Modificarea şi completarea H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă (I) (H.G. nr. 234/2016)

28 apr. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 823
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 332/2014
(M. Of. nr. 336 din 8 mai 2014; cu modif. ult.)
H.G. nr. 234/2016
(M. Of. nr. 296 din 19 aprilie 2016)
modifică: art. 6 alin. (4); art. 15 alin. (1) lit. a); art. 15 alin. (3) lit. b); art. 16 lit. a); art. 19 alin. (2), lit. l), o), s), v), x), z) și cc); art. 1 anexa nr. 2; art. 2 alin. (2) anexa nr. 2; art. 3 alin. (1) partea introductivă anexa nr. 2; art. 7 alin. (1) partea introductivă anexa nr. 2; art. 7 alin. (1) lit. a) anexa nr. 2; art. 8 alin. (2) lit. c) pct. ii) anexa nr. 2; art. 12 alin. (1) partea introductivă anexa nr. 2; art. 12 alin. (2) anexa nr. 2; art. 16 anexa nr. 2; art. 19 anexa nr. 2; art. 20 alin. (1) lit. a) anexa nr. 2;   art. 20 alin. (1) lit. b) anexa nr. 2.
introduce: lit. d1) art. 1 anexa nr. 2; lit. h1) art. 1 anexa nr. 2;  art. 12 alin. (1) lit. d1) anexa nr. 2; art. 151;  art. 161; art. 20 alin. (1) lit. a1);  art. 20 alin. (1) lit. b1) anexa nr. 2.
abrogă: art. 12 alin. (1) lit. d) anexa nr. 2; art. 18 alin. (2) și (3) anexa nr. 2; art. 20 alin. (4) lit. b) anexa nr. 2.

 

Brașov: Conferința GDPR în profesiile liberale, instituții și companii

În M. Of. nr. 296 din 19 aprilie 2016, a fost publicată H.G. nr. 332/2014 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Vom prezenta, în continuare, prima parte din modificările respective.

Art. 6 alin. (4) din H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (4) stabilea faptul că locurile de muncă create se păstrează pentru o perioadă minimă de 5 ani în cazul întreprinderilor mari și de 3 ani în cazul întreprinderilor mici și mijlocii.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (4) dispune următoarele:

(4) Fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, de la data la care acesta a fost ocupat prima dată”.

 

Art. 15 alin. (1) lit. a) din H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (1) lit. a) dispunea faptul că pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, anumite criterii de eligibilitate, printre care:

a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (1) lit. a) stabilește următoarele:

a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;”.

 

Art. 15 alin. (3) lit. b) din H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (3) lit. b) prevedea faptul că întreprinderile nou-înființate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și alte criterii de eligibilitate, printre care: nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (3) lit. b) stabilește următoarele:

b) nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare”.

 

Art. 16 lit. a) din H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 lit. a) prevedea faptul că investițiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ anumite criterii de eligibilitate, printre care:

a) să fie considerate investiții inițiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. k) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea București, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. l) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 lit. a) stabilește următoarele: investițiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ anumite criterii de eligibilitate, printre care:

a) să fie considerate investiții inițiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. k) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare București – Ilfov, care grupează municipiul București și județul Ilfov, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. l) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2;”.

 

Art. 19 alin. (2) din H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (2) dispunea faptul că documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate, ștampilate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină mențiunea „Conform cu originalul“, ștampila întreprinderii și semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (2) stabilește următoarele:

(2) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea”.

 

Lit. d1) art. 1 anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

 

Noua reglementare

În anexa nr. 2, la art. 1, după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. d1).

Potrivit noii reglementări, lit. d1) art. 1 anexa nr. 2 stabilește următoarele:

d1) cost salarial eligibil – costul salarial cuprinzând salariul brut până la limita salariului mediu brut pe economie, aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare, precum și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare;”.

 

Lit. h1) art. 1 anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

 

Noua reglementare

În anexa nr. 2, la art. 1, după lit. h) se introduce o nouă literă, lit. h1).

Potrivit noii reglementări, lit. h1) art. 1 anexa nr. 2 dispune următoarele:

h1) grup – societatea-mamă și toate filialele acesteia;”.

 

Lit. l), o), s), v), x), z) și cc) art. 1 anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. l), o), s), v), x), z) și cc) art. 1 anexa nr. 2 stabileau faptul că în sensul respectivei hotărâri, termenii și expresiile acolo expuse au semnificațiile acolo redate, printre care:

l) investiția inițială în favoarea unei noi activități economice – investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înființarea unei unități noi;

o) întreprindere nou-înființată – întreprinderea înființată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare sau întreprinderea care nu a desfășurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii;

s) locația realizării investiției-sediul social sau unul dintre punctele de lucru ale întreprinderii, înregistrate la oficiul registrului comerțului, unde se realizează investiția;

v) număr de salariați – numărul de unități de muncă anuale, denumite în continuare UMA, și anume numărul de persoane angajate cu normă întreagă pe parcursul unui an; persoanele care își desfășoară activitatea cu normă redusă și persoanele care desfășoară o muncă sezonieră sunt contabilizate ca fracțiuni din UMA;

x) planul de creare a locurilor de muncă – document care cuprinde calendarul creării și menținerii locurilor de muncă aferente investiției, precum și structura organizatorică;

z) proiect unic de investiții – orice investiție inițială demarată de același beneficiar sau întreprinderi asociate într-un interval de 3 ani de la data inițierii lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune NUTS 3;

cc) salariu brut – suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de impozitare până la limita salariului mediu brut pe economie aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, lit. l), o), s), v), x), z) și cc) art. 1 anexa nr. 2 stabilește următoarele:

l) investiția inițială în favoarea unei noi activități economice – investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înființarea unei unități noi sau diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă;

[……]

o) întreprindere nou-înființată – întreprinderea înființată în anul anterior anului înregistrării cererii de acord pentru finanțare care nu are situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, întreprinderea înființată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare sau întreprinderea care nu a desfășurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii;

[……]

s) locația realizării investiției – sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, unde se realizează investiția, astfel cum se înregistrează la oficiul registrului comerțului, conform prevederilor legale în vigoare;

v) media numărului de salariați – media numărului de salariați pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare, pe baza numărului efectiv de salariați declarați lunar în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Declarația 112;

[……]

x) planul de creare a locurilor de muncă – document care cuprinde calendarul creării și menținerii locurilor de muncă aferente investiției, structura organizatorică, valorile costurilor salariale eligibile și ajutorului de stat aferent;

z) proiect unic de investiții – orice investiție inițială este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții dacă este demarată de același beneficiar la nivel de grup într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune NUTS 3;

[……]

cc) salariu brut – suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de reținerea contribuțiilor obligatorii ale angajatului și de impozitare;”.

 

Art. 2 alin. (2) anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) anexa nr. 2 dispunea faptul că înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni de 20 de zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii. Perioada de înregistrare a cererilor este comunicată de Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul său, conform art. 17 din hotărâre.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (2) anexa nr. 2 stabilește următoarele:

(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni de 10 zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor este comunicată de Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul său, conform prevederilor art. 17 din hotărâre, cu cel puțin 30 de zile înainte de data deschiderii acesteia”.

 

Art. 3 alin. (1) partea introductivă anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) partea introductivă anexa nr. 2 stabilea: „În cadrul sesiunii de înregistrare, întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, prin poștă cu confirmare de primire, următoarele documente necesare primei etape de evaluare:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) partea introductivă anexa nr. 2 dispune următoarele:

(1) În cadrul sesiunii de înregistrare, întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice următoarele documente necesare primei etape de evaluare:”.

 

Art. 7 alin. (1) partea introductivă anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) partea introductivă anexa nr. 2 stabilea faptul că „Întreprinderea selectată în prima etapă de evaluare transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, prin poștă cu confirmare de primire, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înștiințare, următoarele documente necesare etapei a doua de evaluare:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) partea introductivă anexa nr. 2 prevede următoarele:

(1) Întreprinderea selectată în prima etapă de evaluare transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înștiințare prevăzute la art. 5, următoarele documente necesare etapei a doua de evaluare:”.

 

Art. 7 alin. (1) lit. a) anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) lit. a) anexa nr. 2 prevedea faptul că întreprinderea selectată în prima etapă de evaluare transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, prin poștă cu confirmare de primire, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înștiințare, anumite documente necesare etapei a doua de evaluare, printre care:

a) plan de afaceri din care să rezulte viabilitatea proiectului de investiții și eficiența economică a întreprinderii.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) lit. a) anexa nr. 2 stabilește următoarele: întreprinderea selectată în prima etapă de evaluare transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, prin poștă cu confirmare de primire, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înștiințare, anumite documente necesare etapei a doua de evaluare, printre care:

a) plan de afaceri;”.

 

Art. 8 alin. (2) lit. c) pct. ii) anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 (modificată prin H.G. nr. 234/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (2) lit. c) pct. ii) anexa nr. 2 dispunea faptul că în urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanțare, Ministerul Finanțelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz: scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care: nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 16 din hotărâre.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (2) lit. c) pct. ii) anexa nr. 2 stabilește următoarele: în urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanțare, Ministerul Finanțelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz: scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:

(ii) nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 16 și condițiile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. c) și art. 161 din hotărâre;”.

[…]

Modificarea și completarea H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă (I) (H.G. nr. 234/2016) was last modified: aprilie 28th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter