[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Proiect de Hotărâre pentru completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 27 mai

28 mai 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 348

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 27 mai 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 27 mai 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE DE LEGI 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, POAT 2014-2020, și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM;

– Ordonanță de urgență privind organizarea, funcționarea și instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității Corpului de Control al Prim-Ministrului;

– Ordonanță de urgență pentru trecerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și a altor acte normative;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19;

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri privind informarea populației și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19.

III. HOTĂRÂRI

– Hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

– Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2020 – 2024;

– Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național, finanțate din fondurile Ministerului Educației și Cercetării Științifice;

– Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construcții și instalații în cazarma 3000 București”;

– Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Dolj, Bistrița-Năsăud, Mehedinți, Cluj, Galați, Brăila, Constanța, Călărași, Ialomița și Mureș din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;

– Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 1252 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Lugoj, județul Timiș, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind transmiterea unui imobil, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Național „Constantin Brâncuși”;

– Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie;

– Hotărâre pentru completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru unele immobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj (UM 0658 Târgu Jiu);

– Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rușenescu” și Instituției Prefectului – Județul Arad pentru protecția populației afectate de epidemia determinată de coronavirusul SARS-CoV-2;

– Hotărâre privind declararea proiectului de investiții „Conducta de transport gaze naturale pe direcția Sighetul Marmației – Vișeul de Sus – Borșa” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale;

– Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, precum și bolile infecto-contagioase din grupa A, pentru care asigurații beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiții de stagiu de cotizare;

– Hotărâre privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2020, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2020 cu suma de 600.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului;

– Hotărâre privind desemnarea coordonatorului național și a utilizatorilor pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, probate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1470/2007;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului.

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: „Aprobarea participării Domnului Emil Răzvan PÎRJOL – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății CNIT SA”;

– Memorandum cu tema: includerea la finanțare din fonduri europene a Programului Național INNOTECH STUDENT în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa Prioritară-6; Educație și competențe.

V. NOTE

– Notă de informare cu tema: Verificarea intermediară privind respectarea principiului adiționalității în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

VI. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 21 propuneri legislative.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 27 mai a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI 

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, POAT 2014-2020, și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind organizarea, funcționarea și instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității Corpului de Control al Prim-Ministrului.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
– Proiect de Hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2020 – 2024;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național, finanțate din fondurile Ministerului Educației și Cercetării Științifice;

– Proiect de Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construcții și instalații în cazarma 3000 București”;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Dolj, Bistrița-Năsăud, Mehedinți, Cluj, Galați, Brăila, Constanța, Călărași, Ialomița și Mureș din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 1252 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Lugoj, județul Timiș, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea unui imobil, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Național „Constantin Brâncuși”;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie;

– Proiect de Hotărâre pentru completarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „VIZIUNE 2020”;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru unele immobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj (UM 0658 Târgu Jiu);

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rușenescu” și Instituției Prefectului – Județul Arad pentru protecția populației afectate de epidemia determinată de coronavirusul SARS-CoV-2;

– Proiect de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

IV. NOTE

– Notă de informare: cu tema:Verificarea intermediară privind respectarea principiului adiționalității în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

V. PUNCTE DE VEDERE

– Proiecte de puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 23 propuneri legislative.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 21 mai

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Proiect de Hotărâre pentru completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 27 mai was last modified: mai 28th, 2020 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter