Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011 – modificări (II) (H.G. nr. 449/2016)

28 iun. 2016
1 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 51 vot, medie: 2,00 din 5 (1 votes, average: 2,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
17.564 views

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011
(M. Of. nr. 78 din 31 ianuarie 2011; cu modif. ult.)
H.G. nr. 449/2016
(M. Of. nr. 473 din 24 iunie 2016)
 
 modifică: art. 9^2 alin. (2); Cap. III („Concediul fără plată pentru creșterea copilului”); art. 12; art. 13; art. 18; art. 19 alin. (2) și (3); art. 20 alin. (1) și (4); art. 21 alin. (2), (4) și (5); art. 22 alin. (1) și (5); art. 26 alin. (1); art. 31; art. 32 alin. (1); art. 33 alin. (1); art. 34; art. 35; art. 36; art. 38 alin. (3); art. 381; anexele nr. 1 și 2
introduce: art. 22 alin.  (7); art. 23 alin. (4)
abrogă: art. 382 și art. 383

În  M. Of. nr. 473 din 24 iunie 2016, a fost publicată H.G. nr. 449/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011 (Norme).

În continuare, vom prezenta a doua parte a modificărilor respective.

 

Art. 9^2 alin. (2) din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9^2 alin. (2) stabilea faptul că în aplicarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, veniturile pot fi realizate, după cum urmează:

Campanie Craciun UJmag 2020

a) în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului și 31 decembrie a aceluiași an calendaristic, pentru oricare opțiune de concediu a persoanei îndreptățite;
b) în perioada cuprinsă între 1 ianuarie a anului calendaristic și data încetării dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, pentru oricare opțiune de concediu a persoanei îndreptățite;
c) în perioada cuprinsă între data stabilirii și data încetării dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, în situația în care această perioadă este cuprinsă în același an calendaristic, în cazul concediului pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 1 an;
d) în perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie a aceluiași an calendaristic, în cazul concediului pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
e) în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului și data suspendării acestuia în vederea acordării stimulentului de inserție, indiferent de opțiunea de concediu a persoanei îndreptățite, cu respectarea perioadelor prevăzute la lit. a) – d).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9^2 alin. (2) prevede următoarele:

(2) În aplicarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, veniturile pot fi realizate, după cum urmează:

a) în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului și 31 decembrie a aceluiași an calendaristic;

b) în perioada cuprinsă între 1 ianuarie a anului calendaristic și data încetării dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului;

c) în perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie a aceluiași an calendaristic;

d) în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului și data suspendării acestuia în vederea acordării stimulentului de inserție, cu respectarea perioadelor prevăzute la lit. a) – c)”.

 

Cap. III („Concediul fără plată pentru creșterea copilului”) din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Cap. III („Concediul fără plată pentru creșterea copilului”) conținea art. 10, art. 11.

Noua reglementare

Monitor Dosare

Potrivit noii reglementări, Cap. III („Concediul fără plată pentru creșterea copilului”) Abrogat.

 

Art. 12 din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 stabilea faptul că stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 alin. (1) din ordonanța de urgență se acordă lunar persoanelor îndreptățite care au optat pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului, după cum urmează:

a) înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, în situația prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență;
b) după împlinirea de către copil a vârstei de un an, în situația prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență.

Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserție se face la cererea scrisă a persoanei îndreptățite, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență.

Dacă persoana îndreptățită care a optat pentru concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență, în perioada în care beneficiază de stimulentul de inserție, solicită acordarea concediului fără plată prevăzut la art. 6 din ordonanța de urgență, nu mai beneficiază de stimulentul de inserție la reluarea realizării de venituri supuse impozitului.

În situația prevăzută la art. 41alin. (1) și (2), dacă solicitarea concediului de cel puțin o lună se produce în ultima lună înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, stimulentul de inserție se acordă începând cu împlinirea de către copil a vârstei de un an persoanei îndreptățite care a solicitat inițial dreptul, dacă aceasta realizează venituri profesionale, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1).

În situația prevăzută la art. 41alin. (1) și (2), dacă solicitarea concediului de cel puțin o lună se produce în ultima lună înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, stimulentul de inserție nu se mai acordă.

În cazul în care persoana îndreptățită care a solicitat concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență realizează venituri profesionale înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, stimulentul de inserție se va acorda numai după împlinirea de către copil a vârstei de un an.

În situația în care unul dintre părinți se află în plata stimulentului de inserție acordat în condițiile alin. (1) lit. a) și celălalt părinte se află într-o situație de natură a genera un nou concediu pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copilul anterior a vârstei de 2 ani.

Pe perioada în care unul dintre părinți solicită concediul prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, celălalt părinte nu poate beneficia de stimulentul de inserție.

În situația în care unul dintre părinți se află în plata stimulentului de inserție acordat în condițiile alin. (1) lit. b) și celălalt părinte se află într-o situație de natură a genera un nou concediu pentru creșterea copilului, plata stimulentului de inserție se suspendă și se acordă indemnizația pentru creșterea copilului, cu respectarea prevederilor art. 8, majorată cu suma prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență.

În fine, în situația realizării de venituri nete în condițiile art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, persoana îndreptățită nu poate solicita stimulentul de inserție.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 stabilește următoarele:

(1) Stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 alin. (1) din ordonanța de urgență se acordă lunar până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap persoanelor îndreptățite dacă acestea realizează venituri supuse impozitului.

(2) În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, incluzând și perioada prevăzută la art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

(3) Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserție se face la cererea scrisă a persoanei îndreptățite, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență.

(4) În cazul în care persoana îndreptățită beneficiară a stimulentului de inserție după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, naște în această perioadă unul sau mai mulți copii sau se află în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) poate opta fie pentru continuarea acordării stimulentului până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fie pentru acordarea concediului și a indemnizației lunare pentru cel din urmă copil. Pentru această perioadă, cele două drepturi nu se pot cumula și nu se aplică prevederile art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență.

(5) În situația în care unul dintre părinți se află în plata stimulentului de inserție acordat în condițiile alin. (1) și celălalt părinte se află într-o situație de natură a genera un nou concediu pentru creșterea copilului, se poate opta fie pentru continuarea acordării stimulentului de inserție, până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu respectarea prevederilor alin. (4), fie pentru suspendarea plății stimulentului de inserție și acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului, cu respectarea prevederilor art. 8, precum și ale art. 9 alin. (4) și art. 17 alin. (3) din ordonanța de urgență.

(6) În situația realizării de venituri nete în condițiile art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, persoana îndreptățită nu poate solicita stimulentul de inserție.

(7) În situația prevăzută la alin. (1) indiferent dacă celălalt părinte alege sau nu să beneficieze de concediul de cel puțin o lună potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență, pe această perioadă stimulentul de inserție nu se acordă”.

 

Art. 13 din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea faptul că stimulentul de inserție se acordă pe bază de cerere, semnată de persoana îndreptățită, însoțită de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de alte documente eliberate de autoritățile competente ori de declarația pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta realizează sau urmează să realizeze venituri supuse impozitului.

De asemenea, în situația stabilirii dreptului la stimulentul de inserție pentru persoana care beneficiază de concediul pentru creșterea copilului și indemnizația lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, cererea de acordare va fi însoțită numai de documentele prevăzute la alin. (1).

În fine, în situația stabilirii dreptului la stimulentul de inserție pentru persoana care deși are dreptul nu solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență, cererea este însoțită de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevăzute la art. 6.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 dispune următoarele:

Dreptul la stimulentul de inserție se stabilește după cum urmează:

a) pentru persoana care beneficiază de concediul pentru creșterea copilului și indemnizația lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, cererea de acordare va fi însoțită numai de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de alte documente eliberate de autoritățile competente ori de declarația pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta realizează sau urmează să realizeze venituri supuse impozitului;

b) pentru persoana care deși are dreptul nu solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, cererea este însoțită de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevăzute la art. 6”.

 

Art. 18 din Norme (modificate prin H.G. nr. 449/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 prevedea faptul că  cererea privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1)–(3), art. 7 alin. (1) și (2), art. 11,art. 31 alin. (1) și (2) și la art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) din ordonanța de urgență se completează de către persoanele îndreptățite, reprezentanții legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență se acordă de la data nașterii copilului, la solicitarea scrisă a persoanei îndreptățite, însoțită de copia certificatului de naștere al copilului, depusă la primărie sau la agenția teritorială în a cărei rază domiciliază, nu mai târziu de data la care primul copil împlinește vârsta legală de încetare a concediului.

Pentru situația prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. a), adeverința se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

De asemenea, în aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4) din ordonanța de urgență, părintele supraviețuitor trebuie să depună cererea în termen de 60 de zile de la data decesului înregistrat în certificatul constatator de deces, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din ordonanța de urgență.

În fine, în cazul în care părintele supraviețuitor dorește schimbarea opțiunii de acordare a dreptului, acesta depune cererea însoțită de documentele justificative care să ateste îndeplinirea condițiilor de acordare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 stabilește următoarele:

(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) și (2), art. 11, art. 31 alin. (1) și (2) și la art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență se completează de către persoanele îndreptățite, reprezentanții legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Modelul de cerere se publică și este disponibil pe site-urile autorităților administrației publice locale, ale agențiilor teritoriale, pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pe punctul de contact unic electronic în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic.

(2) Majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență se acordă potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) – (3), pe bază de cerere însoțită de copia certificatului de naștere al copilului, depusă la primărie sau la agenția teritorială în a cărei rază domiciliază.

(3) Pentru situația prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. a), adeverința se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(4) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4) din ordonanța de urgență, părintele supraviețuitor trebuie să depună cererea în termen de 60 de zile de la data decesului înregistrat în certificatul constatator de deces, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din ordonanța de urgență.

(5) În situația prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. a) solicitarea dreptului se face în baza cererii și a copiei după actele prevăzute la art. 6 alin. (2), respectiv art. 6 alin. (4), după caz.

(6) În situația prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b) solicitarea dreptului se face în baza cererii și a copiei după actele prevăzute la art. 6 alin. (2), precum și, după caz, a documentelor doveditoare prevăzute la art. 6 alin. (4) – (10)”.

 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011 – modificări (II) (H.G. nr. 449/2016) was last modified: iunie 28th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.