Principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – completări (H.G. nr. 427/2015)

22 iun. 2015
Vizualizari: 9169

Despre

  • M. Of. nr. 433 din 17 iunie 2015
  • H.G. nr. 427/2015
  • Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Act modificatActe modificatoareSumar
Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011 (M. Of. nr. 221 din 31 martie 2011; cu modif. și compl. ult.)H.G. nr. 427/2015 (M. Of. nr. 433 din 17 iunie 2015) introduce: art. 4 alin. (3), art. 8 alin. (7)-(11)


 
 

În M. Of. nr. 433 din 17 iunie 2015, s-a publicat H.G. nr. 427/2015 pentru completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011 (M. Of. nr. 221 din 31 martie 2011; cu modif. și compl. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse respectivului regulament-cadru prin H.G. nr. 427/2015:

Art. 4 alin. (3) din Regulamentul-cadru (modificat prin H.G. nr. 427/2015)

Noua reglementare

La art. 4, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (3) prevede: „(7) Pentru posturile vacante de asistent medical pot participa la concurs persoane care îndeplinesc condițiile generale și specifice stabilite prin fișa postului”.

 

Art. 8 alin. (7)-(11) din Regulamentul-cadru (modificat prin H.G. nr. 427/2015)

Noua reglementare

La art. 8, după alin. (6) se introduc cinci noi alineate, alin. (7)-(11).

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (7)-(11) prevăd: „Pentru instituțiile publice din sistemul sanitar, din comisia de concurs face parte și un reprezentant al organizației profesionale, în condițiile prevăzute de lege.

(8) În situația în care în cadrul instituției publice nu există specialiști în profilul postului scos la concurs, în comisia de concurs pot fi cooptați specialiști din afara unității.

(9) Pentru instituțiile publice din sistemul sanitar, organizația sindicală reprezentativă la nivel de unitate va nominaliza un reprezentant al organizației sindicale, care va avea rolul de observator în comisia de concurs.

(10) În situația în care în cadrul instituției publice nu există sindicat reprezentativ, sindicatele semnatare ale contractului colectiv de muncă își vor desemna reprezentanți în comisia de concurs în calitate de observator.

(11) Membrii desemnați potrivit prevederilor alin. (9) și (10) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) [Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care a fost sancționată disciplinar, iar sancțiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii] și art. 11 [Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care se află în următoarele situații: a) are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soțului sau soției pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării; b) este soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor; c) este sau urmează să fie, în situația ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidați]”.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011 (M. Of. nr. 221 din 31 martie 2011; cu modif. și compl. ult.)H.G. nr. 1027/2014 (M. Of. nr. 854 din 24 noiembrie 2014)
H.G. nr. 427/2015 (M. Of. nr. 433 din 17 iunie 2015)
Principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – completări (H.G. nr. 427/2015) was last modified: iunie 22nd, 2015 by Redacția ProLege
Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.