H.G. nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii – modificări (H.G. nr. 817/2023)

14 sept. 2023
Vizualizari: 49

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății

(M. Of. nr. nr. 139 din 2 martie 2010; cu modif. și compl. ult.)

Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 817/2023 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății

(M. Of. nr. 825 din 13 septembrie 2023)

– modifică: art. 13 alin. (3); art. 14. alin. (4); art. 17 alin. (2); Anexa nr. 1, 2 și 3.

 

În M. Of. nr. 825 din data de 13 septembrie 2023 s-a publicat Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 817/2023 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Art. 13 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Numărul maxim de posturi este de 264, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi este de 421, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului”.

Art. 14 alin. (4)

Vechea reglementare

„(4) Organigrama și statele de funcții pentru instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății se aprobă prin ordin al ministrului sănătății”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 14, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Statele de funcții pentru instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, cu încadrarea în normativele de personal și numărul de posturi repartizat, în limita bugetului aprobat cu această destinație”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 17 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică a direcțiilor de sănătate publică și condițiile specifice ocupării funcțiilor publice de conducere din direcțiile de sănătate publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătății”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a direcțiilor de sănătate publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătății”.

Anexa nr. 1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

ANEXA nr. 1: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Sănătății

Anexa nr. 2

Vechea reglementare

„ANEXA nr. 2: LISTA cuprinzând unitățile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății

A) UNITĂȚI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII

I. Unități finanțate integral de la bugetul de stat:

4. Institutul Național de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T. Nicolau» București;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 2, la litera A punctul I, numărul curent 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„4. Institutul Național de Transfuzie Sanguină «Prof. Dr. C.T. Nicolau»;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 2, la litera A punctul I, după numărul curent 9 se introduce un nou număr curent, numărul curent 10, cu următorul cuprins:

„10. Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate”.

Vechea reglementare

„Numărul maxim de posturi la unitățile prevăzute la pct. 1-11 este de 8.337, din care:

– Spitalul Tichilești (leprozerie) – 28;

– medici rezidenți pe post – 282”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 2, la litera A punctul I, nota se modifică și va avea următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi la unitățile finanțate integral de la bugetul de stat prevăzute la nr. 1-10 este de 19.472, din care:

– Spitalul Tichilești (leprozerie) – 28”.

Anexa nr. 3

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

ANEXA nr. 2: PARCUL DE AUTOTURISME al Ministerului Sănătății pentru activitățile specifice

(- Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)

PARCUL DE AUTOTURISME al Ministerului Sănătății pentru activitățile specifice

Nr. crt.Activitatea specificăNumăr de autoturisme
1.Programul național de sănătate1
2.Inspecția sanitară de stat1
3.Activitatea de coordonare a politicilor și strategiilor din domeniul sănătății populației la nivel național1
4.Activitatea în relațiile cu Ministerul Finanțelor, trezorerie și bănci1
5.Activitatea de control administrativ1

 

H.G. nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății – modificări (H.G. nr. 817/2023) was last modified: septembrie 14th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.