Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2019 (H.G. nr. 389/2015)

23 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1119

Despre

  • M. Of. nr. 532 din 16 iulie 2015
  • H.G. nr. 389/2015
  • Strategia naţionala de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2019

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
H.G. nr. 389/2015 privind aprobarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2019 (M. Of. nr. 532 din 16 iulie 2015)Art. 1-8

 

Summer Black Friday pe UJmag.ro

În M. Of. nr. 532 din 16 iulie 2015, s-a publicat H.G. nr. 389/2015 privind aprobarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2019.

 

Art. 1 H.G. nr. 389/2015

Potrivit art. 1, se aprobă Strategia națională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2019 prevăzută în anexa care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

Art. 2 H.G. nr. 389/2015

Conform art. 2, se desemnează Administrația Națională a Penitenciarelor, instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, cu atribuții în domeniul facilitării reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, să implementeze prevederile cuprinse în Strategie.

Art. 3 H.G. nr. 389/2015

La art. 3 se prevede faptul că se înființează Comisia interministerială pentru coordonarea și implementarea prevederilor Strategiei, denumită în continuare Comisia interministerială, organism fără personalitate juridică.

Art. 4 H.G. nr. 389/2015

La art. 4 este reglementat rolul Comisiei interministeriale, acela de a coordona implementarea și monitorizarea aplicării prevederilor Strategiei.

Art. 5 H.G. nr. 389/2015

Art. 5 reglementează atribuțiile Comisiei interministeriale. Acestea sunt următoarele:

a) coordonează și monitorizează aplicarea prevederilor Strategiei la nivelul instituțiilor și autorităților publice centrale și locale responsabile;

b) inițiază demersuri pentru mobilizarea resurselor necesare implementării prevederilor Strategiei;

c) asigură comunicarea interministerială, precum și armonizarea punctelor de vedere;

d) formulează recomandări și propune măsuri către instituțiile și autoritățile publice centrale și locale cu atribuții în domeniu, în vederea asigurării coerenței și eficientizării procesului de implementare a prevederilor Strategiei;

e) identifică și propune politicile publice generate de prezenta Strategie;

f) propune constituirea grupurilor de lucru, formate din specialiști de la nivelul instituțiilor și autorităților publice centrale și locale responsabile;

g) informează anual Guvernul privind stadiul de realizare a obiectivelor stabilite în Strategie prin Raportul anual de monitorizare;

h) analizează și formulează propuneri pentru revizuirea prezentei Strategii, în baza Raportului de evaluare intermediară, elaborat de responsabilii desemnați prin Regulamentul prevăzut la art. 8 alin. (1);

i) analizează și formulează propuneri pentru consolidarea cadrului de reglementare și organizatorico-funcțional, instituit prin prezenta Strategie, în baza Raportului de evaluare finală, elaborat de responsabilii desemnați prin regulamentul prevăzut la art. 8 alin. (1);

j) Comisia interministerială îndeplinește orice alte atribuții în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Art. 6 H.G. nr. 389/2015

Art. 6 are următorul conținut:

„(1) Comisia interministerială este formată din câte un reprezentant, având funcție de conducere, cel puțin la nivel de director, din cadrul următoarelor instituții publice:

a) Ministerul Justiției;

b) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

c) Ministerul Educației și Cercetării Științifice;

d) Ministerul Afacerilor Interne;

e) Ministerul Sănătății;

f) Direcția Națională de Probațiune;

g) Administrația Națională a Penitenciarelor.

(2) Președintele Comisiei interministeriale este reprezentantul Ministerului Justiției.

(3) Pentru optima funcționare a Comisiei interministeriale se desemnează un membru supleant pentru fiecare membru titular.

(4) Președintele și membrii Comisiei interministeriale sunt desemnați prin ordin/decizie de către conducătorii instituțiilor prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”.

Art. 7 H.G. nr. 389/2015

Art. 7 prevede următoarele:

„(1) Comisia se întrunește semestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la solicitarea unui membru al acesteia.

(2) La lucrările Comisiei pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale, ai universităților sau ai organizațiilor neguvernamentale, precum și alți specialiști.

(3) Atunci când consideră necesar, Comisia decide constituirea unor grupuri de lucru formate din specialiști din cadrul instituțiilor publice prevăzute la art. 6 alin. (1), care pun la dispoziția acesteia date și informații de interes în vederea fundamentării recomandărilor, măsurilor și politicilor publice formulate de către Comisie”.

Art. 8 H.G. nr. 389/2015

Art. 8 la primul alineat prevede faptul că Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți, în conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin hotărâre a acesteia, la prima întâlnire de lucru.

La următorul alineat stabilește faptul că secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de către Administrația Națională a Penitenciarelor. Atribuțiile secretariatului tehnic sunt stabilite prin regulament.

Strategia națională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2019 (H.G. nr. 389/2015) was last modified: iulie 22nd, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter