H.G. nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – modificări (H.G. nr. 421/2021)

13 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 90

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

H.G. nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”

(M. Of. nr. 845 din 15 septembrie 2020)

 

H.G. nr. 421/2021 privind modificarea și completarea H.G. nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”

(M. Of. nr. 372 din 9 aprilie 2021)

Anexa nr. 1

– modifică: art. 1 alin. (4), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 14 alin. (5), art. 23 alin. (8);

introduce: art. 1 alin. (3) lit. a^1), art. 5 alin. (3);

Anexa nr. 2

– modifică: art. 5 alin. (2), art. 8 lit. j), art. 11 alin. (1) lit. b), art. 11 alin. (3);

– introduce: art. 5 alin. (1^1), art. 11 alin. (1) lit. a^1).

 

În M. Of. nr. 372 din 9 aprilie 2021 s-a publicat H.G. nr. 421/2021 privind modificarea și completarea H.G. nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”.

Redăm, în cele ce urmează, o parte dintre modificările și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 1 alin. (4) – Anexa nr. 1

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (4) se prezenta sub următoarea formă:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(4) Costul total al finanțărilor de tip leasing financiar acordate în cadrul Programului este reprezentat de rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 3,5% pe an pentru finanțările de tip leasing financiar acordate în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2). Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator în toate etapele finanțării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele și costurile aferente operațiunilor conexe activității de finanțare, de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare, asigurare, costuri pentru înregistrarea și publicitatea garanțiilor etc.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Costul total al finanțărilor de tip leasing financiar acordate în cadrul Programului este reprezentat de rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 3,5% pe an pentru finanțările de tip leasing financiar acordate în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2). Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator în toate etapele finanțării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc și nici taxele și costurile aferente operațiunilor conexe activității de finanțare, de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare, asigurare, costuri pentru înregistrarea și publicitatea garanțiilor, dobânda aplicată pentru prefinanțare etc.

 

 

Art. 14 alin. (5) – Anexa nr. 1

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (5) se prezenta sub următoarea formă:

(5) În cazul daunelor totale produse bunurilor mobile admise în garanție care fac obiectul contractului de leasing financiar, după ce MFP a plătit finanțatorului suma rezultată din executarea garanției de stat, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către stat, reprezentat prin MFP, și finanțator, proporțional cu riscul asumat de finanțator și garant, cu înștiințarea prealabilă a acestora, după deducerea de către finanțator a cheltuielilor de orice fel făcute în cadrul procedurii de recuperare, dacă este cazul, dobânzi, comisioane și a primei de asigurare.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5) În cazul daunelor totale produse bunurilor mobile admise în garanție care fac obiectul contractului de leasing financiar, considerate ca fiind daunele care depășesc 50% din suma asigurată, după ce MF a plătit finanțatorului suma rezultată din executarea garanției de stat, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către stat, reprezentat prin MF, și finanțator, proporțional cu riscul asumat de finanțator și garant, cu înștiințarea prealabilă a acestora, după deducerea de către finanțator a cheltuielilor de orice fel făcute în cadrul procedurii de recuperare, dacă este cazul, dobânzi, comisioane și prima de asigurare.

 

 

Art. 5 alin. (3) – Anexa nr. 1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 1, la art. 5, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) Pentru anul 2021, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului este de 2.000.000.000 lei.

 

 

Art. 11 alin. (3) – Anexa nr. 2

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (3) se prezenta sub următoarea formă:

„(3) Finanțatorul are obligația de a aproba finanțarea în condițiile în care durata maximă a finanțării este cel puțin egală cu perioada rămasă din durata normată de funcționare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar și se stabilește conform normelor proprii ale finanțatorului; în general vechimea bunului la momentul finanțării plus perioada de finanțare nu trebuie sa depășească durata economică de viață; în funcție de tipul bunului perioada totală nu va depăși 10 ani.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Finanțatorul are obligația de a aproba finanțarea în condițiile în care durata maximă a finanțării este cel mult egală cu perioada rămasă din durata normată de funcționare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar și se stabilește conform normelor proprii ale finanțatorului; în general, vechimea bunului la momentul finanțării plus perioada de finanțare nu trebuie să depășească durata economică de viață; în funcție de tipul bunului, perioada totală nu va depăși 10 ani.

 

 

Art. 5 alin. (1^1) – Anexa nr. 2

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2, la art. 5, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Pentru anul 2021, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului este de 2.000.000.000 lei, iar echivalentul subvenției brute – ESB al ajutorului sub formă de garanții aferent acestui plafon nu va depăși 50,9 milioane lei.

H.G. nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – modificări (H.G. nr. 421/2021) was last modified: aprilie 13th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter