Hexagon [UPDATE: Preselecția pentru proba de Drept constituțional] Hexagonul Facultăților de Drept – 2023

2204       0

Update: Clasamentul final

Sâmbătă, 8 aprilie 2023, a avut loc festivitatea de premiere a Hexagonului Facultăților de Drept din România, ediția 2023, cel mai important concurs național studențesc în domeniul dreptului din România.

Clasamentul final:
Locul I: Facultatea de Drept, Universitatea din București;
Locul al II-lea: Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca;
Locul al III-lea: Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara;
Locul al IV-lea: Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova;
Locul al V-lea: Facultatea de Drept, Universitatea A.I. Cuza din Iași;
Locul al VI-lea: Facultatea de Drept, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;

Echipa Facultății de Drept a Universității din București a câștigat competiția din acest an a Hexagonului Facultăților de Drept din România.

Delegația Facultății de Drept a Universității din București a fost însoțită la Cluj-Napoca de prof. univ. Răzvan Dincă, Decanul Facultății de Drept și conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir, prodecanul coordonator general al echipei.

Felicitări studenților și profesorilor!


Update: Preselecția pentru proba de Drept constituțional

Facultatea de Drept a Universității din Craiova organizează, în data de 9 decembrie 2022, preselecția pentru formarea echipei de studenți care va reprezenta facultatea la concursul „Hexagonul Facultăților de Drept”, ediția 2023, la disciplina drept constituțional și instituții politice.

Conferința națională de insolvență

Astfel, prima etapă a preselecțiilor va consta într-un subiect de teorie și o speță, iar tematica este menționată în prezentul anunț.

Sunt invitați să se înscrie toți studenții din anii 2-4, prin transmiterea unui e-mail la următoarea adresă: [email protected].

Sursa informației


Update: Preselecția pentru proba de Drept constituțional

Facultatea de Drept a Universității din București organizează, în data de 3 noiembrie 2022, preselecția pentru formarea echipei de studenți care va reprezenta facultatea la concursul „Hexagonul Facultăților de Drept”, ediția 2023, la disciplina drept constituțional și instituții politice.

Astfel, preselecția inițială se va desfășura în format fizic, prin susținerea unui test, cu un subiect de teorie și o speță din tematica menționată în prezentul anunț.

Înscrierea la preselecție se face prin completarea formularului, până în data marți, 1 noiembrie, ora 23:00. Se pot înscrie la preselecție studenți din anii II-IV de studiu (studii de licență – învățământ cu frecvență) cu condiția să fi promovat examenele la disciplinele Drept constituțional și Instituții politice.

Sursa informației


Update: Preselecția pentru proba de Drept penal

Facultatea de Drept a Universității din București organizează preselecția pentru proba de Drept penal din cadrul Hexagonului Facultăților de Drept, ce se va organiza la Cluj, în primăvara anului 2023.

Astfel, preselecția va avea loc în două etape desfășurate fizic, la Facultate, iar prima etapă va avea loc la data de 15 noiembrie 2022, ora 19:50, în Amfiteatrul 4. Pentru a participa la prima probă este obligatoriu ca până la data de 13 noiembrie 2022, ora 23:59 să vă înscrieți accesând acest link

De asemenea, a doua etapă va avea loc pe 22 noiembrie 2022, ora 19:50, în Amfiteatrul 4. Vor participa la a doua etapă doar cei selectați în urma rezultatelor obținute la prima etapă. A doua probă va conține o speță și un subiect de teorie, ambele din tematica anexată și în conformitate cu bibliografia menționată. Prima probă va consta într-un test cu 25 de grile, având 4 variante de răspuns, putând fi corecte una, două, trei, toate patru sau niciuna dintre variante. 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Pot participa la preselecție studenți la zi, din anii III sau IV de studiu, cu condiția de a fi promovat examenele de drept penal – partea generală și, dacă este cazul, drept penal – partea specială.

Sursa informației


Update 24 mai 2022: Preselecția pentru proba de Drept civil 

Facultatea de Drept a Universității din București organizează preselecția pentru proba de Drept civil din cadrul Hexagonului Facultăților de Drept.

Astfel, ediția 2023 se va desfășura în următoarea perioadă în mai multe etape, în vederea testării cunoștințelor dumneavoastră prin mai multe modalități de evaluare. Acestea vor consta în spețe online (cu interval de timp determinat), rezolvate pe parcursul acestei veri și într-un test ce se va desfășura în sistem „față în față” la începutul anului universitar 2022-2023.

De asemenea, în lunile iulie și august studenții din anii de studiu II – IV vor primi pe grupul de Google classroom „Hexagon Civil 2023” un număr de cinci spețe din materia actului juridic, dintre acestea cel puțin trei spețe vor trebuie dezvoltate, conform unui calendar ce va fi postat pe classroom.

Studenții interesați se pot înscrie pe grupul de classroom cu următorul cod: 6gtxbhu.

Sursa informației


Hexagonul Facultăților de Drept – 2023

Pe site-ul oficial al Facultății de Drept „Simion Bărnuțiu” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu se face un scurt istoric al acestui prestigios eveniment.

Hexagonul Facultăților de Drept își are începutul în anul 1970, inițial reunind cele 3 facultăți de Drept (Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj și Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) din România sub formă de Triunghiular.

Aspirația instituțiilor de învățământ pentru perfecționare și buna pregătire a viitorilor specialiști a continuat tradiția „Triunghiularului” și, apoi, a „Patrulaterului” (București, Cluj, Sibiu, Iași), la care s-au adăugat încă două instituții de învățământ superior juridic din Craiova și Timișoara, create după 1990.

Generații de profesori și studenți au întreținut spiritul colaborării academice, colegiale și prietenești, promovând valorile învățământului juridic românesc, având drept scop preocuparea pentru excelență în selecția și pregătirea studenților în cercetarea științifică desfășurată de cadrele didactice.

În prezent, „Hexagonul Facultăților de Drept” este un consorțiu informal al celor mai prestigioase facultăți de drept din România:

1. Facultatea de Drept a Universității din București,

2. Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj,

3. Facultatea de Drept a Universității din Craiova,

4. Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,

5. Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și

6. Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara.

Ceea ce reunește aceste facultăți este preocuparea pentru excelență în domeniul învățământului juridic, exigența în selecția, pregătirea și evaluarea studenților și responsabilitatea față de viitorul acestora. Toate cele șase facultăți pregătesc absolvenți care, în cvasi-totalitatea lor, muncesc în domeniul pentru care s-au pregătit, indiferent de profesia pe care o exercită în concret (avocat, magistrat, notar, consilier juridic, executor judecătoresc, practician în insolvență etc.).

De asemenea, cele șase facultăți reprezintă, prin cadrele lor didactice, cele mai notorii cercetări științifice în domeniul dreptului, tratatele, cursurile, monografiile, comentariile legislative, articolele și studiile redactate de aceștia, reprezentând titluri de referință pentru întreaga lume juridică românească.

Colaborarea în cadrul Hexagonului se concretizează prin coordonarea planurilor de învățământ și activități științifice comune (colaborarea pentru redactarea de articole, cursuri, tratate, organizarea de conferințe, seminare, sesiuni științifice).

Referitor la modul de desfășurare al concursului, menționăm că în fiecare an se adoptă un regulament de desfășurare al Hexagonului, unele prevederi din acesta sunt că participanții trebuie să fie studenți la specializarea Drept a facultăților reprezentate. Nu pot face parte din echipe studenți înscriși la: studiile universitare de masterat și doctorat, cursuri postuniversitare, învățământ la distanță sau învățământ cu frecvență redusă.

Probele Hexagonului Facultăților de Drept sunt împărțite în două secțiuni astfel: Secțiunea științifică: drept civil, drept penal și drept constituțional; Secțiunea sportivă: fotbal, streetball, șah și tenis de masă. Este de menționat faptul că acest concurs se desfășoară în baza legislației române, ceea ce constituie o dublă provocare pentru participanții Facultății de Drept, USM.

De asemenea, regulamentul prevede un barem după care se va acorda calificativul obținut de către Facultăți la anumite probe. Pe lângă calificarea la proba științifică și sportivă, participanții pot obține și Cupa Fairplay, care se acordă de către organizatorii acelei echipe, care s-a remarcat prin comportament ireproșabil pe parcursul întregii manifestări sportive. Cupa este transmisibilă. Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a participat pentru prima dată la Hexagon cu statut de invitat special, în anul 2014. La propunerea gazdelor, la ediția din anul 2016 a Hexagonului Facultăților de Drept, au fost adoptate două decizii foarte importante. În primul rând, pentru prima dată în istoria sa, ediția 2017 a Hexagonului a avut loc la Chișinău, fiind organizată de Facultatea de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova, iar ediția din 2018 s-a desfășurat la Sibiu. În al doilea rând, facultățile partenere au convenit înființarea Asociației „Hexagonul Facultăților de Drept”, având ca obiect promovarea excelenței în activitatea didactică și cercetarea științifică, dezvoltarea colaborării instituționale precum și derularea de proiecte comune specifice domeniului juridic. În cadrul asociației, facultățile partenere sunt reprezentate de decanii în funcție și, la rândul lor, în condițiile legii, reprezintă universitățile din care provin. Participarea Facultății de Drept a USM la activitățile „Hexagonului”, este o oportunitate deosebită în planul consolidării colaborării Facultății noastre cu Facultățile participante la consorțiul amintit, deoarece fiecare dintre ele, prin cadrele lor didactice, reprezintă vârful cercetării științifice în domeniul dreptului din România. „Hexagonul”, servește, totodată, drept cadru multilateral unic pentru schimb de experiență și opinii între participanți.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Clasamentul final] Hexagonul Facultăților de Drept – 2022

[UPDATE: Clasamentul final] Hexagonul Facultăților de Drept – 2023 was last modified: aprilie 9th, 2023 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.