Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – modificări (H.G. nr. 685/2015)

31 aug. 2015
3 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 5 (3 votes, average: 4,33 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
13.452 views

Despre

  • M. Of. nr. 649 din 27 august 2015
  • H.G. nr. 685/2015
  • Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011 (M. Of. nr. 78 din 31 ianuarie 2011; cu modif. ult.)H.G. nr. 685/2015 (M. Of. nr. 649 din 27 august 2015)modifică: art. 41 alin. (7), art. 5, art. 8 alin. (3), art. 34 alin. (3)
introduce: art. 41 alin. (71), art. 41 alin. (10), art. 7 alin. (21), art. 91 și art. 92, art. 12 alin. 71, art. 12 alin. (9), art. 21 alin. (11), art. 32 alin. (3)

 

În M. Of. nr. 649 din 27 august 2015, s-a publicat H.G. nr. 685/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011 (M. Of. nr. 78 din 31 ianuarie 2011; cu modif. ult.).

 

Art. 41 alin. (7) Norme (modificate prin H.G. nr. 685/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 41 alin. (7) prevedea faptul că solicitarea concediului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de cerere și documente doveditoare, în condițiile respectivelor norme metodologice, cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 41 alin. (7) prevede: „Solicitarea concediului și a indemnizației pentru creșterea copilului prevăzute la alin. (1) [În aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din ordonanța de urgență, celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență care nu a solicitat dreptul la indemnizație poate solicita acest drept, dacă îndeplinește condițiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă acest drept nu se solicită, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului se reduc cu o lună] se face pe bază de cerere și documente doveditoare, în condițiile prezentelor norme metodologice, cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu. În situația în care cererea este depusă peste acest termen, persoana îndreptățită poate solicita dreptul la indemnizație pentru creșterea copilului până cel târziu în ultima zi a perioadei concediului aprobat”.

 

Art. 41 alin. (71) Norme (modificate prin H.G. nr. 685/2015)

Noua reglementare

La art. 41, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (71).

Potrivit noii reglementări, art. 41 alin. (71) dispune: „În cazul în care celălalt părinte nu respectă prevederile alin. (7), concediul și indemnizația pentru creșterea copilului se reduc cu o lună”.

 

Art. 41 alin. (10) Norme (modificate prin H.G. nr. 685/2015)

Noua reglementare

La art. 41 după alin. (9) se introduce un nou alineat, alin. (10).

Potrivit noii reglementări, art. 41 alin. (10) prevede: „În situația prevăzută la alin. (9) [În situația suprapunerii drepturilor de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în condițiile art. 8, drepturile prevăzute în prezentul articol pot fi solicitate de celălalt părinte care îndeplinește condițiile de acordare la finalizarea concediului și a indemnizației pentru creșterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioadă de cel puțin două luni, cuprinsă în perioada totală a concediilor suprapuse și cumulate], la stabilirea nivelului indemnizației pentru creșterea copilului se iau în considerare veniturile realizate în ultimele 12 luni anterioare nașterii celui din urmă copil”.

 

Art. 5 Norme (modificate prin H.G. nr. 685/2015)

Vechea reglementare

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

În vechea reglementare, art. 5 stabilea faptul că în aplicarea art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanța de urgență, cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare la nivelul studiilor universitare de masterat pot fi frecventate atât la unități de învățământ de stat, cât și particulare, autorizate sau acreditate, în condițiile legii, în țară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 stabilește: „(1) În aplicarea art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanța de urgență, cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare la nivelul studiilor universitare de masterat pot fi frecventate atât la unități de învățământ de stat, cât și particulare, autorizate sau acreditate, în condițiile legii, în țară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

(2) În vederea includerii în calculul celor 12 luni a situațiilor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) [Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral și din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situații: m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua șansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în țară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale; (…) o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere; p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, cursuri de zi, în același an calendaristic; q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere; r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licență sau de mașter, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de mașter, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere; s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere] din ordonanța de urgență, persoana îndreptățită face dovada că a frecventat, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, universitar sau postuniversitar, organizate potrivit legii, doar pentru perioadele care sunt asimilate în vederea deschiderii dreptului la indemnizație pentru creșterea copilului sau, după caz, la stimulentul lunar”.

 

Art. 7 alin. (21) Norme (modificate prin H.G. nr. 685/2015)

Noua reglementare

La art. 7, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (21) dispune: „În situația persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puțin uneia dintre activități, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) [Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații: a) primește diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creșterea copilului, altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu; b) primește indemnizații în calitate de consilier local sau județean, indiferent de nivelul acestora; c) realizează venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, de maximum 6 ISR într-un an calendaristic] din ordonanța de urgență”.

 

Art. 8 alin. (3) Norme (modificate prin H.G. nr. 685/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (3) prevedea faptul că în cazul prevăzut la alin. (1), dacă cele 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență sunt constituite și din perioade în care persoana a realizat venituri supuse impozitului, atunci indemnizația lunară pentru creșterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate în această perioadă, inclusiv pe baza celor realizate în perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6) din ordonanța de urgență.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (3) prevede: „În cazul prevăzut la alin. (1), dacă cele 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) [(…) persoanele care, în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal (…)] din ordonanța de urgență sunt constituite și din perioade în care persoana a realizat venituri supuse impozitului, atunci indemnizația lunară pentru creșterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate în această perioadă, inclusiv pe baza celor realizate în perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6) și a celor realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență”.

 

Art. 91 și 92 Norme (modificate prin H.G. nr. 685/2015)

După art. 9 se introduc două noi articole, art. 91 și 92.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 91 și art. 92 au următorul conținut:

Art. 91

„(1) În perioada concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) [Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia opțional de următoarele drepturi: a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară; b) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum și de o indemnizație lunară] din ordonanța de urgență, persoana îndreptățită poate realiza venituri supuse impozitului până la nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. c) [(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații: (…) c) realizează venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, de maximum 6 ISR într-un an calendaristic] din ordonanța de urgență, prin desfășurarea efectivă a unei activități, cu condiția menținerii întreruperii/suspendării uneia dintre activitățile care au stat la baza stabilirii dreptului la indemnizație.

(2) Persoanele care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului în baza prevederilor art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență și care nu pot prezenta dovada suspendării activității pot realiza venituri supuse impozitului cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență.

(3) În situația în care persoanele îndreptățite solicita succesiv dreptul la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, limita de venituri prevăzută la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență se aplică fiecăruia dintre aceștia”.

Art. 92

(1) Pe perioada concediului și indemnizației pentru creșterea copilului prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, fiecare dintre persoanele îndreptățite poate realiza venituri supuse impozitului în baza art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență.

(2) În aplicarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, veniturile pot fi realizate, după cum urmează:

a) în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului și 31 decembrie a aceluiași an calendaristic, pentru oricare opțiune de concediu a persoanei îndreptățite;

b) în perioada cuprinsă între 1 ianuarie a anului calendaristic și data încetării dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, pentru oricare opțiune de concediu a persoanei îndreptățite;

c) în perioada cuprinsă între data stabilirii și data încetării dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, în situația în care această perioadă este cuprinsă în același an calendaristic, în cazul concediului pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 1 an;

d) în perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie a aceluiași an calendaristic, în cazul concediului pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

e) în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului și data suspendării acestuia în vederea acordării stimulentului de inserție, indiferent de opțiunea de concediu a persoanei îndreptățite, cu respectarea perioadelor prevăzute la lit. a)-d).

(3) Agențiile teritoriale au obligația de a verifica respectarea de către persoana îndreptățită a limitei de venituri prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, în termen de 6 luni de la încheierea fiecărui an calendaristic din perioada concediului pentru creșterea copilului, precum și de la încetarea dreptului la concediu și indemnizația pentru creșterea copilului, conform legii”.

Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor – modificări (H.G. nr. 685/2015) was last modified: august 31st, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter