H.G. nr. 1.052/2011 privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare – modificări (H.G. nr. 562/2016)

12 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 631

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Monitor Dosare
Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 1.052/2011
(M. Of. nr. 787 din 7 noiembrie 2011)
H.G. nr. 562/2016
(M. Of. nr. 611 din 10 august 2016)
modifică: art. 3 lit. a), d), j) și k); art. 5 alin. (2); art. 7 alin. (2); art. 8; art. 11; art. 12 alin. (1); art. 13; art. 14
abrogă: art. 2 alin. (2) și (3); art. 3 lit. l) și m)

În M. Of. nr. 611 din 10 august 2016, a fost publicată H.G. nr. 562/2016 pentru modificarea H.G. nr. 1.052/2011 privind reglementarea acțiunilor specifice aferente finanțării asistenței din cadrul politicii naționale de cooperare internațională pentru dezvoltare.

În continuare, vom prezenta modificările respective.

Art. 2 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 1.052/2011 (modificată prin H.G. nr. 562/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) și (3) stabileau faptul că statele partenere beneficiare de asistența pentru dezvoltare, precum și fondurile financiare alocate în acest scop se stabilesc de către Ministerul Afacerilor Externe și sunt aprobate pe bază de memorandum de către Guvernul României, în conformitate cu angajamentele asumate de România pe plan internațional în materie de finanțare și eficacitate a asistenței pentru dezvoltare, cu excepția asistenței financiare acordate sub forma reducerii/ștergerii datoriilor țărilor debitoare României, care intră sub incidența Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, și a O.G. nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale, republicată.

De asemenea, asistența pentru dezvoltare în plan multilateral se acordă în baza Strategiei multianuale pentru acordarea de asistență pentru dezvoltare în plan multilateral, care se aprobă de către Guvernul României prin memorandum elaborat și înaintat spre aprobare de către Ministerul Afacerilor Externe.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (2) și (3) Abrogate.

 

Art. 3 lit. a), d), j) și k) din H.G. nr. 1.052/2011 (modificată prin H.G. nr. 562/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 lit. a), d), j) și k) prevedeau faptul că în sensul respectivei hotărâri, termenii și expresiile menționate mai jos au următoarele semnificații:

a) asistență pentru dezvoltare – suma resurselor alocate de către România statelor partenere în conformitate cu criteriile de clasificare a asistenței oficiale pentru dezvoltare elaborate de către Comitetul Asistență pentru Dezvoltare din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (denumită în continuare OCDE);

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

d) contractanți – donatori, organizații guvernamentale, organizații neguvernamentale, reprezentanții mediului academic sau alte entități care pot beneficia de fonduri din bugetul de asistență pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe pentru implementarea proiectelor/programelor de asistență pentru dezvoltare conform criteriilor și prevederilor Comitetului Asistență pentru Dezvoltare din cadrul OCDE;

j) programe de asistență pentru dezvoltare – setul de activități și proiecte de asistență pentru dezvoltare interconectate urmărind consolidarea unui sector specific de interes al statului partener;

k) sprijin bugetar direct – transferul de resurse financiare de la o agenție de finanțare externă către trezoreria națională a unei țări partenere, în urma îndeplinirii de către această țară a condițiilor convenite pentru efectuarea plății. Resursele financiare astfel dobândite fac parte din resursele globale ale țării partenere și, prin urmare, sunt utilizate în conformitate cu sistemul de gestionare a finanțelor publice din această țară.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 lit. a), d), j) și k) dispun următoarele: în sensul respectivei hotărâri, termenii și expresiile menționate mai jos au următoarele semnificații:

a) asistență pentru dezvoltare – constă în totalitatea măsurilor întreprinse și finanțate de România pentru dezvoltare internațională;

(…)

d) contractanți – donatori, organizații guvernamentale, organizații neguvernamentale, reprezentanții mediului academic sau alte entități care pot beneficia de fonduri din bugetul de asistență pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe pentru implementarea proiectelor/programelor de asistență pentru dezvoltare;

(…)

j) programe de asistență pentru dezvoltare – setul de activități și proiecte de asistență pentru dezvoltare interconectate urmărind consolidarea unui sector specific de interes al statului beneficiar;

k) sprijin bugetar direct – transferul de resurse financiare de la o agenție de finanțare externă către trezoreria națională a unei țări beneficiare, în urma îndeplinirii de către această țară a condițiilor convenite pentru efectuarea plății. Resursele financiare astfel dobândite fac parte din resursele globale ale țării beneficiare și, prin urmare, sunt utilizate în conformitate cu sistemul de gestionare a finanțelor publice din această țară;”:

 

Art. 3 lit. l) și m) din H.G. nr. 1.052/2011 (modificată prin H.G. nr. 562/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 lit. l) și m) dispuneau faptul că în sensul respectivei hotărâri, termenii și expresiile menționate mai jos au următoarele semnificații:

l) stat partener – statul terț în curs de dezvoltare, cu venit mic sau mediu, căruia România îi acordă asistență pentru dezvoltare și care este catalogat la data acordării asistenței drept potențial beneficiar de asistență oficială pentru dezvoltare de către Comitetul Asistență pentru Dezvoltare din cadrul OCDE;

m) stat partener prioritar – statul partener căruia România, prin Ministerul Afacerilor Externe, îi acordă multianual asistență pentru dezvoltare de cel puțin 30% din bugetul anual de asistență pentru dezvoltare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 lit. l) și m) Abrogate.

 

Art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 1.052/2011 (modificată prin H.G. nr. 562/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) prevedea faptul că instituțiile publice cu atribuții conform art. 2 din Legea nr. 404/2006 pot propune Ministerului Afacerilor Externe proiecte/programe și alte forme de asistență pentru dezvoltare în vederea cooperării strategice cu state partenere.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) stabilește următoarele:

(2) Instituțiile publice cu atribuții conform art. 2 din Legea nr. 404/2006 pot propune Ministerului Afacerilor Externe proiecte/programe și alte forme de asistență pentru dezvoltare în vederea cooperării strategice cu state beneficiare”.

 

Art. 7 alin. (2) din H.G. nr. 1.052/2011 (modificată prin H.G. nr. 562/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (2) dispunea faptul că fondurile aferente finanțării acțiunilor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, de la capitolul „Alte servicii publice generale”, subcapitolul „Asistență națională externă pentru dezvoltare”, titlul „Alte transferuri”, articolul „Transferuri interne”, alineatul „Asistență pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere”, și, respectiv, articolul „Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)”, alineatul „Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (2) stabilește următoarele:

(2) Fondurile aferente finanțării acțiunilor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, de la capitolul «Alte servicii publice generale», subcapitolul «Asistență națională externă pentru dezvoltare», titlul «Alte transferuri”, articolul «Transferuri interne», alineatul “Asistență pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor beneficiare», și, respectiv articolul «Transferuri curente în străinătate către organizații internaționale», alineatul «Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate»”.

 

Art. 8 din H.G. nr. 1.052/2011 (modificată prin H.G. nr. 562/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 stabilea faptul că Guvernul României acordă asistență pentru dezvoltare, în conformitate cu Strategia națională privind politica de cooperare internațională pentru dezvoltare și cu Strategia multianuală pentru acordarea de asistență pentru dezvoltare în plan multilateral, și utilizează următoarele modalități de distribuție a asistenței pentru dezvoltare:

a) asistență bilaterală – include activitățile de cooperare pentru dezvoltare derulate direct între România și statul partener ori indirect, prin intermediul unor contractanți;

b) asistență trilaterală – include asistența pentru dezvoltare acordată de România statului partener prin cofinanțare cu unul sau mai mulți donatori;

c) asistență multilaterală – include contribuții neafectate la organizațiile internaționale incluse pe lista Comitetului Asistență pentru Dezvoltare al OCDE, precum și către fondurile special administrate de acestea.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 prevede următoarele:

Guvernul României acordă asistență pentru dezvoltare, în conformitate cu Strategia națională privind politica de cooperare internațională pentru dezvoltare, și utilizează următoarele modalități de distribuție a asistenței pentru dezvoltare:

a) asistență bilaterală – include activitățile de cooperare pentru dezvoltare derulate direct între România și statul beneficiar ori indirect, prin intermediul unor contractanți;

b) asistență trilaterală – include asistența pentru dezvoltare acordată de România statului beneficiar prin cofinanțare cu unul sau mai mulți donatori;

c) asistență multilaterală – include contribuții neafectate la organizații internaționale, precum și către fondurile special administrate de acestea”.

 

Art. 11 din H.G. nr. 1.052/2011 (modificată prin H.G. nr. 562/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 dispunea faptul că finanțarea de proiecte/programe de cooperare pentru dezvoltare în statele partenere prin intermediul organizațiilor neguvernamentale se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 stabilește următoarele:

Finanțarea de proiecte/programe de cooperare pentru dezvoltare în statele beneficiare prin intermediul organizațiilor neguvernamentale se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 12 alin. (1)  din H.G. nr. 1.052/2011 (modificată prin H.G. nr. 562/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (1) dispunea faptul că sprijinul bugetar direct, la nivel general și/sau sectorial, se poate acorda statului partener care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii:

a) are o politică și o strategie națională (sau sectorială, în cazul sprijinului bugetar sectorial) definite în mod clar;

b) are un cadru macroeconomic orientat către stabilitate;

c) are un program credibil și relevant de îmbunătățire a gestionării finanțelor publice, acesta trebuind să fie în vigoare sau în curs de implementare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (1) prevede următoarele:

(1) Sprijinul bugetar direct, la nivel general și/sau sectorial, se poate acorda statului beneficiar care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii:

a) are o politică și o strategie națională sau sectorială, în cazul sprijinului bugetar sectorial, definite în mod clar;

b) are un cadru macroeconomic orientat către stabilitate;

c) are un program credibil și relevant de îmbunătățire a gestionării finanțelor publice, acesta trebuind să fie în vigoare sau în curs de implementare”.

 

Art. 13 din H.G. nr. 1.052/2011 (modificată prin H.G. nr. 562/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 dispunea faptul că cofinanțarea de proiecte și programe de asistență pentru dezvoltare poate fi realizată în baza unor documente contractuale încheiate cu donatorii cofinanțatori și, după caz, cu statul partener beneficiar.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 stabilește următoarele:

Cofinanțarea de proiecte și programe de asistență pentru dezvoltare poate fi realizată în baza unor documente contractuale încheiate cu donatorii cofinanțatori și, după caz, cu statul beneficiar”.

 

Art. 14 din H.G. nr. 1.052/2011 (modificată prin H.G. nr. 562/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 stabilea faptul că acordarea din bugetul de asistență pentru dezvoltare a unor contribuții neafectate se realizează în baza Strategiei multianuale pentru acordarea de asistență pentru dezvoltare în plan multilateral. Contribuțiile neafectate pot fi finanțate în baza unui memorandum de înțelegere încheiat între Ministerul Afacerilor Externe și organizația internațională în cauză sau conform procedurilor legale aplicabile organizației internaționale respective, acord, schimb de scrisori etc.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 prevede următoarele:

Contribuțiile neafectate pot fi finanțate în baza unui memorandum de înțelegere încheiat între Ministerul Afacerilor Externe și organizația internațională în cauză sau conform procedurilor legale aplicabile organizației internaționale respective, acord, schimb de scrisori”.

 

H.G. nr. 1.052/2011 privind reglementarea acțiunilor specifice aferente finanțării asistenței din cadrul politicii naționale de cooperare internațională pentru dezvoltare – modificări (H.G. nr. 562/2016) was last modified: august 11th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter