H.G. nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile – modificări (H.G. nr. 702/2017)

6 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 707

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 1.680/2008
(M. Of. nr. nr. 897 din 30 decembrie 2008)
H.G. nr. 702/2017
(M. Of. nr. 785 din 4 octombrie 2017)

– modifică: art. 15; pct. 4 subpunctul 4.2 din anexa nr. 3, la capitolul V; pct. 4 subpunctul 4.3 din anexa nr. 3, la capitolul V

Monitor Dosare

– introduce: pct. 10 din anexa nr. 2, la capitolul I; pct. 4 din anexa nr. 3, la capitolul V; pct. 4 subpunctele 4.2^1 – 4.2^4 din anexa nr. 3, la capitolul V; pct. 5 subpunctul 5.4 lit. e) și f) din anexa nr. 3, la capitolul V

 

În M. Of. nr. 785 din 4 octombrie 2017, a fost publicată H.G. nr. 702/2017 din 27 septembrie 2017 privind modificarea și completarea H.G. nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile.

În continuare, vom prezenta modificările aduse H.G. nr. 1.680/2008 prin H.G. nr. 702/2017.

Articol unic din H.G. nr. 702/2017

Potrivit articolului unic, H.G. nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 897 din 30 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 

Art. 15 din H.G. nr. 1.680/2008 (modificată prin H.G. nr. 702/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 prevedea faptul că:

„Nerespectarea de către beneficiari a condițiilor prevăzute prin prezenta schemă, precum și a oricăror obligații asumate în vederea obținerii finanțării determină aplicarea de către Ministerul Economiei și Finanțelor a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 dispune următoarele:

„Art. 15

(1) Nerespectarea de către beneficiari a condițiilor prevăzute în prezenta schemă determină recuperarea totală a ajutorului de stat, iar nerespectarea oricăror obligații suplimentare asumate conform mențiunilor speciale prevăzute în acordul pentru finanțare determină aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a măsurilor necesare în vederea recuperării totale sau proporționale, după caz, a ajutorului de stat plătit, conform cap. V subpct. 4.2^1 și 4.2^2 din anexa nr. 3.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(2) Modalitatea de recuperare a ajutorului de stat plătit este prevăzută în anexa nr. 3”.

 

Pct. 10 din anexa nr. 2, la capitolul I din H.G. nr. 1.680/2008 (modificată prin H.G. nr. 702/2017)

 

Noua reglementare

În anexa nr. 2, după pct. 9, se introduce un nou punct, pct. 10.

Potrivit noii reglementări, pct. 10 dispune următoarele:

„10. Data finalizării investiției reprezintă data de 31 decembrie a anului de finalizare a achiziției tuturor activelor eligibile și neeligibile aferente acesteia”.

 

Pct. 4 din anexa nr. 3, la capitolul V din H.G. nr. 1.680/2008 (modificată prin H.G. nr. 702/2017)

 

Noua reglementare

În noua reglementare se prevede că în anexa nr. 3, la capitolul V, titlul punctului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

4. Controlul, raportarea alocărilor specifice individuale și recuperarea ajutorului de stat plătit”.

 

Pct. 4 subpunctul 4.2 din anexa nr. 3, la capitolul V din H.G. nr. 1.680/2008 (modificată prin H.G. nr. 702/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 4 subpunctul 4.2 din anexa nr. 3, la capitolul V prevedea faptul că:

„4.2. În cazul în care, în urma controalelor efectuate la întreprinderile beneficiare se constată:

a) declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține suma nerambursabilă;
b) nerealizarea de către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat a contribuției proprii la realizarea proiectului de investiții;
c) schimbarea destinației sumei nerambursabile;
d) orice altă nerespectare a prevederilor prezentei scheme;

Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat propune ministrului economiei și finanțelor recuperarea totală sau parțială, după caz, a ajutorului de stat acordat”.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, în anexa nr. 3, la capitolul V punctul 4, subpunctul 4.2 se modifică după cum urmează:

„4.2. În cazul în care, în urma controalelor efectuate la întreprinderile beneficiare pentru acordarea alocărilor specifice individuale sau verificarea menținerii investiției se constată, după caz:

a) declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține suma nerambursabilă;
b) nerealizarea de către întreprindere a contribuției proprii la realizarea proiectului de investiții;
c) schimbarea destinației sumei nerambursabile;
d) nerespectarea obligațiilor asumate conform mențiunilor speciale prevăzute în acordul pentru finanțare.

Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat propune ministrului finanțelor publice recuperarea totală sau proporțională, după caz, a ajutorului de stat plătit”.

 

Pct. 4 subpunctele 4.2^1 – 4.2^4 din anexa nr. 3, la capitolul V din H.G. nr. 1.680/2008 (modificată prin H.G. nr. 702/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 3, la capitolul V punctul 4, după subpunctul 4.2 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 4.2^1 – 4.2^4, cu următorul cuprins:

„4.2^1. Ajutorul de stat plătit se recuperează total în următoarele situații:

a) acordul pentru finanțare a fost revocat potrivit subpct. 5.4 lit. a), c) – f);
b) nerespectarea obligațiilor asumate conform mențiunilor speciale prevăzute în acordul pentru finanțare, pentru care se prevede revocarea acordului pentru finanțare;
c) întreprinderea prezintă declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține suma nerambursabilă;
d) întreprinderea nu îndeplinește contribuția proprie la realizarea proiectului de investiții;
e) întreprinderea schimbă destinația sumei nerambursabile.

4.2^2. Ajutorul de stat plătit se recuperează proporțional cu gradul de nerealizare a obligațiilor asumate, conform mențiunilor speciale prevăzute în acordul pentru finanțare, altele decât cele pentru care a căror nerespectare se prevede revocarea acordului pentru finanțare.

4.2^3. În cazul în care nu sunt respectate mai multe dintre condițiile asumate conform mențiunilor speciale prevăzute în acordul pentru finanțare, valoarea ajutorului de stat plătit ce se recuperează se calculează conform următorului mecanism:

a) se calculează gradul de îndeplinire a fiecărei obligații asumate prin raportarea valorii indicatorului realizat la valoarea indicatorului menționată în acordul pentru finanțare sau în studiul tehnico-economic, după caz;
b) se calculează media aritmetică a gradelor de îndeplinire a tuturor obligațiilor asumate;
c) procentul calculat conform lit. b) se aplică valorii ajutorului de stat plătit;
d) diferența între valoarea ajutorului de stat plătit și valoarea calculată conform lit. c) reprezintă valoarea ajutorului de stat de recuperat.

4.2^4. În condițiile în care, ulterior emiterii acordului pentru finanțare, intervin modificări ale legislației generale care reglementează cadrul de organizare și funcționare a societăților comerciale, la sfârșitul perioadei de menținere a investiției, sumele corespunzătoare contribuțiilor la dezvoltarea regională din mențiunile speciale se recalculează în raport cu aceste modificări”. 

 

Pct. 4 subpunctul 4.3 din anexa nr. 3, la capitolul V din H.G. nr. 1.680/2008 (modificată prin H.G. nr. 702/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 4 subpunctul 4.3 din anexa nr. 3, la capitolul V prevedea faptul că:

„4.3. Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 3, la capitolul V punctul 4, subpunctul 4.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„4.3. – (1) Recuperarea ajutorului de stat plătit se realizează conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum și de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 324/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, cu modificările ulterioare.

(2) Ajutorul de stat plătit care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare”.

 

Pct. 5 subpunctul 5.4 lit. e) și f) din anexa nr. 3, la capitolul V din H.G. nr. 1.680/2008 (modificată prin H.G. nr. 702/2017)

 

Noua reglementare

Conform noii reglementări, în anexa nr. 3, la capitolul V punctul 5 subpunctul 5.4, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:

„e) întreprinderea nu respectă condiția privind menținerea investiției pentru o perioadă minimă de 5 ani după finalizarea acesteia;
f) investiția inițială nu se mai încadrează în categoriile prevăzute la art. 2 din hotărâre”.

H.G. nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile – modificări (H.G. nr. 702/2017) was last modified: octombrie 5th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter