Guvernul României. Ordonanța de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 și alte acte normative aprobate în cadrul ședinței din 17 noiembrie 2022

18 nov. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 35

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 17 noiembrie 2022, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

− Ordonanța de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;

− Ordonanța de urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;

Guvernul a aprobat cea de-a doua rectificare bugetară pozitivă din acest an.

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 521,1 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 522,1 milioane lei.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Conform prognozei macroeconomice de toamnă care stă la baza rectificării, este de așteptat ca Produsul Intern Brut să înregistreze o valoare nominală de 1.396,2 mld. lei în anul 2022 (față de 1.372,5 miliarde lei avut în vedere la prima rectificare bugetară).

Deficitul bugetului general consolidat se menține la 80,1 mld lei, diminuându-se ca procent în PIB, de la 5,84% din PIB la 5,74% din PIB.

Execuția bugetului general consolidat pe primele nouă luni ale anului 2022 s-a încheiat cu un deficit de 41,70 miliarde lei în scădere față de deficitul de 44,29 miliarde lei înregistrat la aceeași perioadă a anului 2021. Exprimat ca procent din PIB deficitul bugetar a înregistrat o scădere cu 0,71 puncte procentuale pe primele nouă luni ale anului 2022 față de aceeași perioadă a anului 2021, de la 3,75% din PIB la 3,04% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat au însumat de 331,48 miliarde lei, cu 22,6% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut.

Evoluția favorabilă a acestora fost influențată preponderent de avansul nominal al veniturilor din TVA, veniturilor nefiscale, încasărilor suplimentare din energie, contribuțiilor de asigurări și impozitului pe profit.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 373,18 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 18,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din PIB, cheltuielile pe primele nouă luni ale anului 2022 au înregistrat o creștere cu 0,57 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2021, de la 26,6% din PIB la 27,2% din PIB.

Rectificarea bugetară acoperă cheltuielile obligatorii, cele de bună funcționare, asigură cheltuielile de asistență socială. De asemenea, au fost redistribuite fonduri pentru programele derulate la nivelul ordonatorilor principali de credite, care au impact în economie și în sprijinirea populației și a companiilor.

Totodată, se asigură finanțare pentru acordarea unui ajutor de stat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologică.

Se majorează, de asemenea, sumele alocate proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, inclusiv din asistență aferentă PNRR.

− Ordonanța de urgență pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Guvernul a aprobat instituirea unui program de sprijin pentru unitățile administrativ-teritoriale la nivelul cărora sunt funcționale sisteme de alimentare centralizată cu energie termică pe bază de cărbune, păcură sau biomasă în sezonul rece 2022-2023.

În baza estimărilor furnizate de autoritățile publice locale pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sisteme centralizate și pentru stabilirea unui tratament egal între operatorii care produc energia termică pe bază de gaze naturale cu cei care utilizează cărbune, păcură sau biomasă, bugetul propus este de 250 de milioane de lei.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Ministerul Dezvoltării va deconta, în limita sumelor alocate din bugetul de stat în acest scop, unităților administrativ-teritoriale, în ordinea solicitărilor, 50% din suma facturată pentru achiziția de cărbune, păcură sau biomasă (inclusiv TVA), realizată în perioada octombrie 2022 – martie 2023 de către producătorul de energie termică.

În vederea asigurării finanțării proporțional cu nevoia lunară de combustibili pentru producerea energiei termice pentru perioada octombrie 2022 – martie 2023, solicitanții vor transmite la MDLPA, odată cu prima cerere, și informații privind cantitățile lunare estimate de combustibil utilizat, precum și valorile estimate aferente acestor cantități.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării

− Ordonanța de urgență pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologică;

Prin actul normativ se compensează parțial pierderile înregistrate de producătorii agricoli afectați de seceta pedologică accentuată manifestată în aproape toate regiunile agricole ale țării, pentru suprafețele agricole cultivate în toamna anului 2021.

Resursele financiare necesare implementării schemei sunt de 365,6 milioane lei și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MADR pe anul 2022.

În urma rezultatelor centralizării efectuate de către Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul MADR a informațiilor cuprinse în procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, a reieșit un număr de peste 16.000 de fermieri care au fost afectați de seceta pedologică și circa 250.000 ha de culturi înființate în toamna anului 2021, care au fost calamitate în grade diferite de afectare cuprinse între 30% și 100% pe areale agricole importante la nivel național.

Compensațiile acordate ca ajutor de stat sub forma de grant financiar unitar pe hectar pentru fiecare cultură afectată reprezintă maxim 40% din cheltuielile eligibile, respectiv maxim 40% din cheltuielile tehnologice prevăzute în tehnologiile cadru la culturi din recolta 2021-2022, realizate de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală (ICEADR).

Grantul financiar unitar este în cuantum maxim de 1.500 lei/ha aferent unui grad de afectare de 100% care este prevăzut în procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor. Dacă gradul de afectare este cuprins în intervalul 30% până la 100%, cuantumul grantului financiar unitar care se poate acorda se diminuează procentual corespunzător și se obține prin înmulțirea cuantumului maxim cu procentul de afectare prevăzut în procesul-verbal.

Comunicatul Ministerului Agriculturii

− Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 245/2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii;

Actul normativ prevede transpunerea Directivei (UE) 2018/958 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii, respectiv conformarea de urgență la Scrisoarea de punere în întârziere transmisă de Comisia Europeană privind transpunerea completă și corectă (cauza 2021/2196).

Directiva (UE) 2018/958 urmărește să asigure buna funcționare a pieței interne și să evite restricțiile disproporționate privind accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, acest ultim aspect aplicându-se și în cazul exercitării profesiilor în România.
Prin Scrisoarea de punere în întârziere din 2.12.2021, Comisia Europeană a declanșat împotriva României o procedură de infringement (cauza 2021/2196) având drept obiect neîndeplinirea unor obligații ce îi revin în temeiul Directivei (UE) 2018/958 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii.

Adoptarea de urgență a acestui proiect de act normativ se impune pentru ca procedura de infringement declanșată împotriva României să fie închisă de Comisia Europeană înainte de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Totodată, garantarea securității raporturilor juridice care s-au născut în baza Legii nr. 245/2020 justifică adoptarea de urgență.

Actul normativ va contribui la facilitarea accesului la activități profesionale pe teritoriul României și a exercitării acestora în baza unor calificări obținute în România sau în alt stat membru, precum și furnizarea de servicii profesionale de calitate.

− Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

Actul normativ modifică cadrul legal privind plata și decontarea transportului elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu.

Astfel, se majorează de 4 ori suma destinată transportului elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu. Pentru transportul elevilor, se va asigura o sumă forfetară lunară de 60 de lei/ lună pentru distanta de până la 3 kilometri, iar pentru distanțele ce depășesc această valoare, suma de 60 lei/ lună se va suplimenta cu 6 lei/ lună pentru fiecare kilometru.

În cazul în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară, aceasta poate fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport.

În situația în care suma forfetară lunară majorată cu 100% nu acoperă cheltuielile lunare de transport pe bază de abonament/pachet de bilete, diferența poate fi decontată din bugetele consiliilor județene.

Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază și localitatea de domiciliu, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, atât pentru contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, cât și pentru contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale. Decontarea se face pe baza documentelor de transport.

O altă modificare se referă stabilirea cadrului legal ce va permite autorităților locale să susțină transportul școlar specializat de tip curse școlare pentru transportul de la ori până la unitatea de învățământ în toate etapele învățământului preuniversitar: primar, gimnazial și liceal.

Finanțarea cheltuielilor pentru transportul specializat al elevilor se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat către bugetele locale.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea Programelor Nucleu de cercetare-dezvoltare;

Prin Hotărârea de Guvern se reglementează mecanismul de finanțare a Programului Nucleu pentru Institutele de Cercetare-Dezvoltare în perioada 2023-2026.

Criteriile care vor sta la baza evaluării proiectelor sunt meritocrația și predictibilitatea pentru asigurarea continuații programelor interne de cercetare, pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor și economiei.

Totodată, mecanismul de finanțare reprezintă o modalitate de menținere în țară a resursei umane înalt specializată din INCD-uri, care este în continuă scădere în ultimii 3 ani.

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice ale unui imobil cuprins în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția Județeană de Sport Dâmbovița și trecerea acestuia în domeniul public al Județului Dâmbovița;

III. MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: Susținerea de către Guvernul României a operatorilor din industria de procesare a sfeclei de zahăr;

Actul normativ prevede măsuri pentru susținerea fermierilor care cultivă sfeclă de zahăr, precum și pentru relansarea industriei de procesare a sfeclei de zahăr. Sprijinul se acordă atât din fonduri europene, prin Programul Național Strategic – Politica Agricolă Comună, prin plăți directe, inclusiv sprijin cuplat voluntar (FEGA), cât și de la bugetul de stat, în scopul menținerii suprafețelor cu potențial și tradiție, respectiv majorării suprafeței cultivate cu sfeclă de zahăr, astfel încât procesatorii să-și poată evalua, stabili și asigura cantitățile de materie primă, precum și fluxul de numerar necesar pentru capital de lucru și/sau investiții.

Stimularea creșterii, în perioada următoare, a suprafețelor cultivate cu sfeclă de zahăr și a producției de zahăr este determinată de necesitatea redresării activităților fabricilor de zahăr, astfel încât să crească producția de zahăr din sfeclă din România.

Sursa informației

Vezi și Guvernul României. Ordonanța de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 și alte acte normative aprobate în cadrul ședinței din 17 noiembrie 2022

 

Guvernul României. Ordonanța de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 și alte acte normative aprobate în cadrul ședinței din 17 noiembrie 2022 was last modified: noiembrie 18th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.