Normele metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (H.G. nr. 111/2016)

2 mart. 2016
3 voturi, medie: 4,00 din 53 voturi, medie: 4,00 din 53 voturi, medie: 4,00 din 53 voturi, medie: 4,00 din 53 voturi, medie: 4,00 din 5 (3 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2267
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
H.G. nr. 111/2016

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

(M. Of. nr. 151 din 26 februarie 2016)

Normele metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 77/2009– Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Definirea unor termeni utilizați în domeniul jocurilor de noroc”)
Cap. III („Condiții generale de organizare și exploatare a activității de jocuri de noroc”)
Cap. IV („Dispoziții generale privind licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc”)
Cap. V („Tipuri de jocuri de noroc”)
Cap.  VI („Obligațiile organizatorilor de jocuri de noroc”)
Cap. VII („Obligațiile organizatorilor de jocuri de noroc”)
Cap. VIII
Cap. IX („Dispoziții finale și tranzitorii”)
Cap. X („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 151 din 26 februarie 2016 a fost publicată H.G. nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru modificarea și completarea H.G. nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

Vom prezenta, în continuare, structura respectivelor Norme.

Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Definirea unor termeni utilizați în domeniul jocurilor de noroc”)
Cap. III („Condiții generale de organizare și exploatare a activității de jocuri de noroc”)
Cap. IV („Dispoziții generale privind licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc”)
Cap. V („Tipuri de jocuri de noroc”)
Cap.  VI („Obligațiile organizatorilor de jocuri de noroc”)
Cap. VII („Obligațiile organizatorilor de jocuri de noroc”)
Cap. VIII
Cap. IX („Dispoziții finale și tranzitorii”)
Cap. X („Dispoziții finale”)

Vom prezenta o parte din dispozițiile respectivelor Norme.

Organizarea și exploatarea jocurilor de noroc pe teritoriul României se realizează de persoanele care dețin licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pentru fiecare activitate în parte. Desfășurarea activităților conexe în domeniul organizării și exploatării jocurilor de noroc este permisă operatorilor economici care dețin licența clasa a II-a, eliberată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Este prevăzut, de asemenea, faptul că în vederea obținerii licenței de organizare și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale și la distanță, operatorii economici solicitanți sunt obligați să îndeplinească cerințele specifice prevăzute de OUG 77/2009 și de respectivele norme metodologice pentru fiecare tip de joc în parte.

De asemenea, în situația în care un operator economic intenționează să organizeze și să exploateze două sau mai multe activități de jocuri de noroc tradiționale sau la distanță, este obligat să solicite licență de organizare și autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru fiecare activitate în parte.

Activitățile de jocuri de noroc în România se desfășoară cu respectarea principiilor referitoare la organizarea responsabilă din punct de vedere social a acestora.

Fundația de interes public, prevăzută la art. 10 alin. (4) din OUG 77/2009, se constituie în baza prevederilor legale.

În condițiile art. 10 din OUG 77/2009, membrii Consiliului consultativ de pe lângă ONJN care doresc să fie membrii fondatori ai fundației își exprimă intenția de participare la constituirea acesteia, printr-o cerere adresată conducerii ONJN, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a respectivelor norme metodologice.

În același sens, activitatea de jocuri de noroc poate fi exploatată în mod direct de organizatorul de jocuri de noroc sau în comun, de organizatorul de jocuri de noroc și unul sau mai mulți operatori economici sau persoane fizice, în temeiul unui contract, care se va comunica ONJN în termen de 5 zile de la data încheierii.

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

Prin exploatarea în mod direct a activităților pentru care operatorii economici dețin licență de organizare a jocurilor de noroc și una sau mai multe autorizații de exploatare a jocurilor de noroc se înțelege că desfășurarea activității constând în următoarele acțiuni: operarea mijloacelor de joc, evidențierea încasărilor și plăților și completarea documentelor aferente activității curente, precum și altele asemenea se realizează numai de personalul propriu angajat, în condițiile legii, al organizatorului de jocuri de noroc.

Prin exploatarea în comun a activităților de jocuri de noroc între doi sau mai mulți operatori economici, dintre care cel puțin unul deține licență de organizare și autorizație de exploatare a activității, se înțelege ansamblul acțiunilor desfășurate în temeiul contractului încheiat în formă scrisă, care să prevadă îndeplinirea a cel puțin uneia dintre activitățile specifice jocurilor de noroc constând în operarea mijloacelor de joc, evidențierea încasărilor și plăților și completarea documentelor aferente activității curente, precum și altele asemenea, de către partenerul contractual, în numele și pe seama organizatorului de jocuri de noroc.

Răspunderea pentru respectarea condițiilor de organizare și exploatare a jocurilor de noroc desfășurate în condițiile prevăzute la alin. (3) aparține organizatorului de jocuri de noroc și partenerului contractual.

În vederea obținerii licenței de funcționare și/sau autorizației de exploatare operatorii economici și reprezentanții acestora trebuie să respecte dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modif. și compl. ult., și să informeze expres jucătorii în acest sens.

Alte prevederi ale H.G. nr. 111/2016

La data intrării în vigoare a respectivelor norme metodologice se abrogă H.G. nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în M. Of. nr. 528 din 30 iulie 2009, cu modif. și compl. ult.

Respectiva hotărâre a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de H.G. nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, publicată în M. Of. nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modif. și compl. ult., care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 217 din 5 august 1998, precum și de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012.

Normele metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (H.G. nr. 111/2016) was last modified: martie 1st, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter