H.G. nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea MAE și alte acte normative din domeniul afacerilor externe – modificări (H.G. nr. 612/2024)

12 iun. 2024
Vizualizari: 75

Actul modificat

Actul modificatorSumar
H.G. nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe

(M. Of. nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modif. și compl. ult.)

H.G. nr. 868/2003 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

(M. Of. nr. 556 din 1 august 2003, cu modif. și compl. ult.)

H.G. nr. 880/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Diplomatic Român

(M. Of. nr. 748 din 17 august 2005, cu modif. și compl. ult.)

H.G. nr. 1.006/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și pentru completarea H.G. nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe

(M. Of. nr. 1072 din 30 decembrie 2016, cu modif. și compl. ult.)

H.G. nr. 565/2021 privind organizarea și funcționarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență, precum și pentru completarea H.G. nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe

(M. Of. nr. 535 din 24 mai 2021, cu modif. și compl. ult.)

H.G. nr. 612/2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul afacerilor externe

(M. Of. nr. 545 din 11 iunie 2024)

H.G. nr. 16/2017:

– modifică: art. 8 alin. (1), art. 12 alin. (1), anexa nr. 3 pct. I, subpct. 2, anexa nr. 3 pct. II, subpct. 1 și 3.

Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

H.G. nr. 868/2003:

– modifică: art. 6 alin. (1).

H.G. nr. 880/2005:

– modifică: art. 4 alin. (4), art. 10 alin. (1).

H.G. nr. 1.006/2016:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

– modifică: art. 5 alin. (2).

– abrogă: art. 5 alin. (3), anexa.

H.G. nr. 565/2021:

– modifică: art. 5 alin. (1) și (5).

– abrogă: anexa.

 

În M. Of. nr. 545 din data de 11 iunie 2024 s-a publicat H.G. nr. 612/2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul afacerilor externe.

Redăm, mai jos, principalele modificări aduse actelor normative.

H.G. nr. 16/2017

Art. 12 alin. (1)

Vechea reglementare

„Art. 12

(1) Structura organizatorică a M.A.E. este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se pot organiză direcții, servicii și birouri, în condițiile prevăzute de lege”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 12

(1) Structura organizatorică a M.A.E. este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se pot înființa și desființa direcții și servicii, în condițiile prevăzute de lege”.

H.G. nr. 868/2023

Art. 6 alin. (1)

Vechea reglementare

„Art. 6

(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcționează o direcție pentru activitatea Agentului guvernamental, cu 15 posturi de execuție”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6

(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcționează o direcție pentru activitatea Agentului guvernamental, cu 28 de posturi de execuție”.

H.G. nr. 880/2005

Art. 4 alin. (4)

Vechea reglementare

„(4) Colegiul director asigură conducerea operativă a Institutului Diplomatic Român și este numit de președinte, cu consultarea Consiliului diplomatic. Colegiul director este format dintr-un director general, 2 directori, având atribuții în domeniul formării profesionale, respectiv al furnizării de expertiză pentru Ministerul Afacerilor Externe, și alți 2 membri având atribuții de conducere în cadrul Institutului Diplomatic Român. Colegiul director adoptă Carta Institutului Diplomatic Român și asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Colegiul director asigură conducerea operativă a Institutului Diplomatic Român și este numit de președinte. Colegiul director este format dintr-un director general și 4 membri din cadrul personalului Institutului Diplomatic Român cu atribuții în domeniul formării profesionale, respectiv al furnizării de expertiză pentru Ministerul Afacerilor Externe. Colegiul director adoptă Carta Institutului Diplomatic Român, asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia și aprobă statul de funcții al instituției”.

Art. 10 alin. (1)

Vechea reglementare

Art. 10

(1) Numărul maxim de posturi al Institutului Diplomatic Român este de 60. Posturile se ocupă pe bază de concurs. Comisia de concurs se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor externe”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 10

(1) Numărul maxim de posturi al Institutului Diplomatic Român este de 35. Posturile se ocupă pe bază de concurs. Comisia de concurs se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor externe”.

Anexe

ANEXA nr. 1: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Afacerilor Externe

ANEXA nr. 2: STRUCTURA POSTURILOR din cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 16/2017)

A._

– Ministerul Afacerilor Interne4 posturi
– Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale8 posturi, din care:
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor2 posturi
– Ministerul Apărării Naționale2 posturi
– Ministerul Culturii1 post
– Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației4 posturi
– Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene4 posturi
– Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului4 posturi
– Ministerul Energiei2 posturi
– Ministerul Educației1 post
– Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării2 posturi
– Ministerul Finanțelor5 posturi
– Ministerul Justiției4 posturi*)
– Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor4 posturi
– Ministerul Muncii și Solidarității Sociale4 posturi
– Ministerul Sănătății1 post
– Ministerul Transporturilor și Infrastructurii3 posturi
– Consiliul Concurenței2 posturi
– Banca Națională a României1 post
Total: 56 de posturi

B. Ministerul Afacerilor Externe, din care:

– personal diplomatic35**) de posturi diplomatice
– personal administrativ27 de posturi de specialitate și administrative

Total: 62 de posturi

Total general (A + B): 118 posturi.

___

*) Din care un post de înalt reprezentant.

**) Din care un post diplomatic pentru dosarul OCDE.

 

H.G. nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea MAE și alte acte normative din domeniul afacerilor externe – modificări (H.G. nr. 612/2024) was last modified: iunie 12th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.