H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 – modificări (H.G. nr. 836/2022)

6 iul. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
195 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Hotărârii Guvernului (H.G.) nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023

(M. Of. nr. 309 din 6 mai 2015; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 836/2022 pentru modificarea H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023

Campanie Craciun UJmag 2020

(M. Of. nr. 670 din 5 iulie 2022)


– modifică:
Titlul, art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2), art. 4 , anexa 1, denumirea „Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023”.

 

În M. Of. nr. 670 din 5 iulie 2022 s-a publicat Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 836/2022 pentru modificarea H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări și completări aduse respectivului act normativ.

Titlul

Noua reglementare

Titlul va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară”

Art. 1 alin. (1)

Noua reglementare

La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1

(1) Se aprobă Programul național de cadastru și carte funciară, denumit în continuare Program național, multianual, gestionat în condițiile legii de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională.”

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 3 alin. (2)

Noua reglementare

La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Principalele activități care se realizează potrivit Legii, precum și sumele estimate din venituri proprii ale Agenției Naționale și cele estimate în total la nivelul proiectului major «Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România», din Programul operațional Regional 2014-2020, necesare pentru realizarea Programului național, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.”

Art. 4

Noua reglementare

Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4

(1) Detalierea fondurilor alocate desfășurării activităților specifice înregistrării sistematice se aprobă de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale, în limita fondurilor prevăzute prin bugetul alocat Programului național, aprobat în condițiile legii.

(2) Pentru plata lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale, realizate prin oricare dintre modalitățile prevăzute de Lege, Consiliul de administrație al Agenției Naționale aprobă alocarea anuală a sumelor necesare finanțării, până la finalizarea înregistrării sistematice la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, respectiv comună, oraș și sectoarele municipiului București, în condițiile legii.

(3) În scopul sprijinirii proiectelor de infrastructură de interes național, Agenția Națională, inclusiv prin oficiile teritoriale, poate contracta, cu finanțare din venituri proprii, în condițiile legii, lucrări de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale aferente terenurilor afectate de aceste proiecte, sectoare ce vor fi aduse la cunoștință publică, conform dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Lege.

(4) Veniturile proprii rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație, potrivit legii.”

Anexa 1

Noua reglementare

Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Principalele activități și acțiuniSumele estimate pentru realizarea activităților Programului național de cadastru și carte funciară

– mii lei –

1. ÎNREGISTRAREA SISTEMATICĂ A IMOBILELOR

și alte operațiuni care privesc realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, în aplicarea dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare

2.331.853
2. ACTIVITĂȚI DE GEODEZIE, CARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE ȘI FOTOGRAMMETRIE

a) Realizarea de ortofotoplanuri în 320 de unități administrativ-teritoriale din mediul urban

b) Mentenanța și dezvoltarea Sistemului românesc de determinare a poziției (ROMPOS)

96.620
3. ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE A PUBLICULUI, care includ: realizarea de campanii de informare publică organizate la nivel local și național (plan de comunicare, manual de identitate vizuală, organizarea de evenimente, publicitate, campanie media-tv, radio, campanie online, elaborare și distribuire de materiale de informare)22.323
4. DEZVOLTAREA ȘI MENTENANȚA SISTEMELOR INFORMATICE206.318
5. CONVERSIA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTELOR ANALOGICE

a) Conversia în format digital a cărților funciare analogice

b) Conversia în format digital a planurilor de amplasament și delimitare analogice

345.509
6. TEHNICĂ DE CALCUL ȘI DE STOCARE33.868
7. ALTE ACTIVITĂȚI CE DECURG DIN DERULAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL

a) Plata certificatelor de moștenitor emise de notarul public conform dispozițiilor art. 9 alin. (7)-(9) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) Organizare, traineri și logistică pentru realizarea de seminare cu reprezentanții autorităților locale, ai prestatorilor, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și Agenției Naționale, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară;

c) Dotări specifice implementării Programului național de cadastru și carte funciară, inclusiv servicii de comunicații necesare Agenției Naționale și instituțiilor subordonate și orice alte activități necesare, potrivit legii.

1.014.394
TOTAL:4.050.885
PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI, precum și sumele estimate în total la nivelul proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, din axa prioritară 11 din Programul operațional regional 2014-2020 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară
Înregistrarea sistematică a imobilelor în unitățile administrativ-teritoriale incluse în lista prevăzută la art. 5 alin. (4) din hotărâre și activități complementare1.439.393

Denumirea

Noua reglementare

În cuprinsul hotărârii, denumirea „Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023” se înlocuiește cu denumirea „Programul național de cadastru și carte funciară”.

H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 – modificări (H.G. nr. 836/2022) was last modified: iulie 6th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.