H.G. nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional – modificări (H.G. nr. 805/2016)

7 nov. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1062
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 791/2009
(M. Of. nr. 521 din 29 iulie 2009)
H.G. nr. 805/2016
(M. Of. nr. 881 din 3 noiembrie 2016)
modifică: art. 2; art. 5 alin. (1); art. 7 alin. (2) lit. a); art. 8 lit. c) și d); art. 10 alin. (2); anexele nr. 1 și 2
introduce: art. 6 alin. (21); art. 6 alin. (4); art. 8 lit. e); art. 9 alin. (3); art. 10 alin. (11); art. 11 alin. (2)

În M. Of. nr. 881 din 3 noiembrie 2016, a fost publicată H.G. nr. 805/2016 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional.

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 2 din H.G. nr. 791/2009 (modificată prin H.G. nr. 805/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea faptul că poate solicita certificarea ca aeroport deschis traficului numai administratorul unui aeroport, dacă traficul aerian al acestuia nu depășește 350.000 de pasageri îmbarcați/an în anul anterior celui în care se solicită certificarea și dacă traficul aerian prognozat pe următorii 2 ani care urmează celui în care se solicită certificarea nu depășește 350.000 de pasageri îmbarcați/an.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 dispune următoarele:

Art. 2

(1) Zborurile internaționale pot fi efectuate de pe/pe aeroporturile certificate în condițiile prezentei hotărâri.

(2) Poate solicita certificarea ca aeroport deschis traficului numai administratorul unui aeroport, dacă traficul aerian al acestuia nu depășește 350.000 de pasageri îmbarcați/an în anul anterior celui în care se solicită certificarea și dacă traficul aerian prognozat pe următorii 2 ani care urmează celui în care se solicită certificarea nu depășește 350.000 de pasageri îmbarcați/an”.

 

Art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 791/2009 (modificată prin H.G. nr. 805/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1) prevedea faptul că comisia de evaluare prevăzută la art. 1 alin. (2) este formată din câte 3 reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, câte 2 reprezentanți ai Ministerului Administrației și Internelor și Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Sănătății.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) dispune următoarele:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 5

(1) Comisia de evaluare prevăzută la art. 1 alin. (2) este formată din câte 3 reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, câte 2 reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne și câte un reprezentant al Autorității Naționale Fitosanitare, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Sănătății”.

 

Art. 6 alin. (21) din H.G. nr. 791/2009 (modificată prin H.G. nr. 805/2016)

 

Noua reglementare

La art. 6, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (21) prevede următoarele:

Întreaga documentație necesară desfășurării activității de certificare se pune la dispoziția membrilor comisiei de evaluare, în vederea derulării activității pentru care a fost numită, de către solicitant, prin intermediul Ministerului Transporturilor”.

 

Art. 6 alin. (4) din H.G. nr. 791/2009 (modificată prin H.G. nr. 805/2016)

 

Noua reglementare

La art. 6, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (4) stabilește următoarele:

(4) Fiecare membru al comisiei de evaluare verifică în ce măsură cerințele specifice instituției din care face parte, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, sunt îndeplinite la data certificării, în condițiile legii”.

 

Art. 7 alin. (2) lit. a) din H.G. nr. 791/2009 (modificată prin H.G. nr. 805/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (2) lit. a) dispunea faptul că administratorul aeroportului certificat potrivit prevederilor art. 1 are obligația:

a) de a întocmi și de a înainta instituțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), în termen de 30 de zile de la sfârșitul fiecărui an calendaristic, un raport de autoevaluare privind modul de respectare a condițiilor care au stat la baza certificării; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (2) lit. a) stabilește următoarele: administratorul aeroportului certificat potrivit prevederilor art. 1 are obligația:

a) de a întocmi și de a înainta instituțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), în termen de 30 de zile de la sfârșitul fiecărui an calendaristic, un raport de autoevaluare privind modul de respectare a condițiilor care au stat la baza certificării, precum și de ducere la îndeplinire a recomandărilor comisiei de evaluare;”.

