[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 16 iulie

17 iul. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 419
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 16 iulie 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 16 iulie 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I.    PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru aprobarea Programului Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale (Prima lectură);

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România (Prima lectură);

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene (Prima lectură);

– Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (Prima lectură);

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin. (2) și V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative (Prima lectură);

– Hotărâre pentru aprobarea procedurii de decontare a sumelor acordate în baza art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (Prima lectură);

– Hotărâre privind aprobarea Programului Național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți (Prima lectură);

– Hotărâre privind aprobarea Programului Național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară – 3: Locuri de muncă pentru toți (Prima lectură);

– Hotărâre privind aprobarea Programului Național SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN MEDIUL RURAL, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei (Prima lectură).

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora;

– Ordonanță de urgență privind aprobarea Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii-IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății contribuției anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundației Europene pentru Tineret.

III.    HOTĂRÂRI

– Hotărâre privind aprobarea Programului Național INNOTECH STUDENT, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020;

– Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Naționale și a Planului Național de Acțiune privind implementarea Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Femeile, Pacea și Securitatea pentru perioada 2020-2023;

– Hotărâre privind transmiterea imobilului 5153 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Deva, județul Hunedoara, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Hotărâre privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație

– Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casație și Justiție;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2020 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”, aflată în subordinea Băncii Naționale a României;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe”, județul Covasna;

– Hotărâre privind trecerea unui bun imobil aflat în administrarea Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moțoc” Perieni, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz;

– Hotărâre privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA a terenului în suprafață de 2,0083 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre – Podișor”;

– Hotărâre privind aprobarea modelului steagului județului Vâlcea;

– Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale – Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București;

– Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului, situate în Municipiul București și darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului;

– Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ – teritoriale afectate de calamitățile naturale;

– Hotărâre privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu, al domnului Rujan Ion-Cristinel din funcția publică de prefect al județului Gorj;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Gorj de către domnul Pistol Cosmin-Petrișor.

IV.    MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Dezvoltarea Sistemului de Compensare Datorii și Creanțe ale Persoanelor Juridice prin Sistemul Informatic de Compensare (SIC), gestionat de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni;

– Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Șarlea Horea-Arthur –subsecretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.;

– Memorandum cu tema: Utilizarea creditelor de angajament și creditelor bugetare reținute în proporție de 10% din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului la Cap. 65.01 „Învățământ”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”.

V.    NOTE

– Notă de informare cu tema: Stadiul apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;

– Notă de informare referitoare la anumite măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 16 iulie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru aprobarea Programului Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului Național INNOTECH STUDENT, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Naționale și a Planului Național de Acțiune privind implementarea Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Femeile, Pacea și Securitatea pentru perioada 2020-2023;

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea imobilului 5153 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Deva, județul Hunedoara, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului statistic național anual 2020;

– Proiect de Hotărâre privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;

– Proiect de Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casație și Justiție;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2020 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”, aflată în subordinea Băncii Naționale a României;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe”, județul Covasna;

– Proiect de Hotărâre privind trecerea unui bun imobil aflat în administrarea Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moțoc” Perieni, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA a terenului în suprafață de 2,0083 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre – Podișor”;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului județului Vâlcea.

III. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: asigurarea finanțării necesare contractării proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii pentru cererile de finanțare a căror valoare nerambursabilă totală depășește valoarea alocării financiare.

IV. NOTE

– Notă de informare cu tema: Stadiul apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;

– Notă de informare referitoare la anumite măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri.

Sursa informației

🔔Vezi și Guvernul României. Acte normative adoptate în cadrul ședinței din 15 iulie 2020

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 16 iulie was last modified: iulie 17th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter