H.G. nr. 558/2016 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2016-2017

16 aug. 2016
1 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2331

Despre

  • M. Of. nr. 611 din 10 august 2016
  • H.G. nr. 558/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
H.G. nr. 558/2016
(M. Of. nr. 611 din 10 august 2016)
 În anul școlar 2016-2017 se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 0,37 lei/elev, pentru maximum 88 de zile de școlarizare.

În M. Of. nr. 611 din 10 august 2016, a fost publicată H.G. nr. 558/2016 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli în anul școlar 2016-2017.

ordonanta militara

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri de guvern.

Art. 1 din H.G. nr. 558/2016

În anul școlar 2016-2017 se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 0,37 lei/elev, pentru maximum 88 de zile de școlarizare, potrivit anexei care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

Art. 2 din H.G. nr. 558/2016

Măsurile adiacente distribuției de mere în anul școlar 2016-2017 sunt următoarele:

a ) organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la stațiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, expoziții, târguri sau alte evenimente și/sau activități similare;
b) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe și/sau legume, inclusiv degustarea de fructe și/sau legume proaspete, cu acordarea de premii, precum și organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii;
c) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe și legume sau de activități educative practice.

În cadrul oricăreia din măsurile adiacente se pot organiza sesiuni de degustare de fructe și/sau legume proaspete.

Sumele necesare implementării măsurilor adiacente se suportă din bugetele județelor, respectiv din bugetele sectoarelor municipiului București, din sume defalcate din T.V.A și nu vor putea depăși 15% din fondurile alocate județelor și municipiului București pentru acordarea gratuită a merelor.

Sumele defalcate din T.V.A acordate rămase neutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar se regularizează cu bugetul din care au fost acordate.

Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București optează, în funcție de preferințe și buget, pentru măsurile adiacente pe care le vor implementa și vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puțin o măsură adiacentă distribuției de mere pe perioada cursurilor anului școlar 2016-2017.

Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și unitățile școlare vor lua măsurile necesare astfel încât numai elevii prezenți la cursuri să beneficieze de implementarea măsurilor adiacente.

Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București sunt responsabile de implementarea măsurilor adiacente, precum și de organizarea procedurilor de achiziție publică, desemnarea câștigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea și controlul implementării măsurilor adiacente.

În funcție de specificul măsurilor adiacente pe care le vor implementa, consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București vor beneficia de asistență din partea inspectoratelor școlare județene, respectiv a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București și din partea direcțiilor județene pentru agricultură, respectiv din partea Direcției pentru Agricultură a Municipiului București, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.

Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București au obligația informării Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu privire la măsurile adiacente implementate pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor efectuate.

În cadrul sesiunilor de degustare se pot degusta orice fructe și/sau legume prevăzute în anexa I partea IX la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, sub formă proaspătă sau preparate ca salate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sare, oțet și ulei.

Art. 3 din H.G. nr. 558/2016

În cazul utilizării sumelor prevăzute la art. 2, consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București vor solicita sprijin financiar de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin depunerea de cereri de plată la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și la centrul municipiului București al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea recuperării sumelor utilizate pentru implementarea măsurilor adiacente.

Recuperarea sumelor plătite pentru implementarea măsurilor adiacente este condiționată de realizarea distribuției merelor potrivit prevederilor art. 1.

Plățile aprobate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, reprezentând sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente, au ca sursă de finanțare bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sursă de finanțare prevăzută la titlul X “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.13 “Programe din FEGA”, reprezentând sprijin financiar din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și din contribuția publică națională totală. Contribuția publică națională totală se compune din cofinanțare publică de minimum 11% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA și taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziției de produse și prestărilor de servicii.

Sumele reprezentând sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente, recuperate de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, reprezintă venituri ale bugetului de stat.

În privința măsurilor adiacente, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură are atribuțiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din O.U.G. nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 din H.G. nr. 558/2016

Prevederile art. 9 alin. (1) și ale art. 10 alin. (5)- (8) din O.U.G. nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în privința sprijinului financiar pentru implementarea măsurilor adiacente.

În vederea acordării sprijinului financiar pentru implementarea măsurilor adiacente, consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București depun cereri de plată la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și la centrul municipiului București al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, la sfârșitul fiecărui semestru al anului școlar, conform structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează perioadei ce face obiectul respectivei cereri.

Cererea de plată include informații referitoare la:

a) măsurile adiacente implementate potrivit prevederilor art. 2;
b) unitățile de învățământ unde au fost implementate măsurile adiacente;
c) numărul de elevi beneficiari ai măsurilor adiacente din fiecare unitate de învățământ în care acestea au fost implementate;
d) suma solicitată în conformitate cu documentele justificative.

Art. 5 din H.G. nr. 558/2016

Fondurile alocate pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli în anul școlar 2016-2017 sunt de 65.827 mii lei, reprezentând fondurile aferente acordării dreptului prevăzut la art. 1 și realizării măsurilor adiacente prevăzute la art. 2.

H.G. nr. 558/2016 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli în anul școlar 2016-2017 was last modified: august 11th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter