Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (H.G. nr. 582/2016)

26 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2573

Despre

  • M. Of. nr. 641 din 22 august 2016
  • H.G. nr. 582/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
H.G. nr. 582/2016
(M. Of. nr. 641 din 22 august 2016)
Cap. I („Stabilirea drepturilor salariale începând cu luna august 2016 pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar”)
Cap. II („    Stabilirea drepturilor salariale începând cu luna august 2016 pentru personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar”)
Cap. III („Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar și de conducere din învățământul superior/universitar”)

 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În M. Of. nr. 641 din 22 august 2016, a fost publicată H.G. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) și (8), art. 3^3 și 3^4 din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (Norme).

 

În continuare, vom prezenta structura respectivelor Norme.

Cap. I („Stabilirea drepturilor salariale începând cu luna august 2016 pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar”)

Cap. II („    Stabilirea drepturilor salariale începând cu luna august 2016 pentru personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar”)

Cap. III („Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar și de conducere din învățământul superior/universitar”)

Vom prezenta, în continuare, câteva dintre dispozițiile respectivelor Norme.

Cap. I din Norme („Stabilirea drepturilor salariale începând cu luna august 2016 pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar”)

Cap. I prevede faptul că personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2 care includ salariile de încadrare aferente funcției, gradului didactic, tranșei de vechime în învățământ și sporul de vechime în muncă pe gradații.

De asemenea, personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 și de alte drepturi salariale, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, după cum urmează:

a) indemnizație pentru învățământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;

b) gradație de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

c) indemnizație pentru activitatea de dirigenție, respectiv indemnizație pentru învățători, educatoare, institutori, profesori pentru învățământul primar, profesori pentru învățământul preșcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% la salariul de bază sau, după caz, asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizația pentru învățământul special prevăzută la lit. a) și cu gradația de merit prevăzută la lit. b);

d) sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în același cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, care se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale calculate conform lit. a) – c);

e) suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor, pentru personalul didactic de predare care deține acest titlu științific, își desfășoară activitatea în domeniul în care a obținut titlul și nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului științific de doctor se stabilește la nivelul similar în plată pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă din unitatea/instituția de învățământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituție similară;

f) alte elemente ale sistemului de salarizare – spor practică pedagogică, spor pentru predare simultană în învățământul primar și gimnazial, indemnizația pentru activitatea desfășurată în zone izolate, spor pentru condiții de muncă aflate în plată, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferențiate cu o creștere de până la 30% și alte sporuri prevăzute de lege – se mențin la același nivel pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, cu cel ce se acordă pentru anul școlar 2015 – 2016.

În situația în care persoana nu a beneficiat de elementele sistemului de salarizare prevăzute la alin. (2) lit. f) în anul școlar 2015 – 2016, dar își desfășoară activitatea în condițiile care permit acordarea acestor drepturi, beneficiază de un cuantum brut al acestor elemente ale sistemului de salarizare egal cu cel acordat pentru funcții similare din unitatea/instituția de învățământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituție similară.

În situația în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2 la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a) – e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016 se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

În ceea ce privește personalul didactic de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a) care includ salariile de încadrare aferente funcției, gradului didactic, tranșei de vechime în învățământ, indemnizația de conducere și sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim.

Cap. II din Norme („Stabilirea drepturilor salariale începând cu luna august 2016 pentru personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar”)

Cap. II dispune faptul că personalul didactic auxiliar de execuție din învățământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2, care includ salariile de încadrare aferente funcției, gradului/treptei profesionale și sporul de vechime în muncă pe gradații. La funcțiile didactice auxiliare la care unele grade/trepte profesionale nu se regăsesc în anexă, reîncadrarea se va face pe aceeași funcție didactică auxiliară la gradul/treapta profesională imediat superior/superioară celui/celei de debutant din anexa nr. 3 pct. 2, cu respectarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă.

De asemenea, personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 și de alte drepturi salariale, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, după cum urmează:

a) indemnizație pentru învățământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;

b) gradație de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

c) sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază sau asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizația pentru învățământul special și cu gradația de merit, pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de peste 10 ani în învățământ;

d) sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în același cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, care se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale calculate conform lit. a) – c);

e) suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor pentru personalul didactic auxiliar care deține acest titlu științific, își desfășoară activitatea în domeniul în care a obținut titlul și nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului științific de doctor se stabilește la nivelul similar în plată pentru aceeași funcție, grad/treaptă profesională și gradație corespunzătoare vechimii în muncă din unitatea/instituția de învățământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituție similară;

f) alte elemente ale sistemului de salarizare – spor pentru condiții de muncă de care a beneficiat salariatul, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferențiate cu o creștere de până la 30%, spor pentru control financiar preventiv și alte sporuri prevăzute de lege – se mențin la același nivel pentru aceeași funcție, nivel de studii și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar cu cel ce se acordă pentru anul școlar 2015 – 2016.

Cap. III din Norme („Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar și de conducere din învățământul superior/universitar”)

Cap. III stabilește faptul că aplicarea prevederilor alin. (2) și alin. (3) ale art. 3^1 din O.U.G. nr. 57/2015; cu modif. și compl. ult., se va face pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar și didactic de conducere, care nu are salariul de bază la nivelul maxim corespunzător funcției didactice ocupate, studiilor, tranșei de vechime în învățământ, vechimii neîntrerupte în învățământ, vechimii în funcție sau în specialitate și gradației corespunzătoare vechimii în muncă, din instituția de învățământ superior/universitar respectivă, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Prin aceleași condiții se înțelege toate elementele enumerate mai sus, precum și criteriile de performanță sau realizările în baza cărora cadrele didactice, didactice auxiliare și didactice de conducere care au obținut salarii de încadrare între limita minimă și cea maximă a funcției didactice ocupate.

De asemenea, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim corespunzător funcției didactice ocupate se stabilește respectând aceleași criterii care s-au avut în vedere la acordarea salariului de încadrare între minim și maxim, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, fără compensații tranzitorii, cu excepția sumei compensatorii aferente titlului științific de doctor, doar dacă persoana deține titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea.

Salariile de bază pentru toate funcțiile din învățământul superior/universitar prevăzute în anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 57/2015; cu modif. și compl. ult., respectiv anexa nr. 2 și anexa nr. 3, pot fi majorate cu până la 70%, față de nivelul minim. Această majorare cu până la 70% este stabilită anual de către Consiliul de administrație, pe baza criteriilor aprobate de Senatul universitar, în limita resurselor financiare.

Alte prevederi relevante din Norme

Art. 36 prevede faptul că anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 a) și nr. 4 b) fac parte integrantă din respectivele norme metodologice.

Alte prevederi relevante din H.G. nr. 582/2016

Normele metodologice prevăzute la art. 1 se aplică personalului didactic de predare, de conducere, îndrumare și control și personalului didactic auxiliar din învățământul de stat.

Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) și (8), art. 3^3 și 3^4 din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (H.G. nr. 582/2016) was last modified: august 25th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter