din lege sunt veniturile care constituie baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă”. 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă – modificări (H.G. nr. 80/2018) was last modified: martie 15th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter