H.G. nr. 111/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice – modificări (H.G. nr. 536/2024)

22 mai 2024
Vizualizari: 82

Actul modificat

Actul modificatorSumar
H.G. nr. 111/2005 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relații Interetnice

(M. Of. nr. 184 din 3 martie 2005)

H.G. nr. 536/2024 pentru modificarea H.G. nr. 111/2005 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relații Interetnice

(M. Of. nr. 468 din 21 mai 2024)

– modifică: art. 3 alin. (1).

– abrogă: Anexa „Structura organizatorică a Institutului de Cercetări pentru Inteligență Artificială «Mihai Drăgănescu»” 

 

În M. Of. nr. 468 din data de 21 mai 2024 s-a publicat H.G. nr. 536/2024 pentru modificarea H.G. nr. 111/2005 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relații Interetnice.

Redăm, mai jos, modificările aduse actului normativ.

Art. 5 alin. (2)

Vechea reglementare

Art. 5

(2) Atribuțiile și sarcinile serviciilor și biroului din cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al secretarului de stat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”.

Noua reglementare

La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Atribuțiile structurilor din cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al secretarului de stat”.

Art. 8 alin. (1)

Vechea reglementare

Art. 8

(1) Numărul maxim de posturi al Departamentului pentru Relații Interetnice, exclusiv demnitarii, se stabilește prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi, în structura funcțiilor și în cheltuielile de personal aprobate pentru aparatul de lucru al Guvernului”.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Noua reglementare

La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 8

(1) Numărul maxim de posturi al departamentului este de 16, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului secretarului de stat, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului”.

Anexa

Noua reglementare

Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa de mai jos.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Departamentului pentru Relații Interetnice

Numărul maxim de posturi – 16, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului secretarului de stat

Alte prevederi

Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi și în structura organizatorică prevăzută în anexa la prezenta hotărâre se realizează cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

H.G. nr. 111/2005 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relații Interetnice – modificări (H.G. nr. 536/2024) was last modified: mai 22nd, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.