 

Art. 8 lit. c) și d) din H.G. nr. 791/2009 (modificată prin H.G. nr. 805/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 lit. c) și d) prevedeau faptul că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va dispune reevaluarea unui aeroport civil certificat ca aeroport internațional sau deschis traficului aerian internațional, în următoarele situații:

(…)

c) ca urmare a primirii unor sesizări de constatare a existenței unor deficiențe la nivelul aeroportului, care influențează negativ activitățile de transport aerian internațional sau care determină nerespectarea standardelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2, după caz;

d) la constatarea unei modificări substanțiale a volumului de trafic derulat pe aeroport.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 lit. c) și d) dispun următoarele: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va dispune reevaluarea unui aeroport civil certificat ca aeroport internațional sau deschis traficului aerian internațional, în următoarele situații:

(…)

c) ca urmare a activităților prevăzute la art. 7 alin. (1) sau primirii unor sesizări de constatare a existenței unor deficiențe la nivelul aeroportului, care influențează negativ activitățile de transport aerian internațional sau care determină nerespectarea standardelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2, după caz;

d) la constatarea unei modificări substanțiale a volumului de trafic derulat pe aeroport, inclusiv în cazul aeroporturilor certificate ca deschise traficului aerian internațional, a depășirii pragului prevăzut la art. 2 alin. (2)”.

 

Art. 8 lit. e) din H.G. nr. 791/2009 (modificată prin H.G. nr. 805/2016)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 lit. e) dispune următoarele: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va dispune reevaluarea unui aeroport civil certificat ca aeroport internațional sau deschis traficului aerian internațional, în următoarele situații: (…)

e) în cazul în care prin raportul de certificare s-a stabilit că sunt necesare măsuri suplimentare pentru asigurarea conformității, iar acestea nu au fost îndeplinite în termenul stabilit prin raportul întocmit de comisia de evaluare sau reevaluare, după caz”.

 

Art. 9 alin. (3) din H.G. nr. 791/2009 (modificată prin H.G. nr. 805/2016)

 

Noua reglementare

La art. 9, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (3) dispune următoarele:

(3) Prevederile art. 6 alin. (4) se aplică în mod corespunzător și comisiei de reevaluare”.

 

Art. 10 alin. (11) din H.G. nr. 791/2009 (modificată prin H.G. nr. 805/2016)

 

Noua reglementare

La art. 10, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (11) prevede următoarele:

(11) Monitorizarea aplicării planului de măsuri prevăzut la alin. (1) se realizează de către instituțiile prevăzute la art. 5 alin. (1), în părțile care le revin, pe baza informărilor periodice transmise de administratorul aeroportului la termenele stabilite prin planul de măsuri”.

 

Art. 10 alin. (2) din H.G. nr. 791/2009 (modificată prin H.G. nr. 805/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (2) prevedea faptul că în cazul în care aeroportul nu reușește să elimine neconformitățile cuprinse în raport la termenele stabilite prin planul de măsuri corective, documentul de certificare emis potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) va fi revocat prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (2) stabilește următoarele:

(2) În cazul în care aeroportul nu reușește să elimine neconformitățile constatate și consemnate în raport la termenele stabilite prin planul de măsuri corective, documentul de certificare emis potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) poate fi revocat prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea instituțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1)”.

 

Art. 11 alin. (2) din H.G. nr. 791/2009 (modificată prin H.G. nr. 805/2016)

 

Noua reglementare

La art. 11, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2).

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (2) prevede următoarele:

(2) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor ce revin membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) poate atrage răspunderea juridică aferentă, potrivit legii”.

 

Anexele nr. 1 și 2 la H.G. nr. 791/2009 (modificată prin H.G. nr. 805/2016)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la H.G. nr. 805/2016.

 

Alte prevederi relevante

 

În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri, administratorii aeroporturilor iau măsurile necesare pentru îndeplinirea condițiilor suplimentare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la H.G. nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional, cu modificările și completările aduse prin respectiva hotărâre, potrivit tipului de certificare.

H.G. nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional – modificări (H.G. nr. 805/2016) was last modified: noiembrie 7th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter