[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 19 august 2021

20 aug. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 195
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 19 august 2021

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 19 august 2021, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

– Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor.

II. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege pentru aprobarea Contractului de finanțare (Proiectul privind Spitalul Regional de Urgență Iași – COVID-19), între România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București și la Luxemburg la 20 aprilie 2021;

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 2021;

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind școli mai sigure, incluzive și sustenabile) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 mai 2021;

– Proiect de lege pentru ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, deschisă spre semnare și semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017;

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României.

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

− Ordonanță de Urgență privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat;

− Ordonanță de Urgență privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice;

− Ordonanță de Urgență privind regimul deșeurilor;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

− Ordonanță de Urgență pentru completarea art. 46 al Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune.

IV. HOTĂRÂRI

− Hotărâre privind stabilirea bugetului pentru implementarea programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2021-2022, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;

− Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar;

− Hotărâre privind modificarea codului de clasificație, actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” și transmiterea acestuia în administrarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

− Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de transmitere a acestuia în domeniul public al comunei Jegălia, județul Călărași;

− Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021;

− Hotărâre pentru modificarea anexelor 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021–2022, cu modificările și completările ulterioare;

− Hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare;

− Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021-2024, a Planului de acțiune pe perioada 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021-2024, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naționale privind imigrația;

− Hotărâre privind aprobarea închirierii unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina;

− Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Constanța din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și pentru transmiterea dreptului de administrare asupra acestuia între unități subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne;

− Hotărâre privind actualizarea codului de clasificație, a descrierii tehnice a bunului „Baraj stăvilar mobil km 4+337”, aflat în domeniul public al statului, precum și transmiterea acestuia din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A.;

− Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională CF Craiova”, situate pe raza Unităților Administrativ – Teritoriale: Broșteni, din județul Mehedinți și Samarinești, Văgiulești, Țânțăreni, din județul Gorj;

− Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare pavilion nou – bloc chirurgical politraumă din cazarma 1044 Sibiuˮ;

− Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 387, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Medgidia, județul Constanța și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre privind trecerea unei părți din imobilul 3589 aflat în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, situat în municipiul București, constituită din construcții, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;

− Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Suceava, Brașov, Ilfov, Sibiu, Tulcea, Dolj, Cluj, Mureș, Giurgiu, Călărași, Brăila, Buzău, Ialomița și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;

− Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Ilfov, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Sibiu, Prahova, Vâlcea și municipiul București;

− Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului și darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;

− Hotărâre privind transmiterea unor bunuri culturale mobile din domeniul privat al statului și administrarea Muzeului Național Cotroceni în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Prezidențiale;

− Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei „K. K.”;

− Hotărâre privind aprobarea desființării imobilului Ștrand Municipal, situat în municipiul Baia Mare, str. Câmpul Tineretului nr. 1, județul Maramureș, în vederea realizării obiectivului de investiții „Complex Socio-Cultural-Sportiv și de Agrement”, pe același amplasament;

− Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Direcția Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui;

− Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Brateș, județul Covasna;

− Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;

− Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar;

− Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației;

− Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire bazin de înot multifuncțional – structură, str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna”;

− Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire corpuri de clădire Universitatea de Medicină și Farmacie «Victor Babeș» Timișoara, comuna Ghiroda, județul Timiș”;

− Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 pentru Administrația Națională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

− Hotărâre pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor natural „Conductă de transport gaze naturale pe direcția Sighetu Marmației – Vișeu de Sus – Borșa”;

− Hotărâre pentru completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007;

− Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar din Rezerva Ministerului Sănătății, cu titlu gratuit, pentru Republica Coreea de Sud, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

V. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Metodologia privind reprezentarea juridică a României înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene și a celorlalte instituții UE, precum și înaintea Curții de Justiție a Asociației europene a Liberului Schimb;

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc privind cooperarea în domeniul militar și tehnic;

– Memorandum cu tema: Stabilirea punctului național de contact al Programului Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori;

– Memorandum cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Europeană de Investiții, în valoare de cca. 50 mil. EUR, pentru susținerea realizării unor investiții privind siguranța rutieră;

– Memorandum cu tema: Acordarea unui ajutor de stat, pentru perioada16.03.2020 – 31.12.2020, Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A., pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 și cauzate direct de această pandemie, în baza art. 107 alin. (2) lit. b) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene;

– Memorandum cu tema: Acordarea unui ajutor de stat individual Societății Comerciale „Compania Națională de transporturi aeriene române – TAROM” – S.A pentru pagubele suferite, în perioada 1.07.2020 – 31.12.2020, ca urmare a pandemiei COVID – 19 și cauzate direct de această pandemie, în baza art. 107 alin.(2) lit.b) din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

VI. INFORMARE

– Informare cu privire la finalizarea lucrărilor de dezafectare a Reactorului Nuclear (RN) VVR-S;

– Informare referitoare la implementarea proiectului „Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Asses and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania”, proiect finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale 2017-2020, ce are ca obiect realizarea Evaluării Riscurilor de Spălare a Banilor și Finanțare a Terorismului la nivel național în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (1)- (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare – Evaluarea de Risc Națională (NRA).

VII. RAPOARTE

– Raport privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivel național pe linia combaterii transporturilor ilegale de deșeuri.

Sursa informației


Conform site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 19 august a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

− Proiect de lege pentru aprobarea Contractului de finanțare (Proiectul privind Spitalul Regional de Urgență Iași – COVID-19), între România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București și la Luxemburg la 20 aprilie 2021;

− Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 2021;

− Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind școli mai sigure, incluzive și sustenabile) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 mai 2021;

− Proiect de lege pentru ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, deschisă spre semnare și semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017;

− Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României.

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

− Proiect de Ordonanță de Urgență privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat;

− Proiect de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

− Proiect de hotărâre privind stabilirea bugetului pentru implementarea programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2021-2022, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;

− Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar;

− Proiect de hotărâre privind modificarea codului de clasificație, actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” și transmiterea acestuia în administrarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

− Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de transmitere a acestuia în domeniul public al comunei Jegălia, județul Călărași;

− Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021;

− Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1-6 la Hotărârea Guvernului nr.403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare;

− Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare;

− Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021 – 2024, a Planului de acțiune pe perioada 2021 – 2022 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021 – 2024, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naționale privind imigrația;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina;

− Proiect de hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Constanța din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și pentru transmiterea dreptului de administrare asupra acestuia între unități subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne;

− Proiect de hotărâre privind actualizarea codului de clasificație, a descrierii tehnice a bunului ”Baraj stăvilar mobil km 4+337”, aflat în domeniul public al statului, precum și transmiterea acestuia din administrarea Administrației Naționale ”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A.;

− Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională CF Craiova”, situate pe raza Unităților Administrativ – Teritoriale: Broșteni, din județul Mehedinți și Samarinești, Văgiulești, Țânțăreni, din județul Gorj;

− Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare pavilion nou – bloc chirurgical politraumă din cazarma 1044 Sibiuˮ;

− Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 387, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Medgidia, județul Constanța și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de hotărâre privind trecerea unei părți din imobilul 3589 aflat în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, situat în municipiul București, constituită din construcții, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Suceava, Brașov, Ilfov, Sibiu, Tulcea, Dolj, Cluj, Mureș, Giurgiu, Călărași, Brăila, Buzău, Ialomița și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Ilfov, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Sibiu, Prahova, Vâlcea și municipiul București;

− Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului și darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;

− Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri culturale mobile din domeniul privat al statului și administrarea Muzeului Național Cotroceni în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Prezidențiale;

− Proiect de hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei „Kaliuzhnaya Katsiaryna”;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării imobilului Ștrand Municipal, situat în municipiul Baia Mare, str. Câmpul Tineretului nr. 1, județul Maramureș, în vederea realizării obiectivului de investiții „Complex Socio-Cultural-Sportiv și de Agrement”, pe același amplasament;

− Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Direcția Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Brateș, județul Covasna;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Odorheiu Secuiesc, județul Harghita.

IV. MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: Metodologia privind reprezentarea juridică a României înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene și a celorlalte instituții UE, precum și înaintea Curții de Justiție a Asociației europene a Liberului Schimb;

− Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc privind cooperarea în domeniul militar și tehnic;

− Memorandum cu tema: Stabilirea punctului național de contact al Programului Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori.

V. INFORMARE

− Informare cu privire la finalizarea lucrărilor de dezafectare a Reactorului Nuclear (RN) VVR-S;

− Informare referitoare la implementarea proiectului ”Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Asses and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania”, proiect finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale 2017-2020, ce are ca obiect realizarea Evaluării Riscurilor de Spălare a Banilor și Finanțare a Terorismului la nivel național în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (1)- (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare – Evaluarea de Risc Națională (NRA).

Sursa informației

Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru completarea O.U.G. nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 11 august 2021

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 19 august 2021 was last modified: august 25th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter