H.G. nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – modificări (H.G. nr. 580/2016)

22 aug. 2016
1 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 5 (1 votes, average: 1,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 821

Despre

  • M. Of. nr. 629 din data de 17 august 2016
  • H.G. nr. 580/2016
  • H.G. nr. 344/2014

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 344/2014
(M. Of. nr. 332 din 7 mai 2014; cu modif. ult.)
H.G. nr. 580/2016
(M. Of. nr. 629 din data de 17 august 2016)
modifică: art. 3 alin. (1) lit. f); art. 4 alin. (2) lit. a) pct. 4 și 5; art. 4 alin. (2) lit. h) pct. 4; art. 9 alin. (2) și (3); art. 11; art. 19 alin. (1) și (2); art. 23 alin. (2)
introduce: art. 4 alin. (1) pct. 191; art. 4 alin. (2) lit. i) pct. 2;  art. 4 alin. (2) lit. j) pct. 5 și 6; art. 4 lit. m);  art. 11^1
abrogă: art. 4 alin. (2) lit. b) pct. 8; art. 10

În M. Of. nr. 629 din data de 17 august 2016, a fost publicată H.G. nr. 580/2016 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative și pentru modificarea H.G. nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 3 alin. (1) lit. f) din H.G. nr. 344/2014 (modificată prin H.G. nr. 580/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. f) stabilea faptul că Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice exercită, în condițiile legii, în domeniile proprii de competență, următoarele funcții:

f) de Organism intermediar pentru implementarea programelor finanțate din Fondul Social European de către unitățile din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prevăzute în anexa nr. 2, pct. 1.5.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) lit. f) dispune următoarele:

f) de Organism intermediar pentru implementarea programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;”.

 

Art. 4 alin. (1) pct. 191 din H.G. nr. 344/2014 (modificată prin H.G. nr. 580/2016)

Noua reglementare

La art. 4 alin. (1), după pct. 19 se introduce un nou punct, pct. 19^1.

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) pct. 191 stabilește faptul că în exercitarea funcțiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții cu caracter general:

propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniul său de activitate, precum și aprobarea prealabilă în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească a persoanelor juridice străine de drept privat, fără scop lucrativ, în condițiile prevăzute de lege”.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

 

Art. 4 alin. (2) lit. a) pct. 4 și 5 din H.G. nr. 344/2014 (modificată prin H.G. nr. 580/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) lit. a) pct. 4 și 5 prevedeau faptul că Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice îndeplinește următoarele atribuții specifice, în domeniile:

a) Protecția drepturilor copilului și adopție:

4. elaborează metodologia de licențiere și criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, protecției speciale a copilului și tânărului ieșit din sistemul de protecție specială;
5. licențiază serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și protecției speciale a copilului, organizate, în condițiile legii, de către autoritățile publice sau organismele private autorizate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) lit. a) pct. 4 și 5 stabilesc următoarele:

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice îndeplinește următoarele atribuții specifice, în domeniile:

a) Protecția drepturilor copilului și adopție

4. inițiază proiecte de acte normative în domeniul asigurării calității serviciilor sociale din domeniul protecției drepturilor copilului și adopție;
5. acreditează serviciile sociale destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și protecției speciale a copilului, organizate, în condițiile legii, de către autoritățile publice sau organismele private autorizate”.

 

Art. 4 alin. (2) lit. b) pct. 8 din H.G. nr. 344/2014 (modificată prin H.G. nr. 580/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) lit. b) pct. 8 prevedea faptul că în exercitarea funcțiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții cu caracter general:

b) Asistență socială și incluziune socială

8. participă la schimbul de informații și experiență cu instituțiile și organismele naționale și internaționale cu privire la domeniile sale de activitate, în condițiile legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) lit. b) pct. 8Abrogat.

 

Art. 4 alin. (2) lit. h) pct. 4 din H.G. nr. 344/2014 (modificată prin H.G. nr. 580/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) lit. h) pct. 4 stabilea faptul că în exercitarea funcțiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții cu caracter general:

h) Protecția familiei

4. elaborează metodologia de licențiere și criteriile de evaluare a serviciilor destinate protecției victimelor violenței în familie și licențiază aceste servicii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) lit. h) pct. 4 dispune următoarele:

4. acreditează furnizorii de servicii sociale pentru protecția victimelor violenței în familie;”.

 

Art. 4 alin. (2) lit. i) pct. 2 din H.G. nr. 344/2014 (modificată prin H.G. nr. 580/2016)

Noua reglementare

La art. 4 alin. (2) lit. i), după pct. 1 se introduce un nou punct, pct. 2.

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) lit. i) pct. 2 dispune următoarele:

2. acreditează furnizorii de servicii sociale pentru protecția persoanelor cu dizabilități”.

 

Art. 4 alin. (2) lit. j) pct. 5 și 6 din H.G. nr. 344/2014 (modificată prin H.G. nr. 580/2016)

Noua reglementare

La art. 4 alin. (2) lit. j), după pct. 4 se introduc două noi puncte, pct. 5 și 6.

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) lit. j) pct. 5 și 6 dispun următoarele:

5. asigură reglementarea, coordonarea, planificarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și măsurilor din domeniul îmbătrânirii active și sprijină promovarea conceptului de îmbătrânire activă;

6. elaborează politici și programe privind domeniul îngrijirii de lungă durată, inclusiv în vederea creării sistemului unificat al îngrijirii de lungă durată”.

 

Art. 4 lit. m) din H.G. nr. 344/2014 (modificată prin H.G. nr. 580/2016)

Noua reglementare

La art. 4, după lit. l) se introduce o nouă literă, lit. m).

Potrivit noii reglementări, art. 4 lit. m) dispune următoarele:

m) Dialog social

1. coordonează dialogul social la nivel național;
2. pregătește, elaborează, negociază și urmărește încheierea înțelegerilor cu partenerii sociali reprezentativi la nivel național, potrivit legii;
3. inițiază, coordonează și urmărește realizarea programelor de dezvoltare a relațiilor de parteneriat social în colaborare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, patronatele, sindicatele, asociații, fundații și alte structuri ale societății civile organizate, precum și cu organisme și instituții internaționale în domeniu;
4. participă la reuniunile Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social organizate în condițiile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. informează Guvernul cu privire la solicitările formulate de partenerii sociali – sindicate și patronate – în vederea analizării posibilității soluționării lor;
6. sprijină activitatea de dialog social desfășurată la nivelul administrației publice centrale și locale;
7. inițiază, coordonează, sprijină și urmărește realizarea de programe în colaborare cu asociațiile și fundațiile;
8. coordonează constituirea și gestionarea bazei de date și registrele de evidență privind organizațiile patronale și sindicale”.

 

Art. 9 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 344/2014 (modificată prin H.G. nr. 580/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (2) și (3) prevedeau faptul că numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice este de 430 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului și ministrului delegat.

De asemenea, în structura organizatorică a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează, în subordinea ministrului, ministrului delegat și a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (2) și (3) stabilesc următoarele:

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice este de 452 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.

(3) În structura organizatorică a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează, în subordinea ministrului și a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor”.

 

Art. 10 din H.G. nr. 344/2014 (modificată prin H.G. nr. 580/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 prevedea faptul că în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice funcționează ministrul delegat, care coordonează activitățile din domeniul dialogului social.

De asemenea, în activitatea sa, ministrul delegat pentru dialog social este ajutat de un secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, ale cărui atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru dialog social.

Ministrul delegat pentru dialog social îndeplinește următoarele atribuții în domeniul dialogului social:

1. coordonează dialogul social la nivel național;
2. pregătește, elaborează, negociază și urmărește încheierea înțelegerilor cu partenerii sociali reprezentativi la nivel național, potrivit legii;
3. inițiază, coordonează și urmărește realizarea programelor de dezvoltare a relațiilor de parteneriat social în colaborare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, patronatele, sindicatele, asociații, fundații și alte structuri ale societății civile organizate, precum și cu organisme și instituții internaționale în domeniu;
4. participă la reuniunile Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social organizate în condițiile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare;
5. informează Guvernul cu privire la solicitările formulate de partenerii sociali – sindicate, patronate – în vederea analizării posibilității soluționării lor;
6. sprijină activitatea de dialog social desfășurată la nivelul administrației publice centrale și locale;
7. coordonează constituirea și gestionarea bazei de date și registrele de evidență privind organizațiile patronale, sindicale și alte organizații ale societății civile.
8. îndeplinește atribuțiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniile pentru care a fost învestit;
9. angajează ministerul în raporturile cu terții în domeniile pentru care a fost învestit;
10. emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii, în domeniile pentru care a fost învestit, inclusiv pentru aprobarea statului de funcții, a regulamentului de organizare și funcționare și pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzătoare domeniilor coordonate;
11. inițiază și avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniilor pentru care a fost învestit, împreună cu ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

În fine, ministrul delegat îndeplinește atribuțiile ce îi revin pe domeniile specifice folosind aparatul propriu al ministerului, precum și prin instituțiile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, specifice domeniului coordonat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10Abrogat.

 

Art. 11 din H.G. nr. 344/2014 (modificată prin H.G. nr. 580/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 stabilea faptul că în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează, în condițiile legii, unități de management al proiectelor, denumite în continuare UMP, și unități de implementare a proiectelor, denumite în continuare UIP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul și implementarea proiectelor finanțate din împrumuturi externe rambursabile sau din fonduri nerambursabile.

Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

De asemenea, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice numește personalul unităților prevăzute la alin. (1), în condițiile legii, și stabilește competențele directorilor.

Finanțarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectelor, prevăzute cu această destinație, în condițiile legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 prevede următoarele:

(1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează, în condițiile legii, unități de management al proiectelor, denumite în continuare UMP, și unități de implementare a proiectelor, denumite în continuare UIP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul și implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(3) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice numește personalul unităților prevăzute la alin. (1), în condițiile legii, și stabilește competențele conducătorilor UMP și UIP.

(4) Finanțarea cheltuielilor de personal se face din bugetele proiectelor, prevăzute cu această destinație, precum și din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în condițiile legii”.

 

Art. 11^1 din H.G. nr. 344/2014 (modificată prin H.G. nr. 580/2016)

Noua reglementare

După art. 11 se introduce un nou articol, art. 11^1.

Potrivit noii reglementări, art. 11^1 dispune următoarele:

(1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează Unitatea de Management al Proiectelor, denumită în continuare UMP, având următoarele funcții principale:

a) coordonarea, organizarea, planificarea și monitorizarea implementării măsurilor incluse în:

(i) Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială, în conformitate cu paragraful 2 al secțiunii I din anexa 2 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011 și ratificat prin Legea nr. 68/2012, cu modificările ulterioare;

(ii) Proiectul privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, în baza Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 928/2007, cu modificările și completările ulterioare;

(iii) proiecte cu finanțare rambursabilă și nerambursabilă stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice;

b) coordonarea echipelor constituite pe structura matriceală cu personalul din direcțiile și serviciile Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și agențiilor aflate în autoritatea sau subordinea acestuia, pentru implementarea măsurilor din Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială și Proiectul privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, precum și orice alt proiect cu finanțare rambursabilă și nerambursabilă;

c) managementul financiar al proiectelor, managementul achizițiilor, precum și managementul riscului.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale Unității de Management al Proiectelor se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(3) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice numește personalul Unității de Management al Proiectelor prevăzute la alin. (1), în condițiile legii, și stabilește competențele conducătorului UMP.

(4) Unitatea de Management al Proiectelor se subordonează direct ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(5) Finanțarea cheltuielilor de personal se face din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și din bugetele proiectelor, prevăzute cu această destinație, în condițiile legii”.

 

Art. 19 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 344/2014 (modificată prin H.G. nr. 580/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (1) și (2) prevedeau faptul că ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de ministrul delegat pentru dialog social, de 3 secretari de stat, de secretarul general și secretarul general adjunct.

De asemenea, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice poate delega atribuții, în condițiile legii, ministrului delegat, secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct și, după caz, altor persoane din aparatul propriu al ministerului și/sau instituțiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (1) și (2) dispun următoarele:

(1) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, de secretarul general și secretarul general adjunct.

(2) Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice poate delega atribuții, în condițiile legii, secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct și, după caz, altor persoane din aparatul propriu al ministerului și/sau instituțiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia”.

 

Art. 23 alin. (2) din H.G. nr. 344/2014 (modificată prin H.G. nr. 580/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 alin. (2) stabilea faptul că Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are în dotare pentru activități specifice în vederea respectării legalității în domeniile sale de activitate 5 autoturisme și câte două autoturisme pentru fiecare organism intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, cu un consum lunar de 500 de litri pentru fiecare autoturism.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (2) prevede următoarele:

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are în dotare pentru activități specifice în vederea respectării legalității în domeniile sale de activitate 7 autoturisme, din care 2 autoturisme achiziționate din fonduri externe nerambursabile”.

 

Alte prevederi relevante din H.G. nr. 580/2016

Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la respectiva hotărâre.

H.G. nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – modificări (H.G. nr. 580/2016) was last modified: august 19th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter