[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 3 septembrie

4 sept. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 269

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 3 septembrie 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 3 septembrie 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri naționale pentru întreprinderi a căror activitate comerciala a fost intrerupta partial sau total în perioada starii de urgență si a starii de alerta, în contextul crizei COVID-19;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică;

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice;

– Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

– Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

– Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr. 282/2020;
– Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind Programul de susținere a ȋntreprinderilor mici și mijlocii – „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis aferentă Programului de susținere a ȋntreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”.

II. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege  pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New York, la 30 martie 2020.

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență;

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;

– Ordonanță de urgență privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hybrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP”;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Ordonanță de urgență pentru aprobarea programului de finanțare Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile;

– Ordonanță de urgență pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative;

– Ordonanță de urgență pentru acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță;

– Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri.

IV. HOTĂRÂRI

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 929/2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului;

– Hotărâre privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“ – S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova, Timișoara și Constanța, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

– Hotărâre pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

– Hotărâre privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General de Aviație pentru funcționarea Unității Speciale de Aviație Caransebeș;

– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, județele Brăila și Tulcea;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societății de Transport cu Metroul București „Metrorex” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

– Hotărâre privind numirea președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sălaj de către domnul Vegh Alexandru;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sălaj de către domnul Vasvari Robert-Gergely.

V. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Primului program executiv în domeniile educației, învățământului superior și cercetării academice al Acordului de cooperare în domeniile învățământul, științei și culturii între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar;

– Memorandum cu tema: Aprobarea aderării României, în calitate de membru, la Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată Sistemului european de observare a plăcilor tectonice (EPOS ERIC);

– Memorandum cu tema: Exercitarea calității de președinte al consiliului de administrație al CEC Bank S.A. de către doamna Mirela CĂLUGĂREANU, președinte cu rang de secretar de stat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

– Memorandum cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru supleant din partea Asociației Comunelor din România (ACoR) în cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2020-2025;

– Memorandum cu tema: „Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli vor fi prezentate în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2021-2023”;

– Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Mironel PANȚUROIU – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație la Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM – S.A., unitate care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

VI. INFORMĂRI

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 3 septembrie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I.    PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New York, la 30 martie 2020;

– Proiect de lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.

II.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 333/2018 privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare si prelucrare primara a fructelor de padure, a ciupercilor si/sau plantelor medicinale si aromatice din flora spontana si/sau de cultura in zona montana

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 332/2018 privind aprobarea Programului de invesțitii pentru înființarea stânelor montane

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 296/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hybrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP”;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri naționale pentru întreprinderi a căror activitate comerciala a fost intrerupta partial sau total în perioada starii de urgență si a starii de alerta, în contextul crizei COVID-19 (PRIMĂ LECTURĂ);

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică (PRIMĂ LECTURĂ);

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru aprobarea programului de finanțare Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice (PRIMĂ LECTURĂ).

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 929/2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“ – S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova, Timișoara și Constanța, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz.

IV.    MEMORANDUMURI
– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Primului program executiv în domeniile educației, învățământului superior și cercetării academice al Acordului de cooperare în domeniile învățământul, științei și culturii între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar;

– Memorandum cu tema: Aprobarea aderării României, în calitate de membru, la Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată Sistemului european de observare a plăcilor tectonice (EPOS ERIC);

– Memorandum cu tema: Exercitarea calității de președinte al consiliului de administrație al CEC Bank S.A. de către doamna M. C., președinte cu rang de secretar de stat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

– Memorandum cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru supleant din partea Asociației Comunelor din România (ACoR) în cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2020-2025.

V.    INFORMĂRI

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru instituirea unei măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 31 august

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 3 septembrie was last modified: septembrie 4th, 2020 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter