[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. privind unele măsuri de eficientizare a activităţii turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 28 aprilie 2022

29 apr. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 285

UPDATE: Acte normative adoptate

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 28 aprilie 2022, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I.    PROIECTE DE LEGI

− Proiect de Lege pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor:

Proiectul de Lege vizează crearea cadrului general pentru buna funcționare a pieței interne în ceea ce privește cerințele de accesibilitate armonizate cu legislația europeană în vigoare, aplicabile pentru anumite produse și servicii, astfel încât să fie eliminate și să se prevină crearea de bariere în calea liberei circulații a produselor și serviciilor reglementate prin Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019.

− Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă:

Guvernul a aprobat modificarea și completarea Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, în vederea accesului mai facil al familiilor la servicii de îngrijire și supraveghere a copilului pe timp de zi, inclusiv la accesarea ajutorului financiar acordat familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2020.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Măsură adoptată este prevăzută în Programul de Guvernare 2021-2024.

− Proiect de Lege pentru completarea art.11 alin. (1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții:

Actul normativ prevede că se pot executa, fără autorizare de construire sau desființare, lucrări de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura sistemului național de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, precum și la instalațiile aferente, inclusiv malurile și talvegul albiilor minore.

S-a avut în vedere faptul că, raportat la măsurile necesare obținerii autorizației, lucrările necesare de întreținere și mentenanță, chiar și cele predictive, pot fi identificate și localizate efectiv cu relativ puțin timp înainte de momentul oportun al intervenției și pot fi realizate numai în perioadele de ape mici, ceea ce duce la imposibilitatea obținerii autorizațiilor de construire într-un timp util și eficient. Lucrările realizate nu vor eluda prevederile legale și normativele tehnice necesare îndeplinirii cerințelor de calitate și siguranță și pot fi supuse oricând procedurilor de control al statului în domeniul construcțiilor.

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ

− Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative:
Actul normativ modifică și completează prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea transpunerii parțiale a Directivei 2019/1158/UE privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE.
Prin actul normativ se reglementează corelarea prevederilor Legii 202/2002 cu prevederile OUG 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale Codului administrativ, precum și armonizarea legislației naționale cu reglementările comunitare.

− Ordonanță de urgență privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre:
Actul normativ inițiat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor permite, doar pentru sezonul estival 2022, ca suprafețele de plajă nou create și care nu sunt închiriate, să poată fi atribuite direct operatorilor economici care au încheiate contracte de închiriere a plajelor aflate în vecinătatea vestică a acestor suprafețe, cu respectarea prevederilor celorlalte dispoziții legale.
Este vorba despre suprafețele de plajă  nou create ca urmare a implementării proiectului „Reducerea eroziunii costiere”, suprafețe care nu sunt închiriate la acest moment.

− Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027:

Prin aprobarea actului normativ, Guvernul acoperă un necesar de finanțare în valoare de 251,2 milioane lei, fără TVA, pentru finalizarea unui număr de 26 de proiecte de investiții în infrastructura de apă și apă uzată și de asistență tehnică.

Decizia a fost luată pentru a evita blocarea implementării proiectelor și pentru a oferi cadrul necesar finalizării acestor investiții, în contextul creșterii semnificative a costurilor în domeniul construcțiilor.
Fondurile alocate suplimentar sunt de la bugetul de stat și vor finanța finalizarea unor proiecte în domeniul infrastructurii de apă aflate în derulare la nivel național.

− Ordonanță de urgență privind o mai bună asigurare a respectării prevederilor legale în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme:
La inițiativa Ministerului Economiei, Guvernul a aprobat Ordonanța de urgență privind o mai bună asigurare a respectării prevederilor legale în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme.
Se transpune în legislația națională Directiva (UE) 2019/2161 în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme adoptată de Parlamentul European la 27 noiembrie 2019, denumită generic Directiva Omnibus, deoarece aceasta modifică alte patru directive privind protecția consumatorilor.

III.    HOTĂRÂRI DE GUVERN

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

− Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială:
Executivul a aprobat majorarea cuantumului subvenției acordate de la bugetul de stat asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege pentru serviciile sociale acordate persoanelor vulnerabile.
Cuantumul subvenției primite de la bugetul de stat de asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România care furnizează servicii sociale crește la 1.000 lei/persoană în cazul serviciilor acordate în centrele rezidențiale și la 600 lei/persoană în cazul serviciilor acordate în centrele de zi, la domiciliu sau în comunitate.

− Hotărâre privind recunoașterea Fundației Solidaritate și Speranță ca fiind de utilitate publică;

− Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km79+625 – DJ 191C”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2020;
− Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reconstrucție și reparare viaduct Cârcea km 200+306 linia CF 100 Videle- Orșova” lucrare de utilitate publică de interes național;

− Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naționale „Aeroporturi București” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

− Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

− Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară:
Executivul a adoptat, prin hotărâre, Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, inițiată de Ministerul Educației. Hotărârea de Guvern a fost emisă în baza Legii nr. 17/2022 de aprobare a Ordonanței de urgență nr. 100/2021, potrivit căreia, începând cu anul școlar 2021-2022, creșele devin parte a sistemului de educație.

− Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

− Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Societății Naționale a Sării S.A.;

− Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”, aflată în subordinea Băncii Naționale a României;

− Hotărâre privind acceptarea de către statul român a donației unui bun mobil, ca operațiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a acestui bun;

− Hotărâre privind recunoașterea Asociației Ofițerilor în Rezervă din România ca fiind de utilitate publică;

− Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 706 aflată în administrarea Ministerului Apărării Naționale din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și înscrierea părții de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificarea valorii de inventar a imobilului 706 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Tulcea, Galați, Brăila, Buzău, Vrancea și Constanța, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări laterenuri, situate în municipiul București și județele Hunedoara, Sibiu, Mureș, Bistrița – Năsăud, Constanța, Buzău, Galați, Iași și Brașov, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat la bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Dolj, Tulcea, Brașov, Alba, Călărași, Constanța, Cluj, Gorj și municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.460/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane;

− Hotărâre privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene, respectiv al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției, precum și relația acestora cu comitetele pentru situații de urgență;

− Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării;

− Hotărâre la proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Mioveni din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării;

− Hotărâre privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre privind constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial privind schimbările climatice
Guvernul a aprobat organizarea și funcționarea Comitetului Interministerial privind schimbările climatice, coordonat de premierul Nicolae-Ionel Ciucă și format din reprezentanți ai instituțiilor publice din România, care va elabora și implementa politici în domeniul combaterii schimbărilor climatice:
Comitetul va analiza, monitoriza și propune de politici prioritare anuale în domeniul schimbărilor climatice, în concordanță cu angajamentele asumate față de UE, inclusiv prin PNRR și alte organizații internaționale la care România este parte sau este în curs de accedere.
Împreună cu ministerele de resort, reprezentații grupului de lucru vor analiza și propune soluții pentru a asigura concordanța politicilor din sectoarele care au impact asupra schimbărilor climatice.
Comitetul va analiza gradul de îndeplinire a obiectivelor Strategiei Naționale pe termen lung privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  și va identifica soluții pentru atingerea acestor obiective.
De asemenea, Comitetul va analiza, monitoriza și evalua gradul de îndeplinire a măsurilor ce revin autorităților și instituțiilor responsabile cu implementarea politicilor prevăzute în Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România
Comitetul Interministerial se va reuni în ședințe ori de câte ori este necesar, la inițiativa președintelui Comitetului sau a unuia dintre vicepreședinți. La invitația prim-ministrului, președintele României poate participa la ședințele Comitetului Interministerial privind schimbările climatice.
Activitatea Comitetului este sprijinită de Direcția de Coordonare Politici și Priorități din cadrul Departamentului  pentru Dezvoltare Durabilă al SGG. Activitatea membrilor Comitetului este neremunerată.

− Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027:
Guvernul a adoptat noua Strategie națională pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru perioada 2022-2027, un document programatic ce vine în urma unui amplu proces de consultare cu actorii relevanți de la nivel local, județean și național.
Consultările au implicat numeroase resurse umane rome active în instituțiile publice, precum și societatea civilă și mediul academic.
Strategia actuală își propune să îmbunătățească accesul romilor la servicii de Educație, Sănătate, Ocupare și Antreprenoriat, Locuire și infrastructură – domenii abordate începând din 2001, când a fost adoptată prima Strategie de îmbunătățire a situației romilor din România.
Noua strategie prioritizează probleme mai puțin adresate în trecut: cultura, tradițiile și identitatea romilor, combaterea discriminării, a discursului și atitudinilor antirome generatoare de discurs incitator la ură rasială. Guvernul României pleacă de la premisa că o mai bună cunoaștere a culturii, a tradițiilor și crearea de instituții care să valorizeze patrimoniul cultural al minorității rome contribuie la combaterea discriminării și la cultivarea unui climat de acceptare pentru diversitate în țara noastră.
În acest scop, sunt avute în vedere finanțări din Planul Național de Redresare și Reziliență și din Programele Operaționale, alături de politicile existente ale ministerelor de resort vor îmbunătăți calitatea vieții tuturor cetățenilor, în special a celor provenind din medii vulnerabile, inclusiv romii.

− Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 291/2018 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și termenele de clasificare aferente acestora;

− Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;

− Hotărâre privind recunoașterea Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune ca fiind de utilitate publică;

− Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate”:
Prin hotărârea aprobată,  se asigură continuitatea și finalizarea proiectului de investiții „Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate”, proiect derulat  de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea unui  instrument care să consolideze  capacitatea instituțională a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de a comunica rapid și eficient cu instituțiile care alimentează cu date sistemul de sănătate publică, prin creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informaționale și informatice utilizate și standardizarea datelor, fapt ce va conduce la creșterea eficientei activității proprii.
Sistemul integrat de management va permite elaborarea de rapoarte, analize, studii menite sa îmbunătățească și să consolideze capacitatea decizională a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate  prin prelucrarea datelor specifice colectate de Platforma Informatica din Asigurările de sănătate (PIAS), care are în componență: Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), Sistemul național de prescriere electronică (SIPE), Sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate (CEAS), Sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) .
În prezent, PIAS gestionează un număr de peste 18 milioane de persoane beneficiare de servicii medicale și medicamente, un număr de peste 70.000 de utilizatori reprezentând furnizori de servicii medicale și medicamente, peste 700.000 de servicii raportate și validate zilnic, din care aproximativ 200.000 sunt prescripții medicale.
Soluția informatică va asigura respectarea la un nivel ridicat a cerințelor de securitate informațională, care să garanteze confidențialitatea datelor și informațiilor gestionate în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).
Valoarea totală a proiectului „Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate este de 101.980 mii lei, din care cheltuielile de investiții reprezintă  98.056 mii lei. Durata de execuție a investiției este de 18 luni, iar finanțarea se realizează din fonduri alocate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar aficiente, precum și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru cota de contribuție proprie, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

− Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati municipiul Botoșani, județul Botoșani”
Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru indicatorilor tehnico-economici pentru construcția unui ambulatoriu nou de specialitate și spitalizare de zi, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Mavromati municipiul Botoșani, județul Botoșani – singurul din județ care acoperă toate specialitățile medicale.
Valoarea totală a investiției este de 64 milioane lei inclusiv TVA, din care 32 milioane de lei vor fi asigurați din bugetul local al județului. Restul banilor vor fi asigurați de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita sumelor lor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.
Noul ambulatoriu va fi o clădire D+P+3E, cu o suprafață construită desfășurată de 5.417,81 mp, și va fi construită în regim de clădire verde, sustenabilă, durabilă, non-toxică, cu un impact minim asupra mediului, cu eficiență energetică ridicată, consum de apă redus, confort interior sporit și emisii reduse de noxe. Compartimentarea și forma clădirii au fost proiectate astfel încât să asigure spațiile necesare pentru desfășurarea activitățile specifice, la standardele actuale și în conformitate cu normele în vigoare, astfel încât să răspundă solicitărilor pacienților și să ofere servicii medicale de calitate.
Termenul de finalizare a investiției este de 18 luni.
Actualul ambulatoriu și serviciile de spitalizare de zi funcționează într-o clădire veche S+P+3E, din 1981, în care își desfășoară activitatea 25 de specialități medicale, în 31 de cabinete. Spațiile existente la ora actuală, în pofida demersurilor conducerii Spitalului de reparații, igienizări, compartimentări suplimentare și relocări de cabinete, nu asigură parametrii normați de compartimentare pentru asigurarea fluxurilor funcționale, în condițiile fluxului mare de pacienți, care în 2021 a fost de mai mult de 90 de mii de pacienți, astfel încât există riscul ca vechiul ambulatoriu să nu mai poată obține autorizarea la incendiu.

− Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de intervenție la Pavilionul «C» din Cazarma 734 București, sector 1, str. Calea Plevnei, nr. 134, municipiul București”;

− Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Muereasca, județul Vâlcea;

− Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Buești, județul Ialomița;

− Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Gherla, județul Cluj;

− Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gălești, județul Mureș;

− Hotărâre privind trecerea unei suprafețe de 3,95 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate;

− Hotărâre privind recunoașterea Asociației Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru, județul Timiș ca fiind de utilitate publică;

− Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea codului de clasificație ale unor bunuri imobile și mobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării și actualizării legislației în domeniu

− Hotărâre privind completarea descrierii tehnice a unui bun imobil, actualizarea valorii de inventar a acestuia ca urmare a reevaluării, trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al statului și darea lui în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția Județeană de Sport Argeș, înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea lor în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția Județeană de Sport Argeș, respectiv actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcția Județeană de Sport Argeș, comasarea lor, trecerea unui imobil din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția Județeană de Sport Argeș în domeniul public al municipiului Pitești, județul Argeș și modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice pentru un imobil administrat de Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, cuprins în Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar, adresei, denumirii, codului de clasificație și modificarea datelor tehnice ale unor imobile cuprinse în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Sportului prin Complexul Sportiv Național Izvoru Mureșului.

IV.    MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: Aprobarea de către Guvernul României a Programului lnterreg NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina pentru perioada 2021-2027, precum și aprobarea semnării și transmiterea Acordului de participare la Programul lnterreg VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina.

V.    PUNCTE DE VEDERE

− Punct de vedere cu privire la 22 inițiative legislative

− Punct de vedere cu privire la 8 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate.

VI.    NOTE

− Notă de informare privind stadiul procesului de descentralizare la 26 aprilie 2022;

− Notă de informare privind sarcina stabilită în sedința Executivului din data de 21 aprilie 2022.

Sursa informației


Publicăm agenda ședinței Guvernului României din data de 28 aprilie 2022, în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I.    PROIECTE DE LEGI

− Proiect de Lege pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor;

− Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

− Proiect de Legepentru valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pe perioada stării de alertă pentru instituțiile din domeniul justiției;

− Proiect de Lege pentru completarea art.11 alin. (1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

II.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

− Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative;

− Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre;

− Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027;

− Proiect de Ordonanță de urgență privind o mai bună asigurare a respectării prevederilor legale în materie de protecție a consumatorilor.

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

− Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

− Proiect de Hotărâre privind recunoașterea Fundației Solidaritate și Speranță ca fiind de utilitate publică;

− Proiect de Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km79+625 – DJ 191C”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2020;

− Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reconstrucție și reparare viaduct Cârcea km 200+306 linia CF 100 Videle- Orșova” lucrare de utilitate publică de interes național;

− Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naționale „Aeroporturi București” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

− Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

− Proiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

− Proiect de Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

− Proiect de Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Societății Naționale a Sării S.A.;

− Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”, aflată în subordinea Băncii Naționale a României;

− Proiect de Hotărâre privind acceptarea de către statul român a donației unui bun mobil, ca operațiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a acestui bun;

− Proiect de Hotărâre privind recunoașterea Asociației Ofițerilor în Rezervă din România ca fiind de utilitate publică;

− Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 706 aflată în administrarea Ministerului Apărării Naționale din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și înscrierea părții de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificarea valorii de inventar a imobilului 706 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Tulcea, Galați, Brăila, Buzău, Vrancea și Constanța, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări laterenuri, situate în municipiul București și județele Hunedoara, Sibiu, Mureș, Bistrița – Năsăud, Constanța, Buzău, Galați, Iași și Brașov, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat la bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Dolj, Tulcea, Brașov, Alba, Călărași, Constanța, Cluj, Gorj și municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.460/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane;

− Proiect de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene, respectiv al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției, precum și relația acestora cu comitetele pentru situații de urgență;

− Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării;

− Proiect de Hotărâre la proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Mioveni din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării;

− Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de Hotărâre privind constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial privind schimbările climatice;

− Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027;

− Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 291/2018 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și termenele de clasificare aferente acestora;

− Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;

− Proiect de Hotărâre privind recunoașterea Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune ca fiind de utilitate publică;

− Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate”;

− Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati municipiul Botoșani, județul Botoșani”;

− Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de intervenție la Pavilionul «C» din Cazarma 734 București, sector 1, str. Calea Plevnei, nr. 134, municipiul București”;

− Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Muereasca, județul Vâlcea

− Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Buești, județul Ialomița;

− Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Gherla, județul Cluj;

− Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gălești, județul Mureș;

− Proiect de Hotărâre privind trecerea unei suprafețe de 3,95 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate;

− Proiect de Hotărâre privind recunoașterea Asociației Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru, județul Timiș ca fiind de utilitate publică;

− Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea codului de clasificație ale unor bunuri imobile și mobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării și actualizării legislației în domeniu;

− Proiect de Hotărâre privind completarea descrierii tehnice a unui bun imobil, actualizarea valorii de inventar a acestuia ca urmare a reevaluării, trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al statului și darea lui în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția Județeană de Sport Argeș, înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea lor în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția Județeană de Sport Argeș, respectiv actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcția Județeană de Sport Argeș, comasarea lor, trecerea unui imobil din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția Județeană de Sport Argeș în domeniul public al municipiului Pitești, județul Argeș și modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice pentru un imobil administrat de Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, cuprins în Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar, adresei, denumirii, codului de clasificație și modificarea datelor tehnice ale unor imobile cuprinse în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Sportului prin Complexul Sportiv Național Izvoru Mureșului.

IV.    MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: Aprobarea de către Guvernul României a Programului lnterreg NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina pentru perioada 2021-2027, precum și aprobarea semnării și transmiterea Acordului de participare la Programul lnterreg VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina;

− Memorandum cu tema: Concluziile analizei de impact privind descentralizarea competențelor exercitate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale către autoritățile administrației publice locale la nivel județean.

V.    PUNCTE DE VEDERE

− Puncte de vedere cu privire la 22 inițiative legislative;

− Puncte de vedere cu privire la 8 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate.

VI.    NOTE

− Notă de informare privind stadiul procesului de descentralizare la 26 aprilie 2022;

− Notă de informare privind sarcina stabilită în sedința Executivului din data de 21 aprilie 2022.

Sursa informației

🔔Vezi și Guvernul României. O.U.G. privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 21 aprilie 2022

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 28 aprilie 2022 was last modified: aprilie 29th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.