H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi din Codul administrativ – modificări (H.G. nr. 683/2024)

27 iun. 2024
Vizualizari: 89

Actul modificat

Actul modificatorSumar
H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 994 din 28 octombrie 2020, cu modif. și compl. ult.)

H.G. nr. 683/2024 privind modificarea H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 583 din 25 iunie 2024)

– modifică: art. 4 alin. (2), anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

 

În M. Of. nr. 583 din data de 25 iunie 2024 s-a publicat H.G. nr. 683/2024 privind modificarea H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Redăm, mai jos, principalele modificări aduse actului normativ.

Art. 4 alin. (2)

Vechea reglementare

Art. 4

(2) Structurile de specialitate prevăzute în anexa nr. 1 se pot organiza, în condițiile legii, prin ordin al prefectului, la nivel de direcții, servicii, birouri și compartimente, după caz, în funcție de specificul fiecărei activități, cu respectarea art. 391 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Structurile de specialitate prevăzute în anexa nr. 1 se pot organiza, în condițiile legii, prin ordin al prefectului, la nivel de direcții, servicii și compartimente, după caz, în funcție de specificul fiecărei activități, cu respectarea art. 391 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare”.

Alte reglementări

Încadrarea personalului din instituțiile prefectului în noua structură organizatorică se realizează până la data de 30 iunie 2024, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual și funcționarilor publici în cazul reorganizării instituției publice.

Anexă

ORGANIGRAMA-CADRU de organizare a instituției prefectului

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

 

H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi din Codul administrativ – modificări (H.G. nr. 683/2024) was last modified: iunie 27th, 2024 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.